Voor wie?
Deze e-learning is geschikt voor een brede groep (assistent-)accountants. Of je nu teamleider of partner bij een accountantskantoor bent of accountant in business.

Resultaat
Na deze e-learning ben je op de hoogte van de relevante regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (RJk).

Inhoud

De e-learning bevat een breed scala aan externe verslaggevingsvragen over de volgende onderwerpen:

 • algemene grondslagen
 • specifieke jaarrekeningposten
 • toelichtingen in de jaarrekening
 • fiscale grondslagen en microrechtspersonen

Aanpak
Ontvang gedurende 25 dagen drie vragen per dag over externe verslaggeving. Je ontvangt bij iedere vraag feedback. Door de praktische aanpak, zijn deze direct in de praktijk toepasbaar.

Voor wie?
Deze e-learning is geschikt voor een brede groep (assistent-)accountants. Of je nu teamleider of partner bij een accountantskantoor bent of accountant in business.

Resultaat
Na deze e-learning ben je op de hoogte van de relevante regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (RJ).

Inhoud

De e-learning bevat een breed scala aan externe verslaggevingsvragen over de volgende onderwerpen:

 • algemene grondslagen
 • specifieke jaarrekeningposten
 • toelichtingen in de jaarrekening
 • jaarverslag en overige gegevens

Aanpak
Ontvang gedurende 25 dagen drie vragen per dag over externe verslaggeving. Je ontvangt bij iedere vraag feedback. Door de praktische aanpak, zijn deze direct in de praktijk toepasbaar.

Voor wie?
De training Update verslaggeving MKB-praktijk richt zich op alle professionals in de samenstelpraktijk die verslaggevingsregels op een juiste manier willen toepassen.

Resultaat
Na deze training ben je op de hoogte van de belangrijkste verslaggevingsissues. Ook heb je geleerd hoe je een vraagstuk van de klant het beste kunt aanpakken en oplossen.

Inhoud
Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we je een update van de verslaggevingsregels. Aan bod komt onder meer:

 • Immateriële vaste activa;
 • Financieel vaste activa;
 • Intercompany transacties;
 • Voorraden en OHW;
 • Fiscale grondslagen;
 • Minimale eisen jaarrekening klein en micro;
 • Latente belastingen;
 • Gebeurtenissen na balansdatum;
 • Stelsel, schattingswijzingen en foutherstel;
 • Continuïteit.

Maar heb je een specifiek onderwerp? Geef het door bij je aanvraag, dan houden we hier rekening mee.

Aanpak
De training Update verslaggeving MKB-praktijk is een combinatie van luisteren en doen. Zo leggen we je aan de hand van praktijkvoorbeelden de verslaggevingsregels uit. Daarnaast leren we je hoe je verslaggevingsvragen van je collega of je klant zelf kunt analyseren en beantwoorden.

Voor wie?
De training Materialiteit in het MKB richt zich op mkb-accountants werkzaam in de samenstelpraktijk.

Resultaat
Na deze training weet je alle ins en outs over materialiteit en hoe je deze moet toepassen op de verschillende mkb-opdrachten.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat is materialiteit?
 • Waarom is materialiteit belangrijk?
 • Wat betekent kwantitatieve en kwalitatieve materialiteit?
 • Hoe bereken je materialiteit?
 • Welke regelgeving is van toepassing?
 • Hoe pas je materialiteit toe bij administratieve dienstverlening, samenstellen en advies?
 • Hoe speelt materialiteit bij fiscale opdrachten?
 • Welk tuchtrecht speelt een rol?

Voor wie?
Deze training richt zich op mkb-accountants die geregeld prognoses opstellen voor de klant en derden zoals de financier.

Resultaat

Na deze training ben je op de hoogte welke regelgeving je in welke situatie moet toepassen, welke werkzaamheden je minimaal moet uitvoeren en hoe je communiceert met de klant.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat zijn de kenmerken van de Standaarden 3400, 4410 en 5500N?
 • Welke opdracht je wanneer kunt of moet toepassen?
 • Welke werkzaamheden je minimaal moet uitvoeren?
 • Wat zijn de vereisten voor de communicatie met de klant.

Voor wie?
De training Update verslaggeving MKB-praktijk richt zich op alle professionals in de samenstelpraktijk die verslaggevingsregels op een juiste manier willen toepassen.

Resultaat
Na deze training ben je op de hoogte van de belangrijkste verslaggevingsissues. Ook heb je geleerd hoe je een vraagstuk van de klant het beste kunt aanpakken en oplossen.

Inhoud
Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we je een update van de verslaggevingsregels. Aan bod komt onder meer:

 • Immateriële vaste activa;
 • Financieel vaste activa;
 • Intercompany transacties;
 • Voorraden en OHW;
 • Fiscale grondslagen;
 • Minimale eisen jaarrekening klein en micro;
 • Latente belastingen;
 • Gebeurtenissen na balansdatum;
 • Stelsel, schattingswijzingen en foutherstel;
 • Continuïteit.

Maar heb je een specifiek onderwerp? Geef het door bij je aanvraag, dan houden we hier rekening mee.

Aanpak
De training Update verslaggeving MKB-praktijk is een combinatie van luisteren en doen. Zo leggen we je aan de hand van praktijkvoorbeelden de verslaggevingsregels uit. Daarnaast leren we je hoe je verslaggevingsvragen van je collega of je klant zelf kunt analyseren en beantwoorden.

De training bestaat uit een e-learning RJk van 2 PE-uren en een classroombijeenkomst van 4 PE-uren. Deze e-learning van 2 uren kun je op elk gewenst moment volgen.

Voor wie?
Deze training Continuous reporting voor de MKB-praktijk richt zich op iedereen die continous reporting wil toepassen voor de klant en daarmee advieskansen wil creëren.

Resultaat
Na deze training weet je allereerst hoe je stuurinformatie moet opzetten. Daarnaast weet je hoe je deze informatie laat aansluiten op de behoeften van je klant in je MKB-praktijk. Ook ben je op de hoogte van de eisen voor stuurinformatie.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Welke typen informatie zijn er?
 • Hoe kun je de stuurinformatie aan laten sluiten op je klant?
 • Wat zijn de werkzaamheden die je minimaal moet uitvoeren bij continuo reporting?
 • Hoe voldoe je aan de eisen die worden gesteld aan meer continue rapportages?
 • Welke adviespunten kun je uit de rapportages opmaken?

Voor wie?
Deze training richt zich op mkb-accountants als adviseur die regelmatig klantadviezen geven of die van plan zijn klanten te adviseren.

Resultaat
Na deze training ben je op de hoogte van de eisen die worden gesteld aan de verschillende typen mkb-advies. Verder ben je in staat om je opdrachten volgens de eisen uit te voeren.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Welke typen advies zijn te onderkennen?
 • Wat zijn de minimaal uit te voeren werkzaamheden?
 • Aan welke documentatie-eisen moet je voldoen?
 • Hoe kun je de kwaliteit van adviesopdrachten vergroten?
 • Wat kun je doen om  je adviesvaardigheden te vergroten?
 • Welke eisen stellen adviesopdrachten aan de organisatie?

Voor wie?
Deze training richt zich op mkb-accountants die de kwaliteit van 4400N opdrachten willen vergroten en willen inspelen op kansen die hieruit voortvloeien.

Resultaat
Na deze training weet je alle ins en outs over Standaard 4400N en ben je in staat ze in de praktijk te gebruiken.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat houdt de regelgeving van Standaard 4400N in?
 • Welke tips zijn er voor de aanpak en uitvoering?
 • Hoe kunnen we modellen en voorbeelden optimaal gebruiken?
 • Wat zijn de aandachtspunten voor het schrijven van een rapport van feitelijke bevindingen?
 • Welke tuchtrechtuitspraken zijn relevant?
 • Wat houdt risicoanalyse precies in?
 • Welke standaarden van toepassing zijn en hoe moet risicoanalyse worden toegepast?

Voor wie?
Deze training richt zich op iedere mkb-accountant die te maken heeft met ander typen opdrachten dan het samenstellen van de jaarrekening.

Resultaat
Na deze training heb je allereerst voldoende kennis van verschillende typen opdrachten. Daarnaast ben je in staat om  de de kwaliteit van typen opdrachten in de praktijk verbeteren.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Hoe is de opbouw van de regelgeving?
 • Welke regelgeving kun je voor welk type opdracht het beste toepassen?
 • Welke werkzaamheden je steeds minimaal moet uitvoeren?
 • Hoe helpen modellen en voorbeelden je in de praktijk?
 • Welke tuchtrechtuitspraken zijn relevant?