Voor wie?

Deze e-learning is geschikt voor een brede groep (assistent-)accountants. Of je nu teamleider of partner bij een accountantskantoor bent of accountant in business.

Resultaat

In deze e-learning komen de belangrijkste aspecten van immateriële en materiële vaste activa aan bod en geven we handvatten voor de mkb-accountant.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:
 • De kenmerken en activeringscriteria van (im)materiële vaste activa;
 • Hoe je bepaalde kosten als immateriële vaste activa kunt activeren;
 • Wat het verschil is tussen goodwill en badwill;
 • Hoe je software verwerkt in de jaarrekening;
 • Wat het verschil is tussen vastgoed in eigen gebruik en vastgoedbeleggingen;
 • Hoe je groot onderhoud verwerkt;
 • De verschillende waarderingsmethoden;
 • De belangrijkste waarderingsvraagstukken in de mkb-praktijk; en
 • De presentatie- en toelichtingseisen voor kleine en middelgrote rechtspersonen.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit blokken met theorie en oefenvragen met feedback. Hierin behandelen we de belangrijkste verslaggevingsaspecten van (im)materiële vaste activa in het mkb. De e-learning sluit af met een eindtoets. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?
Deze training richt zich op iedere trainee die het referaat heeft afgerond en op korte termijn het geïntegreerd slotexamen heeft.

Resultaat
Na deze training ben je goed voorbereid op het slotexamen. Je weet welke eisen worden gesteld, bent op de hoogte van de actualiteit en hebt uitgebreid geoefend met je presentatie en slotgesprek.

Inhoud
Samen met maximaal twee andere trainees oefen je de onderdelen van het slotexamen onder begeleiding van een ervaren accountant. Je ontvangt gerichte feedback en weet waar je nog aan moet werken. Ook plaatsen we je in de rol van examinator om te ervaren hoe de performance van een trainee overkomt en wat dat met je doet. Hiermee verzamel je informatie die je weer kunt gebruiken bij je eigen performance.

Aanpak
Oefenen, feedback, oefenen, feedback. Je bent voortdurend bezig met oefenen en feedback ontvangen en geven. Daar hebben we per trainee tijd voor nodig en daarom zit je niet in een training met 20 deelnemers, maar met maximaal 2 andere trainees. Dus volop persoonlijke aandacht voor een persoonlijk resultaat.

E-learning vooraf
Vooraf ontvang je logingegevens om drie e-learnings van 1 uur te doorlopen over actuele onderwerpen. Je zorgt ervoor dat je kennis op peil is voordat je aan de bijeenkomst van de training deelneemt.

Voor wie?

Deze training richt zicht op alle accountants die werkzaam zijn in de controle- en samenstelpraktijk en bij een interne accountantsafdeling.

Resultaat
Na deze training ben je in staat om corruptierisicofactoren en -risico’s te identificeren en daarop in te spelen.

Inhoud

Tijdens de training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Wat is corruptie?
 • De verschillende vormen van corruptie
 • Wat is de verantwoordelijkheid van de accountant bij corruptie?
 • Hoe kun je corruptie ontdekken?
 • Wat doe je als je aanwijzingen of vermoedens hebt van corruptie?

Voor wie?

Deze training richt zicht op alle accountants die werkzaam zijn in de controle- en samenstelpraktijk.

Resultaat
Na deze training weet je hoe je de verplichtingen van de Wwft in de praktijk tot uitvoering kunt brengen in je dagelijkse werkzaamheden.

Inhoud

Tijdens de training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Inleiding en achtergronden Wwft
 • Relatie met SIRA, NVKS en de controlestandaarden
 • Cliëntenonderzoek
 • Meldplicht voor vrije beroepsbeoefenaren
 • Mogelijke gevolgen bij niet-naleving van de Wwft in het bestuursrechtelijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke domein

Voor wie?

Deze workshop integriteitsrisico’s richt zicht op alle organisaties zoals accountansorganisaties waarbij een integere bedrijfsvoering een groot goed (asset) is.

Resultaat

Na deze workshop zijn medewerkers meer bewust van integriteitsrisico’s en hebben zij handvatten geleerd hoe om te gaan met integriteitsdillema’s in de praktijk.

Inhoud

De workshop bestaat uit twee plenaire delen en twee workshopronden.

Tijdens het eerste plenaire deel behandelen improvisatie-acteurs integriteitsonderwerpen op een luchtige wijze. Vervolgens gaan de deelnemers in twee groepen uiteen voor de (parellel uit te voeren) workshopronden. In de eerste workshop leren de deelnemers aan de hand van de zes vragen van het moreel intervisie model van Nyenrode een integriteitsdillema op te lossen. In de tweede workshop wordt een praktijkcasus met een integriteitsschending behandeld, waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan welke keuzes zij zouden maken in het onderhavige voorbeeld. De workshop wordt afgesloten met een plenair deel waarin het geleerde nog eens op theatrale wijze wordt uitgebeeld en de middag gezamenlijk op een positieve wijze wordt afgesloten.

Voor wie?

Deze training richt zicht op alle accountants die werkzaam zijn in de controle- en samenstelpraktijk.

Resultaat

Tijdens deze training leer je een aantal eenvoudige technieken die jou helpen een kwalitatief en kwantitatief betere frauderisico-analyse uit te voeren.

Inhoud

Tijdens de training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Verantwoordelijkheid van de accountant voor de frauderisico-analyse
 • Nut van een goede frauderisico-analyse
 • Manieren om te frauderen
 • Voorkomen en detecteren van fraude

Voor wie?

Deze e-learning Prognoses in het mkb richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

Prognoses in het mkb

In deze e-learning komen prognoses in het mkb aan bod. In deze e-learning leer je hoe je dergelijke opdrachten moet uitvoeren.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • Welke regelgeving van toepassing is op prognoses in het mkb;
 • Wat de kenmerken zijn van prognoses;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij deze opdrachten;
 • Welke eisen worden gesteld aan de documentatie van prognoses in het mkb; en
 • Het rapporteren over prognoses in het mkb.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Mkb-opdrachten zonder COS richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

Mkb-opdrachten zonder COS

In deze e-learning komen mkb-opdrachten waar geen Standaard van toepassing is aan bod. In deze e-learning leer je hoe je dergelijke opdrachten moet uitvoeren.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:
 • Wanneer sprake is van een mkb-opdracht zonder COS;
 • Waar je specifiek op moet letten bij de opdrachtacceptatie;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij mkb-opdrachten zonder COS;
 • De documentatievereisten; en
 • Het rapporteren over een mkb-opdracht zonder COS.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Overeengekomen specifieke werkzaamheden (COS 4400N) richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 4400N

In deze e-learning komt Standaard 4400N aan bod. In Standaard 4400N wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden van de accountant bij een opdracht tot het uitvoeren van overeengekomen specifieke werkzaamheden. Daarnaast wordt stilgestaan bij de vorm en inhoud van het rapport van feitelijke bevindingen.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • De algemene uitgangspunten voor een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden;
 • De formulering van de opdracht;
 • De opdrachtaanvaarding;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij overeengekomen specifieke werkzaamheden; en
 • Het rapporteren over de 4400N-opdrachten.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Transactiegerelateerde adviesdiensten (COS 5500N) richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 5500N

In deze e-learning komt Standaard 5500N aan bod. In deze Standaard komen de grondslagen en essentiële werkzaamheden aan bod ten aanzien van het uitvoeren van een opdracht tot het verlenen van transactiegerelateerde adviesdiensten.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • De algemene uitgangspunten voor een opdracht tot het verlenen van transactiegerelateerde adviesdiensten;
 • Het vaststellen van de opdrachtvoorwaarden;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij het verlenen van transactiegerelateerde adviesdiensten; en
 • Het rapporteren over de 5500N-opdrachten.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.