Voor wie?

Deze training frauderisicofactoren in de mkb-praktijk is verplicht voor alle openbaar accountants die werkzaam zijn in de mkb-praktijk, tenzij je deze verplichte training in 2017 al hebt gevolgd.

Resultaat

Na deze training ben je je beter bewust van frauderisicofactoren, ben je in staat frauderisico’s beter te analyseren en ze te vertalen naar de uitvoering van je werkzaamheden. Tot slot zijn je communicatieve vaardigheden vergroot bij het bespreken van fraude met je client en met je team.

Vanzelfsprekend heb je ook voldaan aan de verplichting van de NBA om deze training te volgens als onderdeel van de Permanente Educatie 2019.

Inhoud

De verplichte training ‘frauderisicofactoren in de mkb-praktijk’ bieden we aan in de vorm van blended learning met een e-learning van 2 uur en een praktijkgerichte classroomtraining van 4 uur. Aan bod komt de opdrachtaanvaarding- en continuering, het onderkennen van de ‘rode vlaggen’, het bespreken hiervan en het aandringen op maatregelen bij de klant.

De training is interactief ingericht aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de mkb-praktijk waarmee de deelnemer kan oefenen. Naast de samenstellingsopdracht wordt aandacht besteed aan adviesopdrachten en fiscale opdrachten.

E-learning

De e-learning van 2 uur behandelt aan de theoretische component van frauderisicofactoren in de mkb-praktijk. Hierin komen opdrachtaanvaarding- en continuering, Standaard 4410, overige (advies)opdrachten, fiscale regelgeving, VGBA, Wwft en NOCLAR aan bod.

Classroomtraining

De classroomtraining bestaat uit twee blokken van 2 uur en per blok wordt een specifieke casus met betrekking tot frauderisicofactoren behandeld. Het betreft de volgende onderwerpen:

 1. Het onderkennen van de ‘rode vlaggen’.
 2. Welke stappen moet je in verschillende situaties nemen bij constatering van mogelijke fraude?
 3. Klantgesprekken waarin het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en wordt aangedrongen op maatregelen.
 4. Praktijkvoorbeelden van samenstellingsopdrachten, advisering en fiscale opdrachten.

Op de trainingsdag gaan we in op het vergroten van de vaardigheden die de accountant helpt een betere analyse te maken van fraude- en corruptierisico’s en wat dat dan betekent voor de planning, de aanpak en de uitvoering van opdrachten in de samenstelpraktijk.

Aanpak

Deze training bestaat uit een e-learning van 2 PE-uren in combinatie met een classroombijeenkomst van 4 PE-uren. Het voordeel hiervan is dat de contacttijd vermindert van 6 naar 4 uren. De e-learning van 2 uren kan de deelnemer op elk gewenst moment volgen.

Voor wie?
Deze training richt zich op accountants die willen investeren in de schriftelijke communicatie voor hun klanten.

Resultaat
Na deze e-learning ben je in staat om teksten te formuleren waaruit de lezer direct opmaakt wat je bedoelt, wat jij van de lezer verwacht of wat deze van jou kan verwachten.

Inhoud
De e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Hoe hanteer je een slimme schrijfaanpak waarmee je helder en concreet formuleert?
 • Hoe formuleer je concrete zinnen zonder vaagheden en naamwoordstijlen?
 • Hoe gebruik je de taal van de lezer en vermijd je onbekend  jargon?
 • Hoe maak je een keuze tussen actieve en passieve zinnen?
 • Hoe doseer je informatie in zinnen en vermijd je tangconstructies en lange aanlopen?

Aanpak
Na een intake krijg je een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen van de e-learning voor jou relevant zijn. Je oefent deze onderdelen en krijgt per opdracht uitgebreide feedback. Ook kun je voor, tijdens en na de e-learning gebruik maken van een online pdf met tips and tricks. Vanzelfsprekend kun je deze ook downloaden.

Hoe werkt het PE-abonnement?

Het PE-abonnement e-learning 15 PE-uren geeft je het recht om voor 15 PE-uren e-learnings te volgen bij Kriton. Als je het PE-abonnement afsluit kun je direct kiezen welke e-learnings je wil volgen. Je ontvangt één inlogcode voor de door jou gekozen online trainingen. Simpel, voordelig en gericht op jouw leerbehoefte.

Voor wie?

Dit PE-abonnement is geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn bij een accountantsorganisatie. Van partner tot assistent-accountant. De e-learnings zijn gericht op zowel vaktechniek als vaardigheden. Bekijk hier het uitgebreide aanbod.

Overige abonnementen

Liever een ander abonnement? Klik hier voor een PE-abonnement e-learning van 5 PE-uren of een PE-abonnement e-learning van 10 PE-uren.

Groepskortingen

Je kunt een individueel abonnement afsluiten, maar je kunt ook kiezen voor een groepsabonnement. Informeer via info@kriton.nl naar aantrekkelijke groepskortingen.

Hoe werkt het PE-abonnement?

Het PE-abonnement e-learning 10 PE-uren geeft je het recht om voor 10 PE-uren e-learnings te volgen bij Kriton. Als je het PE-abonnement afsluit kun je direct kiezen welke e-learnings je wil volgen. Je ontvangt één inlogcode voor de door jou gekozen online trainingen. Simpel, voordelig en gericht op jouw leerbehoefte.

Voor wie?

Dit PE-abonnement is geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn bij een accountantsorganisatie. Van partner tot assistent-accountant. De e-learnings zijn gericht op zowel vaktechniek als vaardigheden. Bekijk hier het uitgebreide aanbod.

Overige abonnementen

Liever een ander abonnement? Klik hier voor een PE-abonnement e-learning van 5 PE-uren of een PE-abonnement e-learning van 15 PE-uren.

Groepskortingen

Je kunt een individueel abonnement afsluiten, maar je kunt ook kiezen voor een groepsabonnement. Informeer via info@kriton.nl naar aantrekkelijke groepskortingen.

Hoe werkt het PE-abonnement?

Het PE-abonnement e-learning 5 PE-uren geeft je het recht om voor 5 PE-uren e-learnings te volgen bij Kriton. Als je het PE-abonnement afsluit kun je direct kiezen welke e-learnings je wil volgen. Je ontvangt één inlogcode voor de door jou gekozen online trainingen. Simpel, voordelig en gericht op jouw leerbehoefte.

Voor wie?

Dit PE-abonnement is geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn bij een accountantsorganisatie. Van partner tot assistent-accountant. De e-learnings zijn gericht op zowel vaktechniek als vaardigheden. Bekijk hier het uitgebreide aanbod.

Overige abonnementen

Liever een ander abonnement? Klik hier voor een PE-abonnement e-learning van 10 PE-uren of een PE-abonnement e-learning van 15 PE-uren.

Groepskortingen

Je kunt een individueel abonnement afsluiten, maar je kunt ook kiezen voor een groepsabonnement. Informeer via info@kriton.nl naar aantrekkelijke groepskortingen.

Voor wie?
De referaatbegeleiding voor accountants richt zich op alle trainees die bezig zijn met hun praktijkopleiding. Voor zowel trainees die de Assurance-variant als de MKB-variant volgen.

Resultaat
Om als accountant te kunnen worden ingeschreven bij de NBA moet je naast de theoretische opleiding een (driejarige) praktijkopleiding afronden. In het tweede deel van het laatste jaar van je praktijkopleiding (zesde semester) moet je een referaat houden. Het referaat omvat een casusbeschrijving en een presentatie voor een referaatgroep. Tijdens de presentatie moet je jouw standpunten kunnen beargumenteren en verdedigen. We begeleiden je in vijf interactieve sessies en we werken toe naar een positief resultaat in de laatste sessie.

Inhoud
De referaatbegeleiding voor accountants bestaat uit de volgende vijf sessies:

sessie 1: dilemma omschrijven
Deze sessie is gericht op een goede formulering van een dilemma. Dit dilemma met een goede basis zijn voor het schrijven van het referaat en is daarom essentieel.

sessie 2: conceptreferaat
Nu je een goed dilemma hebt geformuleerd, ga je in deze sessie aan de slag met de de opbouw van je schriftelijke referaat. Je moet een goed gefundeerd commentaar kunnen leveren op de referaten van de andere trainees.

sessie 3: definitief referaat
In deze sessie komen we tot een definitief referaat. Je moet in staat zijn om, als beginnend beroepsbeoefenaar, een referaat te beoordelen en relevant commentaar te leveren.

sessie 4: presentatievaardigheden
Naast het schriftelijke stuk moet je ook een presentatie geven. Hoe ga je hiermee om en wat maakt een presentatie een goede presentatie?

sessie 5: presenteren referaat
Als slotstuk van het hele referaatproces hou je een eindpresentatie waar je het referaat ook moet verdedigen.

Aan de hand van onder meer weblectures bereid je iedere sessie voor. Je krijgt de begeleiding van onze zeer ervaren Kriton-referaatbegeleiders.

Planning
Ben je op zoek naar flexibiliteit in jouw drukke agenda? Spreek met ons data en locaties af die jou en de groep het beste passen.

Incompany
Kriton verzorgt de gehele praktijkopleiding inclusief referaatbegeleiding voor accountants ook incompany voor accountantskantoren. Neem contact met ons op door middel van de button of klik hier.

Voor wie?
Deze e-learning controledocumentatie richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam zijn in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 230
In deze e-learning over controledocumentatie staat Standaard 230 centraal. Standaard 230 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het opstellen van de controledocumentatie bij controles.

Inhoud
Na deze e-learning weet je de antwoorden op de volgende vragen:

 • Wanneer moet je de controledocumentatie opstellen?
 • Wat zijn de vereisten voor de vorm, inhoud en omvang van de controledocumentatie?
 • Kun je afwijken van een relevante vereiste uit de Standaarden?
 • Hoe ga je om met aangelegenheden die na de datum van de controleverklaring aan de orde komen?
 • Waar moet je rekening mee houden bij het definitieve controledossier?

Aanpak
Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?
Deze training richt zich op beleidsbepalers en kwaliteitsbepalers  en compliance officers binnen een organisatie.

Resultaat
Na deze training ben je in staat het begrip ‘beheerste en integere bedrijfsvoering’ te concretiseren, bedreigingen te onderkennen en passende maatregelen te nemen om een beheerste en integere bedrijfsvoering te waarborgen. Je doet dit primair om je organisatie beter te maken. Daarnaast stellen wet- en regelgeving specifieke eisen op dit punt.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Wat zijn de kenmerken van een beheerste en integere bedrijfsvoering?
 • Hoe pas je de PDCA-cyclus toe?
 • Hoe herken je integriteitsrisico’s?
 • Welke risico’s loopt een kantoor bij de huidige portefeuille?
 • Wat is ‘onterecht vertrouwen in procedures en maatregelen’?
 • Hoe bepaal je de noodzakelijke en passende maatregelen?

Voor wie?
Deze training richt zich op alle professionals die werkzaam zijn in de controlepraktijk.

Resultaat
Na deze training weet je wat gegevensgerichte werkzaamheden exact inhouden en hoe deze passen binnen een gekozen controlestrategie. Je begrijpt wat de samenhang is met eerder uitgevoerde werkzaamheden. Ook weet je hoe de verschillende gegevensgerichte werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en wat de uitkomsten betekenen voor de afronding en oordeelsvorming.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Welke gegevensgerichte werkzaamheden zijn in de controlestandaarden beschreven?
 • Hoe moeten deze werkzaamheden worden uitgevoerd om de controledoelstelling te bereiken?
 • Hoe kunnen de uitkomsten van de systeemgerichte en/of gegevensgerichte werkzaamheden worden vertaald naar de uiteindelijke oordeelsvorming en hoe moet worden omgegaan met bevindingen?

Voor wie?
Deze training richt zich op alle professionals die werkzaam zijn in de controlepraktijk.

Resultaat
Na deze training weet je hoe je vorm en inhoud geeft aan de vereisten volgens de standaarden voor controlewerkzaamheden in een geautomatiseerde omgeving.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Wat is de invloed van IT op de jaarrekening en de jaarrekeningcontrole?
 • Hoe waarborg je de vakbekwaamheid en zorgvuldigheid bij het uitvoeren van de controlewerkzaamheden?
 • Hoe ga je om met de kracht van tekortkomingen in IT controls?
 • Hoe maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden die IT en CAAT je bieden?
 • Wat zijn de kansen en valkuilen van data-analyse en process mining?

Aanpak
De aanpak is er vooral op gericht op de theoretische achtergronden te vertalen naar de praktijk. Daarnaast werken we met live IT-tools. The Digital Audit bestaat uit drie afzonderlijke trainingsdagen.