Voor wie?

Deze training frauderisicofactoren is verplicht voor alle accountants in business, tenzij je deze verplichte training in 2017 al hebt gevolgd.

Resultaat

Na deze training ben je je beter bewust van frauderisicofactoren. Je bent in staat frauderisico’s beter te analyseren om ze te vertalen naar de uitvoering van je werkzaamheden. Tijdens de training vergroot je je communicatieve vaardigheden bij het bespreken van fraude. Vanzelfsprekend heb je ook voldaan aan de verplichting van de NBA om deze training te volgens als onderdeel van de Permanente Educatie 2019.

Inhoud

De verplichte training ‘frauderisicofactoren voor accountants in business’ bieden we aan in de vorm van blended learning met een e-learning van 2 uur en een praktijkgerichte classroomtraining van 4 uur. Aan bod komt het onderkennen van de ‘rode vlaggen’, het bespreken hiervan en het aandringen op maatregelen. De training is interactief ingericht aan de hand van praktijkvoorbeelden waarmee de deelnemer kan oefenen.

E-learning

De e-learning van 2 uur behandelt het theoretische component van frauderisicofactoren. Hierin komen de algemene theorie van fraude en frauderisicofactoren, pki, de van toepassing zijnde regelgeving, de diverse verantwoordelijkheden en psychologische factoren aan bod.

Classroomtraining

De classroomtraining bestaat uit twee blokken van 2 uur en per blok wordt een specifieke casus met betrekking tot frauderisicofactoren behandeld. Het betreft de volgende onderwerpen:

 1. Het onderkennen van de ‘rode vlaggen’.
 2. Welke stappen moet je in verschillende situaties nemen bij constatering van mogelijke fraude?
 3. Gesprekken waarin het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en wordt aangedrongen op maatregelen.
 4. Praktijkvoorbeelden.

Op de trainingsdag ligt de focus op de vaardigheden die de accountant in business helpt een betere analyse te maken van fraude- en corruptierisico’s en wat dat dan betekent voor de uitvoering van je werkzaamheden.

Aanpak

Deze training bestaat uit een e-learning van 2 PE-uren in combinatie met een classroombijeenkomst van 4 PE-uren. Het voordeel hiervan is dat de contacttijd vermindert van 6 naar 4 uren. De e-learning van 2 uren kan de deelnemer op elk gewenst moment volgen.

De training op 3 maart 2020 is de laatste training die Kriton aanbiedt en met toestemming van de NBA is deze toegankelijk voor accountants in de MKB-praktijk, accountants in de assurance-praktijk en accountants in business. De e-learning is per doelgroep verschillend.

Voor wie?

Deze training frauderisicofactoren in de assurancepraktijk is verplicht voor alle openbaar accountants die werkzaam zijn in de assurancepraktijk, tenzij je deze verplichte training in 2017 al hebt gevolgd.

Resultaat

Na deze training ben je je beter bewust van frauderisicofactoren. Je bent in staat frauderisico’s beter te analyseren om ze te vertalen naar de uitvoering van je werkzaamheden. Tijdens de training vergroot je je communicatieve vaardigheden bij het bespreken van fraude met je cliënt en met je team. Vanzelfsprekend heb je ook voldaan aan de verplichting van de NBA om deze training te volgens als onderdeel van de Permanente Educatie 2019.

Inhoud

De verplichte training ‘frauderisicofactoren in de assurancepraktijk’ bieden we aan in de vorm van blended learning met een e-learning van 2 uur en een praktijkgerichte classroomtraining van 4 uur.

E-learning

De e-learning van 2 uur behandelt de theoretische component van frauderisicofactoren in de assurancepraktijk. Hierin komen aan bod: pki bij opdrachtaanvaarding- en continuering, het onderkennen van rode vlaggen, Standaard 240, VGBA, Wwft, NOCLAR, de diverse verantwoordelijkheden en psychologische factoren.

Classroomtraining

De classroom bestaat uit twee blokken van twee uur met in elk blok een casus. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Het onderkennen van de ‘rode vlaggen’.
 2. Welke stappen moet je in verschillende situaties nemen bij constatering van mogelijke fraude?
 3. Klantgesprekken waarin het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en wordt aangedrongen op maatregelen.
 4. Praktijkvoorbeelden van controleopdrachten.

Tijdens de bijeenkomst ligt de focus op de vaardigheden die de accountant helpen een betere analyse te maken van fraude- en corruptierisico’s en het gesprek hierover aan te gaan. De training is interactief ingericht aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de assurancepraktijk waarmee de deelnemer kan oefenen.

Aanpak

Deze training bestaat uit een e-learning van 2 PE-uren in combinatie met een classroombijeenkomst van 4 PE-uren. Het voordeel hiervan is dat de contacttijd vermindert van 6 naar 4 uren. De e-learning van 2 uren kan de deelnemer op elk gewenst moment volgen.

De training op 3 maart 2020 is de laatste training die Kriton aanbiedt en met toestemming van de NBA is deze toegankelijk voor accountants in de MKB-praktijk, accountants in de assurance-praktijk en accountants in business. De e-learning is per doelgroep verschillend.

Voor wie?
De training Update verslaggeving MKB-praktijk richt zich op alle professionals in de samenstelpraktijk die verslaggevingsregels op een juiste manier willen toepassen.

Resultaat
Na deze training ben je op de hoogte van de belangrijkste verslaggevingsissues. Ook heb je geleerd hoe je een vraagstuk van de klant het beste kunt aanpakken en oplossen.

Inhoud
Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we je een update van de verslaggevingsregels. Aan bod komt onder meer:

 • Immateriële vaste activa;
 • Financieel vaste activa;
 • Intercompany transacties;
 • Voorraden en OHW;
 • Fiscale grondslagen;
 • Minimale eisen jaarrekening klein en micro;
 • Latente belastingen;
 • Gebeurtenissen na balansdatum;
 • Stelsel, schattingswijzingen en foutherstel;
 • Continuïteit.

Maar heb je een specifiek onderwerp? Geef het door bij je aanvraag, dan houden we hier rekening mee.

Aanpak
De training Update verslaggeving MKB-praktijk is een combinatie van luisteren en doen. Zo leggen we je aan de hand van praktijkvoorbeelden de verslaggevingsregels uit. Daarnaast leren we je hoe je verslaggevingsvragen van je collega of je klant zelf kunt analyseren en beantwoorden.

De training bestaat uit een e-learning RJk van 2 PE-uren en een classroombijeenkomst van 4 PE-uren. Deze e-learning van 2 uren kun je op elk gewenst moment volgen.

Voor wie?

Deze training frauderisicofactoren in de mkb-praktijk is verplicht voor alle openbaar accountants die werkzaam zijn in de mkb-praktijk, tenzij je deze verplichte training in 2017 al hebt gevolgd.

Resultaat

Na deze training ben je je beter bewust van frauderisicofactoren. Je bent in staat frauderisico’s beter te analyseren om ze te vertalen naar de uitvoering van je werkzaamheden. Tijdens de training vergroot je je communicatieve vaardigheden bij het bespreken van fraude met je cliënt en met je team. Vanzelfsprekend heb je ook voldaan aan de verplichting van de NBA om deze training te volgens als onderdeel van de Permanente Educatie 2019.

Inhoud

De verplichte training ‘frauderisicofactoren in de mkb-praktijk’ bieden we aan in de vorm van blended learning met een e-learning van 2 uur en een praktijkgerichte classroomtraining van 4 uur.

E-learning

De e-learning van 2 uur behandelt het theoretische component van frauderisicofactoren in de mkb-praktijk. Hierin komen aan bod: pki bij opdrachtaanvaarding- en continuering, het onderkennen van rode vlaggen, Standaard 4410, overige (advies)opdrachten, fiscale regelgeving, VGBA, Wwft, NOCLAR, de diverse verantwoordelijkheden en psychologische factoren.

Classroomtraining

De classroomtraining bestaat uit twee blokken van 2 uur en per blok wordt een specifieke casus over frauderisicofactoren behandeld. Het betreft de volgende onderwerpen:

 1. Het onderkennen van de ‘rode vlaggen’.
 2. Welke stappen moet je in verschillende situaties nemen bij constatering van mogelijke fraude?
 3. Klantgesprekken waarin het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en wordt aangedrongen op maatregelen.
 4. Praktijkvoorbeelden van samenstellingsopdrachten, advisering en fiscale opdrachten.

Op de trainingsdag ligt de focus op de vaardigheden die de accountant helpt een betere analyse te maken van fraude- en corruptierisico’s en wat dat dan betekent voor de planning, de aanpak en de uitvoering van opdrachten in de samenstelpraktijk. De training is interactief ingericht aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de mkb-praktijk waarmee de deelnemer kan oefenen. Naast de samenstellingsopdracht besteden we ook aandacht aan adviesopdrachten en fiscale opdrachten.

Aanpak

Deze training bestaat uit een e-learning van 2 PE-uren in combinatie met een classroombijeenkomst van 4 PE-uren. Het voordeel hiervan is dat de contacttijd vermindert van 6 naar 4 uren. De e-learning van 2 uren kan de deelnemer op elk gewenst moment volgen.

De training op 3 maart 2020 is de laatste training die Kriton aanbiedt en met toestemming van de NBA is deze toegankelijk voor accountants in de MKB-praktijk, accountants in de assurance-praktijk en accountants in business. De e-learning is per doelgroep verschillend.

Target group
The target group for this training is for anyone who needs to write regularly in English. From memos, reports, emails, or correspondence, business communication are a reflection of an individual’s professionalism.

Results
This training has been developed to elaborate on some of the finer points of writing in an attractive, clear and uncluttered form. On completion of the training you will be aware of the common mistakes in business communication. You will be able to compose a business letter/email, incorporating the correct layout and forms of address. You will be able to adjust the tone of a text to specific readers and be aware of the common pitfalls and mistakes when writing in English.

Content
The following topics will be covered during the training:

 • Basics of English writing and common mistakes
 • How to compose a letter in English: the common pitfalls
 • Emails: is there an etiquette?
 • Cultural aspects of working with a wider audience
 • Plain English and readability: Fog test
 • Word choice; short sentence construction; formal and informal language.
 • English idioms: common usage

Approach
This training program starts with a 6 hours e-learning. After you finish this e-learning, particpants get access to the 2 half day sessions (3 hours each) with a recommended 2-3 weeks between the first and second session.

After your personal intake you know which e-learning components are relevant. All excercises include extensive feedback. Before, after and during e-learning you have access to an interactive reference book. Since the training is online, it will be available to you 24/7, so you can access it from any location, whenever your schedule permits. You can also stop the course and come back to it at any time.

Prior to the start of the classroom sessions participants will be requested to submit written material to the trainer. The trainer will provide individual feedback and correction to the participants. This will also form part of the training in assessing where the most common mistakes are made.

Voor wie?
De training Excellente adviesrapporten schrijven richt zich op professionals die de kwaliteit van hun adviesrapporten willen verhogen.

Resultaat
Na deze training ben je allereerst in staat om adviesrapporten te schrijven waaruit de lezer direct opmaakt wat de belangrijkste boodschap is? Ook is het de lezer duidelijk waarom deze boodschap de juiste is. Tot slot is jouw rapport helder en klantgericht geformuleerd.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Hoe zorg je voor een duidelijke boodschap, relevante informatie en logische structuur, inleiding en samenvatting?
 • Hoe beantwoord je de juiste vraag in je rapport?
 • Wanneer heb je de juiste onderbouwing van je boodschap?
 • Hoe ga je om met adviezen en conclusies?
 • Wat maak je tekst toegankelijk?
 • Hoe formuleer je aantrekkelijk?
 • Hoe zorg je voor een juiste uitstraling en toon?

Aanpak
Je begint de training Excellente adviesrapporten schrijven met de e-learning waarin alle onderwerpen aan bod komen. Hierin krijg je eerst een intake met een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen voor jou relevant zijn. Vervolgens oefen je deze onderdelen en krijg je per opdracht uitgebreide feedback. Ook kun je voor, tijdens en na de e-learning gebruik maken van de online en offline syllabus. Na het succesvol afronden van de e-learning neem je deel aan de bijeenkomst waarin (geanonimiseerde) documenten uit de praktijk centraal staan. Dit betekent dat feedback geeft op de adviesrapporten van anderen en zij geven hun feedback op die van jou. Het is belangrijk om de uren voor de e-learning in te plannen in blokken van maximaal 2 uur, verdeeld over ongeveer 3 weken. Dit zorgt voor een gedoseerde studiebelasting.

Voor wie?
De training Scherpzinnige toetsdocumenten schrijven richt zich op (lead) auditors die vanuit systeemgerichte contractbeheersing de kwaliteit van hun toetsdocumenten willen verhogen.

Resultaat
Na deze blended learning ben je allereerst in staat om toetsdocumenten te schrijven waarin een duidelijke conclusie wordt gegeven als antwoord op de centrale vraag. Daarbij gebruik je bevindingen die bijdragen aan de onderbouwing van de conclusie. Tot slot is jouw document helder en eenduidig geformuleerd.

Inhoud
Deze e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat voor toetsdocument heb je nodig bij systeemgerichte contractbeheersing?
 • Hoe bepaal je centrale vraag en antwoord: de leidende vraag voor de audit en het heldere antwoord op die vraag?
 • Wanner zijn je bevindingen relevant en zijn ze een goede onderbouwing voor je conclusie?
 • Hoe maak je de tekst toegankelijk met hulpmiddelen zoals verwijzingen, opsommingen, kopjes en alinea’s?
 • Wat maakt je tekst aantrekkelijk om te lezen?
 • Hoe zorg je voor een passende uitstraling en toon?

Aanpak
Je begint de training Scherpzinnige toetsdocumenten schrijven met de e-learning waarin alle onderwerpen aan bod komen. Hierin krijg je eerst een intake met een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen voor jou relevant zijn. Vervolgens oefen je deze onderdelen en krijg je per opdracht uitgebreide feedback. Ook kun je voor, tijdens en na de e-learning gebruik maken van de online en offline syllabus. Nadat je de e-learning succesvol hebt afgerond, neem je deel aan de bijeenkomst. Hierin staan (geanonimiseerde) documenten uit de praktijk van systeemgerichte contractbeheersing centraal. Dit betekent dat je feedback geeft op de toetsdocumenten van anderen en zij geven hun feedback op die van jou.Het is belangrijk om de uren voor de e-learning in te plannen in blokken van maximaal 2 uur, verdeeld over ongeveer 3 weken.

Voor wie?
De training Professionele e-mails schrijven richt zich op alle professionals binnen een accountantskantoor.

Resultaat
Na deze training ben je in staat om mails te schrijven die objectief en kernachtig de boodschap verwoorden. Deze mails zijn klantgericht door een transparante opbouw en het heldere taalgebruik. Jouw mails benadrukken je professionele kwaliteiten.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Hoe kom je tot doelgerichte e-mails inzetten met voldoende aandacht voor de functie, de boodschap en relevante informatie?
 • Wat doe met (onterechte) standpunten, meningen en toezeggingen?
 • Hoe maak je de email toegankelijk met behulp van onderwerpregel, opbouw en structuur?
 • Wanneer heb de juiste uitstraling en toon?

Aanpak
Je begint de training Professionele e-mails schrijven met de e-learning waarin alle onderwerpen aan bod komen. Hierin krijg je eerst een intake met een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen voor jou relevant zijn. Je oefent deze onderdelen en krijgt per opdracht uitgebreide feedback. Ook kun je voor, tijdens en na de e-learning gebruik maken van de online en offline syllabus. Na het succesvol afronden van de e-learning neem je deel aan de bijeenkomst waarin (geanonimiseerde) documenten uit de praktijk centraal staan. Je geeft feedback op de e-mails van anderen en zij geven hun feedback op die van jou.Het is belangrijk om de uren voor de e-learning in te plannen in blokken. Dit zorgt voor een gedoseerde studiebelasting.

Voor wie?
Deze training richt zich op alle professionalniveaus binnen een MKB-kantoor: van partner tot assistent-accountant.

Resultaat
Na deze blended training weet je hoe je de meest voorkomende teksten in jouw praktijk opzet en professioneel uitschrijft. Jouw klant heb je daarbij altijd voor ogen en je schrijfstijl raakt de juiste toon. Bij overtuigende teksten ben je in staat om een passende argumentatie te hanteren en bij feitelijke teksten bied je jouw lezer voldoende houvast in een overzichtelijke structuur.

Inhoud
Deze training bestaat uit een e-learning en een classroombijeenkomst. In de e-learning komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Hoe kom je vanuit je analyse tot een helder rapport?
 • Wat is het verschil tussen een onderzoeksverslag en een klantgerichte tekst?
 • Hoe bepaal je de boodschap van de tekst?
 • Hoe maak je een duidelijke inleiding/opening voor je tekst?
 • Hoe breng je structuur aan in je tekst en hoe doseer je informatie?
 • Hoe formuleer je helder en strategisch?

Aanpak
Na een online intake krijg je een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen voor jou relevant zijn. Je oefent deze onderdelen en krijgt per opdracht uitgebreide feedback. Ook kun je voor, tijdens en na de e-learning gebruik maken van de online en offline syllabus. Na het oefenen volgt de bijeenkomst waarin onderdelen van de e-learning verder worden uitgediept en waarin ook aandacht wordt besteed aan het schrijfproces.Het is belangrijk om de uren voor de e-learning in te plannen in blokken van maximaal 2 uur, verdeeld over ongeveer 3 weken. Dit zorgt voor een gedoseerde studiebelasting.

Voor wie?
Deze training richt zich op internal auditors die de kwaliteit van hun auditrapportages willen verhogen.

Resultaat
Na deze training ben je in staat om auditrapportages te schrijven die objectief en kernachtig de boodschap verwoorden die uit de audit naar voren zijn gekomen. Vanzelfsprekend is jouw rapport helder en klantgericht geformuleerd.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Hoe zorg je voor een duidelijke boodschap, relevante informatie en logische structuur, inleiding en samenvatting?
 • Welke eisen stel je aan lezergerichte bevindingen?
 • Hoe onderbouw je de adviezen met behulp van het PROA-model en het OPR-model?
 • Wat is het effect van hulpmiddelen in je auditrapportages, zoals verwijzingen, opsommingen, kopjes en alinea’s?
 • Hoe formuleer je aantrekkelijk met behulp van concrete zinnen, taal van de lezer, actief en passief en gedoseerde informatie?
 • Hoe zorg je voor een juiste uitstraling en toon?

Aanpak
Je begint deze training met de e-learning waarin alle onderwerpen aan bod komen. Hierin krijg je eerst een intake met een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen voor jou relevant zijn. Je oefent deze onderdelen en krijgt per opdracht uitgebreide feedback. Ook kun je voor, tijdens en na de e-learning gebruik maken van de online en offline syllabus. Na het succesvol afronden van de e-learning neem je deel aan de bijeenkomst waarin (geanonimiseerde) documenten uit de praktijk centraal staan. Je geeft feedback op de auditrapporten van anderen en zij geven hun feedback op die van jou.Het is belangrijk om de uren voor de e-learning in te plannen in blokken van maximaal 2 uur, verdeeld over ongeveer 3 weken. Dit zorgt voor een gedoseerde studiebelasting.