Sorteren op populairst
  • Populairst
  • PE-uren
  • Titel
  • Prijs

Voor wie?
Je bent trainee in het eerste jaar van de praktijkopleiding voor accountants en je moet je POP-plan nog  schrijven of je moet een eerdere versie herschrijven.

Resultaat
Na deze training weet je wat belangrijk is voor een goed POP-plan en kun je feitelijk en concreet de onderdelen van je POP-plan schriftelijk presenteren.

Inhoud
Het programma bestaat uit twee sessies van twee uur. In sessie één ga je aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • de template van het POP-plan;
  • een logische structuur voor informatie in het plan;
  • de valkuilen voor onduidelijke taal.

Na de eerste sessie schrijf je aan het plan en neem je resultaat mee naar sessie twee. De tijd tussen de eerste en tweede sessie is dus voor reflectie en oefening en bespreek je je ervaringen met je praktijkbegeleider.

In de tweede sessie bespreken we de resultaten en scherpen we de toegepaste stof aan.

Na de tweede sessie ga je weer aan de slag met je POP-plan en het resultaat leg je vervolgens voor aan je praktijkbegeleider.

Aanpak
Uitgangspunt is dat je de inhoud van de POP-wijzer kent en bekend bent met de template voor het POP-plan in deze POP-wijzer. In de training gaan we heel gericht aan de slag met het schrijven van het plan. Daarbij verwachten we dat je beschikt over basisvaardigheden voor schrijven. Met basisvaardigheden bedoelen we foutloos schrijven in zinnen en woorden. Deze basisvaardigheden komen namelijk niet aan bod in de training.

Vooraf beantwoord je enkele vragen waarmee je aangeeft wat goed gaat en wat beter kan.