Sorteren op populairst
  • Populairst
  • Titel
  • Prijs

Deze handreiking helpt accountants die een verklaring moeten geven bij de NOW-verantwoording bij het opstellen van hun frauderisico-analyse. In deze beknopte paper van 20 pagina’s zijn de meest voorkomende fraudevormen in het kader van de NOW-verantwoording uiteengezet. Wij noemen dit raamwerk de ‘Kriton NOW Fraud Tree’.

We onderscheiden hierbij acht hoofdvormen, waarvan er zeven betrekking hebben op verslaggevingsfraude en één op oneigenlijke toe-eigening van activa. We hebben nog een laatste categorie toegevoegd die niet sec kwalificeert als fraude, maar er wel dicht tegenaan ‘schuurt’: het oneigenlijk gebruik van de NOW-maatregelen.

Per hoofdstuk leggen we de verschillende fraudemogelijkheden nader uit en geven we je tips.

Wil je nog meer weten over frauderisico’s bij NOW-regelingen? Lees hier onze blog of luister hier onze podcast.