Praktijkopleiding MKB en Assurance

We verzorgen de praktijkopleiding voor accountants in-company voor verschillende kantoren, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de visie en strategie van een kantoor, bestaande leer- en ontwikkelprogramma’s en de vraagstukken die in de kantoorpraktijk spelen. Vanzelfsprekend komen in deze opleiding alle generieke eindtermen aan bod zoals de CEA die voorschrijft. Hiermee voldoen alle onderdelen aan de eisen van de Raad voor de Praktijkopleiding. We leggen uit hoe de praktijkopleiding eruit kan zien en welke onderdelen in welk jaar worden aangeboden.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende modules.

Laten we beginnen met het trajectschema dat de NBA heeft gepubliceerd in haar informatiegids over de praktijkopleiding. Dit schema geeft een goed beeld van de totale opleiding en de faseringen.

Schema praktijkopleiding NBA, uit: informatiegids Praktijkopleidingen MKB NBA

Het leerproces is een cyclisch proces is waarin trainees op basis van opgedane ervaringen reflecteren en analyseren en vervolgens bepalen hoe ze dingen anders gaan doen. Feedback van trainers en andere trainees helpen ze bij dit proces.

 

0-meting en POP
Op basis van de 0-meting die de trainees bij ons doen of die ze via het kantoor hebben ingevuld, maken ze het persoonlijk ontwikkelingsplan dat ze bespreken met hun praktijkbegeleider en vervolgens ter beoordeling voorleggen aan de beoordelaar.

Halfjaarrapportage en jaarrapportage
De trainees schrijven in dit eerste jaar een halfjaarrapportage en een jaarrapportage. Hierbij kunnen ze tips uit de training Overtuigend schriftelijk communiceren toepassen.

Intervisie
De trainees nemen twee keer deel aan een intervisiebijeenkomst.

Trainingsdagen
De trainees nemen deel aan 6 trainingsmodules van elk 1 dagdeel verdeeld over drie verschillende dagen. Aan alle onderwerpen is prework en postwork gekoppeld. Dit programma ziet als volgt uit:

 

De trainees maken een jaarplan en ze bespreken dit plan met de praktijkbegeleider en krijgen een beoordeling. Verder schrijven ze net als in jaar 1 een halfjaarrapportage en een jaarrapportage en nemen ze opnieuw deel aan intervisiebijeenkomsten en trainingsmodules.

ICAIS-opdracht

Bij deze verplichte opdracht helpen we de trainees om te bepalen wat een goede ICAIS-opdracht is, hoe ze deze duidelijk formuleren en hoe ze alle fasen doorlopen en beschrijven.

De trainees maken weer een jaarplan en ze bespreken dit plan met de praktijkbegeleider en krijgen een beoordeling. Verder schrijven ze net als in jaar 2 een halfjaarrapportage en een jaarrapportage en nemen ze opnieuw deel aan intervisiebijeenkomsten en trainingsmodules.

 

Referaat

Het referaat bestaat uit vijf bijeenkomsten in een groep van maximaal 6 trainees. Het programma voor deze bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

Geïntegreerd slotexamen

Ook begeleiden wij trainees in de voorbereiding op het geïntegreerd slotexamen. Ze oefenen hun presentatie en slotgesprek en ontvangt gedegen feedback. Op die manier komen ze goed beslagen ten ijs tijdens de laatste stap tot accountant.

 

Interesse?

Meer weten over de mogelijkheden voor de praktijkopleiding? Neem contact op via de contact-button of bel ons op 085-2733171.

Voor wie?
De referaatbegeleiding voor accountants richt zich op alle trainees die bezig zijn met hun praktijkopleiding. Voor zowel trainees die de Assurance-variant als de MKB-variant volgen.

Resultaat
Om als accountant te kunnen worden ingeschreven bij de NBA moet je naast de theoretische opleiding een (driejarige) praktijkopleiding afronden. In het tweede deel van het laatste jaar van je praktijkopleiding (zesde semester) moet je een referaat houden. Het referaat omvat een casusbeschrijving en een presentatie voor een referaatgroep. Tijdens de presentatie moet je jouw standpunten kunnen beargumenteren en verdedigen. We begeleiden je in vijf interactieve sessies en we werken toe naar een positief resultaat in de laatste sessie.

Inhoud
De referaatbegeleiding voor accountants bestaat uit de volgende vijf sessies:

sessie 1: dilemma omschrijven
Deze sessie is gericht op een goede formulering van een dilemma. Dit dilemma met een goede basis zijn voor het schrijven van het referaat en is daarom essentieel.

sessie 2: conceptreferaat
Nu je een goed dilemma hebt geformuleerd, ga je in deze sessie aan de slag met de de opbouw van je schriftelijke referaat. Je moet een goed gefundeerd commentaar kunnen leveren op de referaten van de andere trainees.

sessie 3: definitief referaat
In deze sessie komen we tot een definitief referaat. Je moet in staat zijn om, als beginnend beroepsbeoefenaar, een referaat te beoordelen en relevant commentaar te leveren.

sessie 4: presentatievaardigheden
Naast het schriftelijke stuk moet je ook een presentatie geven. Hoe ga je hiermee om en wat maakt een presentatie een goede presentatie?

sessie 5: presenteren referaat
Als slotstuk van het hele referaatproces hou je een eindpresentatie waar je het referaat ook moet verdedigen.

Aan de hand van onder meer weblectures bereid je iedere sessie voor. Je krijgt de begeleiding van onze zeer ervaren Kriton-referaatbegeleiders.

Planning
Ben je op zoek naar flexibiliteit in jouw drukke agenda? Spreek met ons data en locaties af die jou en de groep het beste passen.

Incompany
Kriton verzorgt de gehele praktijkopleiding inclusief referaatbegeleiding voor accountants ook incompany voor accountantskantoren. Neem contact met ons op door middel van de button of klik hier.