Voor wie?

Deze training frauderisicofactoren in de mkb-praktijk is verplicht voor alle openbaar accountants die werkzaam zijn in de mkb-praktijk, tenzij je deze verplichte training in 2017 al hebt gevolgd.

Resultaat

Na deze training ben je je beter bewust van frauderisicofactoren, ben je in staat frauderisico’s beter te analyseren en ze te vertalen naar de uitvoering van je werkzaamheden. Tot slot zijn je communicatieve vaardigheden vergroot bij het bespreken van fraude met je client en met je team.

Vanzelfsprekend heb je ook voldaan aan de verplichting van de NBA om deze training te volgens als onderdeel van de Permanente Educatie 2019.

Inhoud

De verplichte training ‘frauderisicofactoren in de mkb-praktijk’ bieden we aan in de vorm van blended learning met een e-learning van 2 uur en een praktijkgerichte classroomtraining van 4 uur. Aan bod komt de opdrachtaanvaarding- en continuering, het onderkennen van de ‘rode vlaggen’, het bespreken hiervan en het aandringen op maatregelen bij de klant.

De training is interactief ingericht aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de mkb-praktijk waarmee de deelnemer kan oefenen. Naast de samenstellingsopdracht wordt aandacht besteed aan adviesopdrachten en fiscale opdrachten.

E-learning

De e-learning van 2 uur behandelt aan de theoretische component van frauderisicofactoren in de mkb-praktijk. Hierin komen opdrachtaanvaarding- en continuering, Standaard 4410, overige (advies)opdrachten, fiscale regelgeving, VGBA, Wwft en NOCLAR aan bod.

Classroomtraining

De classroomtraining bestaat uit twee blokken van 2 uur en per blok wordt een specifieke casus met betrekking tot frauderisicofactoren behandeld. Het betreft de volgende onderwerpen:

 1. Het onderkennen van de ‘rode vlaggen’.
 2. Welke stappen moet je in verschillende situaties nemen bij constatering van mogelijke fraude?
 3. Klantgesprekken waarin het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en wordt aangedrongen op maatregelen.
 4. Praktijkvoorbeelden van samenstellingsopdrachten, advisering en fiscale opdrachten.

Op de trainingsdag gaan we in op het vergroten van de vaardigheden die de accountant helpt een betere analyse te maken van fraude- en corruptierisico’s en wat dat dan betekent voor de planning, de aanpak en de uitvoering van opdrachten in de samenstelpraktijk.

Aanpak

Deze training bestaat uit een e-learning van 2 PE-uren in combinatie met een classroombijeenkomst van 4 PE-uren. Het voordeel hiervan is dat de contacttijd vermindert van 6 naar 4 uren. De e-learning van 2 uren kan de deelnemer op elk gewenst moment volgen.

Target group
The target group for this training is for anyone who needs to write regularly in English. From memos, reports, emails, or correspondence, business communication are a reflection of an individual’s professionalism.

Results
This training has been developed to elaborate on some of the finer points of writing in an attractive, clear and uncluttered form. On completion of the training you will be aware of the common mistakes in business communication. You will be able to compose a business letter/email, incorporating the correct layout and forms of address. You will be able to adjust the tone of a text to specific readers and be aware of the common pitfalls and mistakes when writing in English.

Content
The following topics will be covered during the training:

 • Basics of English writing and common mistakes
 • How to compose a letter in English: the common pitfalls
 • Emails: is there an etiquette?
 • Cultural aspects of working with a wider audience
 • Plain English and readability: Fog test
 • Word choice; short sentence construction; formal and informal language.
 • English idioms: common usage

Approach
This training program starts with a 6 hours e-learning. After you finish this e-learning, particpants get access to the 2 half day sessions (3 hours each) with a recommended 2-3 weeks between the first and second session.

After your personal intake you know which e-learning components are relevant. All excercises include extensive feedback. Before, after and during e-learning you have access to an interactive reference book. Since the training is online, it will be available to you 24/7, so you can access it from any location, whenever your schedule permits. You can also stop the course and come back to it at any time.

Prior to the start of the classroom sessions participants will be requested to submit written material to the trainer. The trainer will provide individual feedback and correction to the participants. This will also form part of the training in assessing where the most common mistakes are made.

Voor wie?
Deze training richt zich op professionals die de kwaliteit van hun adviesrapporten willen verhogen.

Resultaat
Na deze training ben je in staat om adviesrapporten te schrijven waaruit de lezer direct opmaakt wat de belangrijkste boodschap is en waarom deze boodschap de juiste is. Vanzelfsprekend is jouw rapport helder en klantgericht geformuleerd.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Hoe zorg je voor een duidelijke boodschap, relevante informatie en logische structuur, inleiding en samenvatting?
 • Hoe beantwoord je de juiste vraag in je rapport?
 • Hoe zorg je voor de juiste onderbouwing van je boodschap?
 • Hoe ga je om met adviezen en conclusies?
 • Hoe maak je de tekst toegankelijk met hulpmiddelen zoals verwijzingen, opsommingen, kopjes en alinea’s?
 • Hoe formuleer je aantrekkelijk met behulp van concrete zinnen, taal van de lezer, actief en passief en gedoseerde informatie?
 • Hoe zorg je voor een juiste uitstraling en toon?

Aanpak
Je begint deze training met de e-learning waarin alle onderwerpen aan bod komen. Hierin krijg je eerst een intake met een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen voor jou relevant zijn. Je oefent deze onderdelen en krijgt per opdracht uitgebreide feedback. Ook kun je voor, tijdens en na de e-learning gebruik maken van de online en offline syllabus. Na het succesvol afronden van de e-learning neem je deel aan de bijeenkomst waarin (geanonimiseerde) documenten uit de praktijk centraal staan. Je geeft feedback op de adviesrapporten van anderen en zij geven hun feedback op die van jou.Het is belangrijk om de uren voor de e-learning in te plannen in blokken van maximaal 2 uur, verdeeld over ongeveer 3 weken. Dit zorgt voor een gedoseerde studiebelasting.

Voor wie?
Deze blended training richt zich op openbaar accountants die werkzaamheden verrichten voor wettelijke en/of vrijwillige jaarrekeningcontroles.

Resultaat
Na deze training ben je je beter bewust van frauderisicofactoren, ben je in staat frauderisico’s beter te analyseren en ze te vertalen naar de planning en uitvoering van de controle. Tot slot zijn je communicatieve vaardigheden vergroot bij het bespreken van fraude met je client en met je team.

Vanzelfsprekend heb je ook voldaan aan de verplichting van de NBA om deze training te volgens als onderdeel van de Permanente Educatie 2017. Deze verplichting is verlengd tot 31 maart 2018.

Inhoud

De e-learning van 2 uur behandelt de theoretische component van frauderisicofactoren en fraudesignalen en corruptie gericht op de auditpraktijk.

De training bestaat uit vier blokken van 1,5 uur en per blok wordt een specifiek onderwerp met betrekking tot frauderisicofactoren behandeld. Een uitgebreide casus loopt als rode draad door de gehele training. Het betreft de volgende onderwerpen:

 1. begrip en bewustwording van frauderisicofactoren;
 2. interviewtechnieken en klantgesprekken;
 3. pre-audit meeting;
 4. controlestrategie en vastleggingen in dossier.

De deelnemers ontvangen tijdens de training een praktisch hanteerbare infographic die ze samen met het controleteam kunnen gebruiken bij het identificeren van frauderisico’s in de praktijk en bij het bepalen van de controlestrategie.

Aanpak
Deze training bestaat uit een e-learning van 2 PE-uren in combinatie met een classroombijeenkomst van 6 PE-uren. Het voordeel hiervan is dat de contacttijd vermindert van 8 naar 6 uren. De e-learning van 2 uren kan de deelnemer op elk gewenst moment volgen.

Voor wie?
Deze training richt zich op (lead) auditors die vanuit systeemgerichte contractbeheersing de kwaliteit van hun toetsdocumenten willen verhogen.

Resultaat
Na deze blended learning ben je in staat om toetsdocumenten bij systeemgerichte contractbeheersing te schrijven waarin een duidelijke conclusie wordt gegeven als antwoord op de centrale vraag. Bevindingen dragen bij aan de onderbouwing van de conclusie. Vanzelfsprekend is jouw document helder en eenduidig geformuleerd.

Inhoud
Deze e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat voor toetsdocument heb je nodig bij systeemgerichte contractbeheersing?
 • Hoe bepaal je centrale vraag en antwoord: de leidende vraag voor de audit en het heldere antwoord op die vraag?
 • Hoe maak je relevante bevindingen, bevindingen die de conclusie onderbouwen?
 • Hoe maak je de tekst toegankelijk met hulpmiddelen zoals verwijzingen, opsommingen, kopjes en alinea’s?
 • Hoe formuleer je aantrekkelijk met behulp van concrete zinnen, taal van de lezer, actief en passief en gedoseerde informatie?
 • Hoe zorg je voor een passende uitstraling en toon?

Aanpak
Je begint deze training met de e-learning waarin alle onderwerpen aan bod komen. Hierin krijg je eerst een intake met een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen voor jou relevant zijn. Je oefent deze onderdelen en krijgt per opdracht uitgebreide feedback. Ook kun je voor, tijdens en na de e-learning gebruik maken van de online en offline syllabus. Na het succesvol afronden van de e-learning neem je deel aan de bijeenkomst waarin (geanonimiseerde) documenten uit de praktijk van systeemgerichte contractbeheersing centraal staan. Je geeft feedback op de toetsdocumenten van anderen en zij geven hun feedback op die van jou.Het is belangrijk om de uren voor de e-learning in te plannen in blokken van maximaal 2 uur, verdeeld over ongeveer 3 weken. Dit zorgt voor een gedoseerde studiebelasting.

Voor wie?
Deze training richt zich op alle professionals binnen een accountantskantoor.

Resultaat
Na deze training ben je in staat om mails te schrijven die objectief en kernachtig de boodschap verwoorden. Deze mails zijn klantgericht door een transparante opbouw en het heldere taalgebruik. Jouw mails benadrukken je professionele kwaliteiten.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Hoe kom je tot doelgerichte e-mails inzetten met voldoende aandacht voor de functie, de boodschap en relevante informatie?
 • Hoe ga je om met (onterechte) standpunten, meningen en toezeggingen?
 • Hoe maak je de email toegankelijk met behulp van onderwerpregel, opbouw en structuur?
 • Hoe zorg je voor een juiste uitstraling en toon?

Aanpak
Je begint deze training met de e-learning waarin alle onderwerpen aan bod komen. Hierin krijg je eerst een intake met een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen voor jou relevant zijn. Je oefent deze onderdelen en krijgt per opdracht uitgebreide feedback. Ook kun je voor, tijdens en na de e-learning gebruik maken van de online en offline syllabus. Na het succesvol afronden van de e-learning neem je deel aan de bijeenkomst waarin (geanonimiseerde) documenten uit de praktijk centraal staan. Je geeft feedback op de e-mails van anderen en zij geven hun feedback op die van jou.Het is belangrijk om de uren voor de e-learning in te plannen in blokken. Dit zorgt voor een gedoseerde studiebelasting.

Voor wie?
Deze training richt zich op alle professionalniveaus binnen een MKB-kantoor: van partner tot assistent-accountant.

Resultaat
Na deze blended training weet je hoe je de meest voorkomende teksten in jouw praktijk opzet en professioneel uitschrijft. Jouw klant heb je daarbij altijd voor ogen en je schrijfstijl raakt de juiste toon. Bij overtuigende teksten ben je in staat om een passende argumentatie te hanteren en bij feitelijke teksten bied je jouw lezer voldoende houvast in een overzichtelijke structuur.

Inhoud
Deze training bestaat uit een e-learning en een classroombijeenkomst. In de e-learning komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Hoe kom je vanuit je analyse tot een helder rapport?
 • Wat is het verschil tussen een onderzoeksverslag en een klantgerichte tekst?
 • Hoe bepaal je de boodschap van de tekst?
 • Hoe maak je een duidelijke inleiding/opening voor je tekst?
 • Hoe breng je structuur aan in je tekst en hoe doseer je informatie?
 • Hoe formuleer je helder en strategisch?

Aanpak
Na een online intake krijg je een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen voor jou relevant zijn. Je oefent deze onderdelen en krijgt per opdracht uitgebreide feedback. Ook kun je voor, tijdens en na de e-learning gebruik maken van de online en offline syllabus. Na het oefenen volgt de bijeenkomst waarin onderdelen van de e-learning verder worden uitgediept en waarin ook aandacht wordt besteed aan het schrijfproces.Het is belangrijk om de uren voor de e-learning in te plannen in blokken van maximaal 2 uur, verdeeld over ongeveer 3 weken. Dit zorgt voor een gedoseerde studiebelasting.

Voor wie?
Deze training richt zich op internal auditors die de kwaliteit van hun auditrapportages willen verhogen.

Resultaat
Na deze training ben je in staat om auditrapporten te schrijven die objectief en kernachtig de boodschap verwoorden die uit de audit naar voren zijn gekomen. Vanzelfsprekend is jouw rapport helder en klantgericht geformuleerd.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Hoe zorg je voor een duidelijke boodschap, relevante informatie en logische structuur, inleiding en samenvatting?
 • Hoe maak je lezergerichte bevindingen?
 • Hoe onderbouw je de adviezen met behulp van het PROA-model en het OPR-model?
 • Hoe maak je de tekst toegankelijk met hulpmiddelen zoals verwijzingen, opsommingen, kopjes en alinea’s?
 • Hoe formuleer je aantrekkelijk met behulp van concrete zinnen, taal van de lezer, actief en passief en gedoseerde informatie?
 • Hoe zorg je voor een juiste uitstraling en toon?

Aanpak
Je begint deze training met de e-learning waarin alle onderwerpen aan bod komen. Hierin krijg je eerst een intake met een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen voor jou relevant zijn. Je oefent deze onderdelen en krijgt per opdracht uitgebreide feedback. Ook kun je voor, tijdens en na de e-learning gebruik maken van de online en offline syllabus. Na het succesvol afronden van de e-learning neem je deel aan de bijeenkomst waarin (geanonimiseerde) documenten uit de praktijk centraal staan. Je geeft feedback op de auditrapporten van anderen en zij geven hun feedback op die van jou.Het is belangrijk om de uren voor de e-learning in te plannen in blokken van maximaal 2 uur, verdeeld over ongeveer 3 weken. Dit zorgt voor een gedoseerde studiebelasting.

Voor wie?
Deze training richt zich op de schrijvers van managementletters die willen investeren in een kwaliteitsverbetering van deze communicatie richting klant.

Resultaat
Na deze training ben je in staat om managementletters te schrijven die logisch zijn opgebouwd, waarin de goed onderbouwde adviezen worden gegeven die voortvloeien uit de oorzaak van de bevindingen en die helder en kernachtig zijn geformuleerd.

Inhoud
De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Hoe zorg je voor een duidelijke boodschap en presentatievorm, relevante informatie en logische structuur, inleiding en samenvatting met oog voor de NV COS?
 • Hoe maak je lezergerichte bevindingen vanuit het dossier naar de managementletter?
 • Hoe maak je goed onderbouwde adviezen: adviezen die de oorzaak wegnemen met behulp van het PROA- en OPR-model?
 • Hoe maak je een toegankelijk betoog met hulpmiddelen zoals verwijzingen, opsommingen, kopjes en alinea’s?
 • Hoe formuleer je aantrekkelijk met behulp van concrete zinnen, taal van de lezer, actief en passief en gedoseerde informatie?
 • Hoe zorg je voor de juiste uitstraling en toon?

Aanpak
Je begint deze training met de e-learning waarin alle onderwerpen aan bod komen. Hierin krijg je eerst een intake met een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen voor jou relevant zijn. Je oefent deze onderdelen en krijgt per opdracht uitgebreide feedback. Ook kun je voor, tijdens en na de e-learning gebruik maken van de online en offline syllabus. Na het succesvol afronden van de e-learning neem je deel aan de bijeenkomst waarin (geanonimiseerde) documenten uit de praktijk centraal staan. Je geeft feedback op de (geanonimiseerde) managementletters van anderen en zij geven hun feedback op die van jou. Het is belangrijk om de uren voor de e-learning in te plannen in blokken van maximaal 2 uur, verdeeld over ongeveer 3 weken. Dit zorgt voor een gedoseerde studiebelasting.