Voor wie?

Deze e-learning NOCLAR richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over NV NOCLAR. Deze e-learning is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

NOCLAR

Deze e-learning over NOCLAR behandelt de gedragsregels bij niet-naleving van wet- en regelgeving. De inhoud van deze e-learning helpt de accountant handelen in situaties waarbij regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:
 • waar komt NOCLAR vandaan en wat is NOCLAR?
 • de samenhang van NOCLAR met andere regelgeving
 • wanneer je NOCLAR moet toepassen en wanneer niet
 • op welk moment je welke stappen moet nemen
 • de structuur van NOCLAR
 • NOCLAR bij de eigen organisatie
 • NOCLAR bij de cliënt.

Aanpak

NOCLAR komt voort uit de VGBA. Kennis van de VGBA is een pré. De e-learning is ingedeeld in blokken met in ieder blok een oefenprogramma met vragen en uitgebreide feedback. De e-learning sluit af met een eindtoets.

Voor wie?
De training Klantgericht formuleren voor accountants richt zich op accountants die willen investeren in de schriftelijke communicatie voor hun klanten.

Resultaat
Na deze e-learning ben je in staat om teksten te formuleren waaruit de lezer direct opmaakt wat je bedoelt, wat jij van de lezer verwacht of wat deze van jou kan verwachten.

Inhoud
De e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Hoe hanteer je een slimme schrijfaanpak waarmee je helder en concreet formuleert?
 • Wanneer zijn je zinnen concreet zonder vaagheden en naamwoordstijlen?
 • Hoe gebruik je de taal van de lezer en vermijd je onbekend  jargon?
 • Wat betekent de keuze tussen actieve en passieve zinnen?
 • Hoe doseer je informatie in zinnen en vermijd je tangconstructies en lange aanlopen?

Aanpak
Na een intake in de training Klantgericht formuleren voor accountants krijg je een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen van de e-learning voor jou relevant zijn. Je oefent deze onderdelen en krijgt per opdracht uitgebreide feedback. Ook kun je voor, tijdens en na de e-learning gebruik maken van een online pdf met tips and tricks. Vanzelfsprekend kun je deze ook downloaden.

Hoe werkt het PE-abonnement?

Het PE-abonnement e-learning 15 PE-uren geeft je het recht om voor 15 PE-uren e-learnings te volgen bij Kriton. Als je het PE-abonnement afsluit kun je direct kiezen welke e-learnings je wil volgen. Je ontvangt één inlogcode voor de door jou gekozen online trainingen. Simpel, voordelig en gericht op jouw leerbehoefte.

Voor wie?

Dit PE-abonnement is geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn bij een accountantsorganisatie. Van partner tot assistent-accountant. De e-learnings zijn gericht op zowel vaktechniek als vaardigheden. Bekijk hier het uitgebreide aanbod.

Overige abonnementen

Liever een ander abonnement? Klik hier voor een PE-abonnement e-learning van 5 PE-uren of een PE-abonnement e-learning van 10 PE-uren.

Groepskortingen

Je kunt een individueel abonnement afsluiten, maar je kunt ook kiezen voor een groepsabonnement. Informeer via info@kriton.nl naar aantrekkelijke groepskortingen.

Hoe werkt het PE-abonnement?

Het PE-abonnement e-learning 10 PE-uren geeft je het recht om voor 10 PE-uren e-learnings te volgen bij Kriton. Als je het PE-abonnement afsluit kun je direct kiezen welke e-learnings je wil volgen. Je ontvangt één inlogcode voor de door jou gekozen online trainingen. Simpel, voordelig en gericht op jouw leerbehoefte.

Voor wie?

Dit PE-abonnement is geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn bij een accountantsorganisatie. Van partner tot assistent-accountant. De e-learnings zijn gericht op zowel vaktechniek als vaardigheden. Bekijk hier het uitgebreide aanbod.

Overige abonnementen

Liever een ander abonnement? Klik hier voor een PE-abonnement e-learning van 5 PE-uren of een PE-abonnement e-learning van 15 PE-uren.

Groepskortingen

Je kunt een individueel abonnement afsluiten, maar je kunt ook kiezen voor een groepsabonnement. Informeer via info@kriton.nl naar aantrekkelijke groepskortingen.

Hoe werkt het PE-abonnement?

Het PE-abonnement e-learning 5 PE-uren geeft je het recht om voor 5 PE-uren e-learnings te volgen bij Kriton. Als je het PE-abonnement afsluit kun je direct kiezen welke e-learnings je wil volgen. Je ontvangt één inlogcode voor de door jou gekozen online trainingen. Simpel, voordelig en gericht op jouw leerbehoefte.

Voor wie?

Dit PE-abonnement is geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn bij een accountantsorganisatie. Van partner tot assistent-accountant. De e-learnings zijn gericht op zowel vaktechniek als vaardigheden. Bekijk hier het uitgebreide aanbod.

Overige abonnementen

Liever een ander abonnement? Klik hier voor een PE-abonnement e-learning van 10 PE-uren of een PE-abonnement e-learning van 15 PE-uren.

Groepskortingen

Je kunt een individueel abonnement afsluiten, maar je kunt ook kiezen voor een groepsabonnement. Informeer via info@kriton.nl naar aantrekkelijke groepskortingen.

Voor wie?
Deze training richt zich op alle financiële professionals die regelmatig financiële presentaties geven aan vooral non-financials.

Resultaat
Voor veel financiële professionals is het frustrerend om te merken dat veel mensen die financiële presentaties bijwonen deze presentaties als saai, moelijk of te gedetailleerd ervaren. Terwijl je juist wilt dat je boodschap impact heeft en dat je mensen tot actie wilt aanzetten.

Na deze classroom training ben je in staat om een financiële presentatie te geven die daadwerkelijk boeiend is (ook voor niet financiële toehoorders) en de boodschap echt overbrengt.

Inhoud
Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de centrale boodschap (het verhaal) bepalen;
 • de juiste (hoeveelheid) informatie bepalen;
 • van data en cijfers naar informatie naar daadwerkelijk inzicht geven;
 • essentiële design-principes voor het presenteren van data en cijfers;
 • efficiënte datavisualisatie (welke grafieken voor wel doel gebruiken).

Aanpak
In een kleine groep van maximaal 6 deelnemers, wat waarborgt dat je als deelnemer ruim voldoende aan bod komt, ga je in een didactisch aantrekkelijke mix van theorie, praktijk en opdrachten aan de slag met je presentatievaardigheden. Er is zoveel mogelijk ruimte ingebouwd om daadwerkelijk ‘voor de groep’ te staan en feedback direct in de praktijk te brengen.

Kriton biedt deze training aan in samenwerking met Joop de Haan.

 

Target group
The target group for this training is for anyone who needs to write regularly in English. From memos, reports, emails, or correspondence, business communication are a reflection of an individual’s professionalism.

Results
This training has been developed to elaborate on some of the finer points of writing in an attractive, clear and uncluttered form. On completion of the training you will be aware of the common mistakes in business communication. You will be able to compose a business letter/email, incorporating the correct layout and forms of address. You will be able to adjust the tone of a text to specific readers and be aware of the common pitfalls and mistakes when writing in English.

Content
The following topics will be covered during the training:

 • Basics of English writing and common mistakes
 • How to compose a letter in English: the common pitfalls
 • Emails: is there an etiquette?
 • Cultural aspects of working with a wider audience
 • Plain English and readability: Fog test
 • Word choice; short sentence construction; formal and informal language.
 • English idioms: common usage

Approach
This training program starts with a 6 hours e-learning. After you finish this e-learning, particpants get access to the 2 half day sessions (3 hours each) with a recommended 2-3 weeks between the first and second session.

After your personal intake you know which e-learning components are relevant. All excercises include extensive feedback. Before, after and during e-learning you have access to an interactive reference book. Since the training is online, it will be available to you 24/7, so you can access it from any location, whenever your schedule permits. You can also stop the course and come back to it at any time.

Prior to the start of the classroom sessions participants will be requested to submit written material to the trainer. The trainer will provide individual feedback and correction to the participants. This will also form part of the training in assessing where the most common mistakes are made.

Voor wie?
De training Correct Nederlands in schriftelijke communicatie richt zich op schrijvers van zakelijke teksten die online willen leren foutloos te schrijven.

Resultaat
Na deze training ben je in staat foutloos te schrijven volgens de Nederlandse regels voor spelling en werkwoorden.

Inhoud
De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • spelling werkwoorden;
 • aan elkaar schrijven;
 • achtervoegsels;
 • hoofdlettergebruik en afkortingen;
 • woordkeus/woordparen;
 • zinsbouw.

Aanpak
Je begint de e-learning Correct Nederlands in schriftelijke communicatie met een intake en op basis daarvan krijg je een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen voor jou relevant zijn. Je oefent deze onderdelen en krijgt per opdracht uitgebreide feedback. Voor de eindtoets hanteren we een normscore van 70%. heb je die gehaald, dan heb je de training afgerond en ontvang je het certificaat. Je kunt de eindtoets drie keer doen.

Voor wie?
Deze training Excellent rapportmanagement richt zich op leidinggevenden die als reviewers en tekstcoach optreden voor schrijvers.

Resultaat
Na deze workshop weten deelnemers allereerst hoe je een tekstproces aanstuur. Daarnaast leren ze hoe je de juiste tekstfeedback geeft en hoe je de schrijvers coacht bij hun schrijfontwikkeling.

Inhoud
Deze training rapportmanagement bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Welke stappen onderscheid je in het productieproces van teksten schrijven?
 • Welke eisen stel je aan een goede tekst?
 • Wat is een goede review die leidt tot een betere tekst en een betere schrijver?

Aanpak
Tijdens de workshop gaan deelnemers aan de slag met de aandachtspunten voor review en tekstcoaching door deze toe te passen op praktijkteksten.

Voor wie?
Deze training richt zich op alle financiële professionals die hun presentatievaardigheden willen verbeteren.

Resultaat
In 2006 begon de organisatie van de jaarlijkse TED-bijeenkomst met het gratis publiceren van de inmiddels wereldberoemde TED-talks. Wat TED-presentaties onderscheidt van de meeste dertien-in-een-dozijn zakelijke presentaties is, onder meer, de nadruk op storytelling en het gebruik van visuals (foto’s, video’s) ter ondersteuning van wat gezegd wordt. Deze elementen lenen zich ook uitstekend voor zakelijke presentaties. Presentaties die onthouden worden, die impact hebben.

Na deze classroom training kun je deze principes met meer vertrouwen en enthousiasme presenteren waardoor je meer impact zult hebben. Je leert hoe je je “verhaal” op een moderne en aantrekkelijke manier kunt opbouwen en de volle aandacht van je publiek te krijgen en houden. Daarnaast leer je hoe je met behulp van presentatie-software het design van je presentatie zo kunt vormgeven dat het je daadwerkelijk ondersteunt in je verhaal, in plaats van dat de slides je tegenwerken. En natuurlijk is er veel aandacht voor daadwerkelijk “voor de groep” staan, zodat je kunt oefenen met de aangereikte inzichten en er ruimte is voor feedback.

Inhoud
Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • voorbereiding op de toehoorders/klant;
 • opbouw van de presentatie;
 • de eerste indruk neerzetten;
 • een daadwerkelijk aantrekkelijke opening leren maken die toehoorders ‘raakt’;
 • effectief gebruik maken van (corporate) story telling;
 • essentiële design principes voor presentaties en het gevaar van tekst en bullet-points;
 • houding, lichaamstaal en stemgebruik;
 • nervositeit onder controle houden,
 • interactie met het publiek.

Aanpak
In een kleine groep van maximaal 6 deelnemers, wat waarborgt dat je als deelnemer ruim voldoende aan bod komt, ga je in een didactisch aantrekkelijke mix van theorie, praktijk en opdrachten aan de slag met je presentatievaardigheden. Er is zoveel mogelijk ruimte ingebouwd om daadwerkelijk ‘voor de groep’ te staan en feedback direct in de praktijk te brengen.

Kriton biedt deze training aan in samenwerking met Joop de Haan.