Sorteren op populairst
  • Populairst
  • Titel
  • Prijs

Voor wie?
De training Inspirerend coachen richt zich op professionals die medewerkers willen motiveren en stimuleren om professionele en persoonlijke doelen te bereiken.

Resultaat
Na deze training ben je in staat om met behulp van effectieve tools anderen te coachen.

Inhoud
Deze workshop richt zich op de basisprincipes van coaching bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Hoe motiveer je medewerkers?
  • Hoe coach je medewerkers vanuit het Grow-model?
  • Op welke manier zet je het STARR-model in bij coaching?
  • Welke do’s en don’ts zijn belangrijk in een coachende rol?

Aanpak
Coachen is het verruimen van de bewustzijn van de gecoachte. Belangrijk daarbij is de eigen verantwoordelijkheid. Een gecoachte zal zich verantwoordelijk moeten voelen voor zijn denken en handelen. Alleen dan zal verbetering in het functioneren plaatsvinden.

Coaching richt zich met andere woorden op gedrag; gedrag dat iemand belemmert in het bereiken van zijn of haar doelstellingen. Een coach houdt de coachee een spiegel voor, is een klankbord begeleidt om de doelen van de coachee te bereiken.

We werken in de training Inspirerend coachen met voorbeelden uit de eigen praktijk. Verder passen we de kenmerken van de verschillende tools toe op situaties uit jouw eigen werkomgeving.