Sorteren op populairst
  • Populairst
  • Titel
  • Prijs

Voor wie?
Deze e-learning Accountant en fraude richt zich op alle accountants in business die meer willen weten over frauderisicofactoren en het onderkennen van frauderisico’s.

Resultaat
Na deze e-learning weet je op welke wijze je aandacht moet besteden aan fraude-aspecten bij de uitvoering van je werkzaamheden. En wat van jou als accountant in business wordt verwacht als je op fraude, overtreding van wet- en regelgeving of ongebruikelijke transacties stuit.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:

  • wat verstaan we onder fraude en frauderisicofactoren?
  • waar moet je rekening mee houden als het gaat om frauderisico’s?
  • hoe handel je professioneel kritisch met betrekking tot fraude-aspecten?
  • hoe onderken je rode vlaggen bij de uitvoering van je werkzaamheden?
  • en wat doe je daarmee?

Aanpak
Door middel van diverse casussen en praktische toepassing van regelgeving neem je kennis van het onderwerp fraude. Deze e-learning bestaat uit een oefenprogramma met uitgebreide feedback en een eindtoets.