Ondersteuning bij overige assurance-opdrachten (NV COS 3000 ‘range’)

De meeste accountants hebben meer ervaring met jaarrekeningcontrole dan met assurance-opdrachten over niet-historische financiële informatie. Bovendien zijn de Standaarden vrij algemeen en geven beperkt houvast in specifieke opdrachtsituaties.

Tegelijkertijd neemt de behoefte aan het rapporteren over andere zaken dan de historische financiële informatie steeds verder toe. Stakeholders vragen hun accountant om zekerheid te geven over bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van bepaalde (IT-)processen, de naleving van een contractuele overeenkomst, het voldoen aan eisen die worden gesteld door de toezichthouder of de betrouwbare werking van software.

Ondersteuning bij overige assurance-opdrachten

We kunnen direct ondersteunen bij de uitvoering van opdrachten (bijvoorbeeld in de rol van opdrachtmanager), of door middel van coaching en mentoring gedurende de opdracht. Kriton kan daarnaast adviseren bij specifieke vaktechnische vraagstukken.

Audit Support

Kriton doet meer dan alleen ondersteuning bij overige assurance-opdrachten

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op

Meer weten? Neem contact met ons op, wij vertellen je er graag meer over in een persoonlijk gesprek.