Voor wie?

Deze e-learning Prognoses in het mkb richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

Prognoses in het mkb

In deze e-learning komen prognoses in het mkb aan bod. In deze e-learning leer je hoe je dergelijke opdrachten moet uitvoeren.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • Welke regelgeving van toepassing is op prognoses in het mkb;
 • Wat de kenmerken zijn van prognoses;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij deze opdrachten;
 • Welke eisen worden gesteld aan de documentatie van prognoses in het mkb; en
 • Het rapporteren over prognoses in het mkb.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Mkb-opdrachten zonder COS richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

Mkb-opdrachten zonder COS

In deze e-learning komen mkb-opdrachten waar geen Standaard van toepassing is aan bod. In deze e-learning leer je hoe je dergelijke opdrachten moet uitvoeren.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:
 • Wanneer sprake is van een mkb-opdracht zonder COS;
 • Waar je specifiek op moet letten bij de opdrachtacceptatie;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij mkb-opdrachten zonder COS;
 • De documentatievereisten; en
 • Het rapporteren over een mkb-opdracht zonder COS.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Overeengekomen specifieke werkzaamheden (COS 4400N) richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 4400N

In deze e-learning komt Standaard 4400N aan bod. In Standaard 4400N wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden van de accountant bij een opdracht tot het uitvoeren van overeengekomen specifieke werkzaamheden. Daarnaast wordt stilgestaan bij de vorm en inhoud van het rapport van feitelijke bevindingen.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • De algemene uitgangspunten voor een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden;
 • De formulering van de opdracht;
 • De opdrachtaanvaarding;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij overeengekomen specifieke werkzaamheden; en
 • Het rapporteren over de 4400N-opdrachten.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Transactiegerelateerde adviesdiensten (COS 5500N) richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 5500N

In deze e-learning komt Standaard 5500N aan bod. In deze Standaard komen de grondslagen en essentiële werkzaamheden aan bod ten aanzien van het uitvoeren van een opdracht tot het verlenen van transactiegerelateerde adviesdiensten.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • De algemene uitgangspunten voor een opdracht tot het verlenen van transactiegerelateerde adviesdiensten;
 • Het vaststellen van de opdrachtvoorwaarden;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij het verlenen van transactiegerelateerde adviesdiensten; en
 • Het rapporteren over de 5500N-opdrachten.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?
Deze e-learning is geschikt voor een brede groep (assistent-)accountants. Of je nu teamleider of partner bij een accountantskantoor bent of accountant in business.

Resultaat
Na deze e-learning ben je op de hoogte van de relevante regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (RJk).

Inhoud

De e-learning bevat een breed scala aan externe verslaggevingsvragen over de volgende onderwerpen:

 • algemene grondslagen
 • specifieke jaarrekeningposten
 • toelichtingen in de jaarrekening
 • fiscale grondslagen en microrechtspersonen

Aanpak
Ontvang gedurende 25 dagen drie vragen per dag over externe verslaggeving. Je ontvangt bij iedere vraag feedback. Door de praktische aanpak, zijn deze direct in de praktijk toepasbaar.

Voor wie?
Deze e-learning is geschikt voor een brede groep (assistent-)accountants. Of je nu teamleider of partner bij een accountantskantoor bent of accountant in business.

Resultaat
Na deze e-learning ben je op de hoogte van de relevante regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (RJ).

Inhoud

De e-learning bevat een breed scala aan externe verslaggevingsvragen over de volgende onderwerpen:

 • algemene grondslagen
 • specifieke jaarrekeningposten
 • toelichtingen in de jaarrekening
 • jaarverslag en overige gegevens

Aanpak
Ontvang gedurende 25 dagen drie vragen per dag over externe verslaggeving. Je ontvangt bij iedere vraag feedback. Door de praktische aanpak, zijn deze direct in de praktijk toepasbaar.

Voor wie?
De training Update verslaggeving MKB-praktijk richt zich op alle professionals in de samenstelpraktijk die verslaggevingsregels op een juiste manier willen toepassen.

Resultaat
Na deze training ben je op de hoogte van de belangrijkste verslaggevingsissues. Ook heb je geleerd hoe je een vraagstuk van de klant het beste kunt aanpakken en oplossen.

Inhoud
Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we je een update van de verslaggevingsregels. Aan bod komt onder meer:

 • Immateriële vaste activa;
 • Financieel vaste activa;
 • Intercompany transacties;
 • Voorraden en OHW;
 • Fiscale grondslagen;
 • Minimale eisen jaarrekening klein en micro;
 • Latente belastingen;
 • Gebeurtenissen na balansdatum;
 • Stelsel, schattingswijzingen en foutherstel;
 • Continuïteit.

Maar heb je een specifiek onderwerp? Geef het door bij je aanvraag, dan houden we hier rekening mee.

Aanpak
De training Update verslaggeving MKB-praktijk is een combinatie van luisteren en doen. Zo leggen we je aan de hand van praktijkvoorbeelden de verslaggevingsregels uit. Daarnaast leren we je hoe je verslaggevingsvragen van je collega of je klant zelf kunt analyseren en beantwoorden.

Voor wie?
De training Materialiteit in het MKB richt zich op mkb-accountants werkzaam in de samenstelpraktijk.

Resultaat
Na deze training weet je alle ins en outs over materialiteit en hoe je deze moet toepassen op de verschillende mkb-opdrachten.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat is materialiteit?
 • Waarom is materialiteit belangrijk?
 • Wat betekent kwantitatieve en kwalitatieve materialiteit?
 • Hoe bereken je materialiteit?
 • Welke regelgeving is van toepassing?
 • Hoe pas je materialiteit toe bij administratieve dienstverlening, samenstellen en advies?
 • Hoe speelt materialiteit bij fiscale opdrachten?
 • Welk tuchtrecht speelt een rol?

Voor wie?
Deze training richt zich op mkb-accountants die geregeld prognoses opstellen voor de klant en derden zoals de financier.

Resultaat

Na deze training ben je op de hoogte welke regelgeving je in welke situatie moet toepassen, welke werkzaamheden je minimaal moet uitvoeren en hoe je communiceert met de klant.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat zijn de kenmerken van de Standaarden 3400, 4410 en 5500N?
 • Welke opdracht je wanneer kunt of moet toepassen?
 • Welke werkzaamheden je minimaal moet uitvoeren?
 • Wat zijn de vereisten voor de communicatie met de klant.

Voor wie?
De training Update verslaggeving MKB-praktijk richt zich op alle professionals in de samenstelpraktijk die verslaggevingsregels op een juiste manier willen toepassen.

Resultaat
Na deze training ben je op de hoogte van de belangrijkste verslaggevingsissues. Ook heb je geleerd hoe je een vraagstuk van de klant het beste kunt aanpakken en oplossen.

Inhoud
Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we je een update van de verslaggevingsregels. Aan bod komt onder meer:

 • Immateriële vaste activa;
 • Financieel vaste activa;
 • Intercompany transacties;
 • Voorraden en OHW;
 • Fiscale grondslagen;
 • Minimale eisen jaarrekening klein en micro;
 • Latente belastingen;
 • Gebeurtenissen na balansdatum;
 • Stelsel, schattingswijzingen en foutherstel;
 • Continuïteit.

Maar heb je een specifiek onderwerp? Geef het door bij je aanvraag, dan houden we hier rekening mee.

Aanpak
De training Update verslaggeving MKB-praktijk is een combinatie van luisteren en doen. Zo leggen we je aan de hand van praktijkvoorbeelden de verslaggevingsregels uit. Daarnaast leren we je hoe je verslaggevingsvragen van je collega of je klant zelf kunt analyseren en beantwoorden.

De training bestaat uit een e-learning RJk van 2 PE-uren en een classroombijeenkomst van 4 PE-uren. Deze e-learning van 2 uren kun je op elk gewenst moment volgen.