Voor wie?
Deze e-learning Professionele e-mails schrijven voor juristen en fiscalisten richt zich op alle juridische en fiscale professionals werkzaam bij een accountantskantoor of financiële dienstverlener.

Resultaat
Na deze e-learning ben je ten eerste in staat om mails te schrijven die objectief en kernachtig de boodschap verwoorden. Ten tweede schrijf je mails klantgericht zijn door een transparante opbouw. Tot slot benadrukken jouw mails je professionele kwaliteiten.

Inhoud
Deze e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Hoe kom je tot doelgerichte e-mails inzetten met voldoende aandacht voor de functie, de boodschap en relevante informatie?
 • Waarmee maak je de email toegankelijk met behulp van onderwerpregel, opbouw en structuur?
 • Hoe zorg je voor een juiste uitstraling en toon?

Aanpak
Na een intake krijg je een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen voor jou relevant zijn. Daarna oefen je deze onderdelen en krijg je per opdracht uitgebreide feedback. Verder kun je voor, tijdens en na de e-learning gebruik maken van de online en offline syllabus. Deze e-learning bevat heel veel oefeningen gebaseerd op de juridische en fiscale praktijk.

Voor wie?
Deze e-learning NVKS richt zich op alle professionals die werkzaam zijn in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

Resultaat
In deze e-learning staan de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) centraal. De NVKS bevatten regels voor het inrichten van een kwaliteitssysteem bij accountantseenheden en gaan over de kwaliteit van opdrachten en de rol van de accountant daarbij. De NVKS richten zich op assurance- en aan assurance verwante opdrachten.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we onder meer aandacht aan de volgende vragen:

 • Wat zijn de nadere voorschriften kwaliteitssystemen?
 • Waar liggen de verantwoordelijkheden bij de NVKS?
 • Wat zijn de vereisen op organisatie- en opdrachtniveau?

Aanpak
Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit blokken met theorie, waarin we de belangrijkste onderdelen van de NVKS op hoofdlijnen behandelen. Na ieder blok volgt een oefenprogramma met uitgebreide feedback en er is een eindtoets. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?
Deze training richt zich op alle financiële professionals die regelmatig financiële presentaties geven aan vooral non-financials.

Resultaat
Voor veel financiële professionals is het frustrerend om te merken dat veel mensen die financiële presentaties bijwonen deze presentaties als saai, moelijk of te gedetailleerd ervaren. Terwijl je juist wilt dat je boodschap impact heeft en dat je mensen tot actie wilt aanzetten.

Na deze classroom training ben je in staat om een financiële presentatie te geven die daadwerkelijk boeiend is (ook voor niet financiële toehoorders) en de boodschap echt overbrengt.

Inhoud
Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de centrale boodschap (het verhaal) bepalen;
 • de juiste (hoeveelheid) informatie bepalen;
 • van data en cijfers naar informatie naar daadwerkelijk inzicht geven;
 • essentiële design-principes voor het presenteren van data en cijfers;
 • efficiënte datavisualisatie (welke grafieken voor wel doel gebruiken).

Aanpak
In een kleine groep van maximaal 6 deelnemers, wat waarborgt dat je als deelnemer ruim voldoende aan bod komt, ga je in een didactisch aantrekkelijke mix van theorie, praktijk en opdrachten aan de slag met je presentatievaardigheden. Er is zoveel mogelijk ruimte ingebouwd om daadwerkelijk ‘voor de groep’ te staan en feedback direct in de praktijk te brengen.

Kriton biedt deze training aan in samenwerking met Joop de Haan.

 

Target group
The target group for this training is for anyone who needs to write regularly in English. From memos, reports, emails, or correspondence, business communication are a reflection of an individual’s professionalism.

Results
This training has been developed to elaborate on some of the finer points of writing in an attractive, clear and uncluttered form. On completion of the training you will be aware of the common mistakes in business communication. You will be able to compose a business letter/email, incorporating the correct layout and forms of address. You will be able to adjust the tone of a text to specific readers and be aware of the common pitfalls and mistakes when writing in English.

Content
The following topics will be covered during the training:

 • Basics of English writing and common mistakes
 • How to compose a letter in English: the common pitfalls
 • Emails: is there an etiquette?
 • Cultural aspects of working with a wider audience
 • Plain English and readability: Fog test
 • Word choice; short sentence construction; formal and informal language.
 • English idioms: common usage

Approach
This training program starts with a 6 hours e-learning. After you finish this e-learning, particpants get access to the 2 half day sessions (3 hours each) with a recommended 2-3 weeks between the first and second session.

After your personal intake you know which e-learning components are relevant. All excercises include extensive feedback. Before, after and during e-learning you have access to an interactive reference book. Since the training is online, it will be available to you 24/7, so you can access it from any location, whenever your schedule permits. You can also stop the course and come back to it at any time.

Prior to the start of the classroom sessions participants will be requested to submit written material to the trainer. The trainer will provide individual feedback and correction to the participants. This will also form part of the training in assessing where the most common mistakes are made.

Voor wie?
De training Correct Nederlands in schriftelijke communicatie richt zich op schrijvers van zakelijke teksten die online willen leren foutloos te schrijven.

Resultaat
Na deze training ben je in staat foutloos te schrijven volgens de Nederlandse regels voor spelling en werkwoorden.

Inhoud
De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • spelling werkwoorden;
 • aan elkaar schrijven;
 • achtervoegsels;
 • hoofdlettergebruik en afkortingen;
 • woordkeus/woordparen;
 • zinsbouw.

Aanpak
Je begint de e-learning Correct Nederlands in schriftelijke communicatie met een intake en op basis daarvan krijg je een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen voor jou relevant zijn. Je oefent deze onderdelen en krijgt per opdracht uitgebreide feedback. Voor de eindtoets hanteren we een normscore van 70%. heb je die gehaald, dan heb je de training afgerond en ontvang je het certificaat. Je kunt de eindtoets drie keer doen.

Voor wie?
Deze training Excellent rapportmanagement richt zich op leidinggevenden die als reviewers en tekstcoach optreden voor schrijvers.

Resultaat
Na deze workshop weten deelnemers allereerst hoe je een tekstproces aanstuur. Daarnaast leren ze hoe je de juiste tekstfeedback geeft en hoe je de schrijvers coacht bij hun schrijfontwikkeling.

Inhoud
Deze training rapportmanagement bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Welke stappen onderscheid je in het productieproces van teksten schrijven?
 • Welke eisen stel je aan een goede tekst?
 • Wat is een goede review die leidt tot een betere tekst en een betere schrijver?

Aanpak
Tijdens de workshop gaan deelnemers aan de slag met de aandachtspunten voor review en tekstcoaching door deze toe te passen op praktijkteksten.

Voor wie?
De training Schriftelijk adviseren voor fiscalisten richt zich op fiscalisten die klanten schriftelijk duidelijke antwoorden willen geven op hun fiscale vragen.

Resultaat
Na deze training ben je in staat om adviezen te schrijven die allereerst de werkelijke vraag van de klant beantwoorden. Daarnaast schrijf je adviezen met een duidelijk geformuleerd antwoord en met de juiste onderbouwing. Tot slot zorg je voor een advies dat helder en klantgericht is geformuleerd.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat is de werkelijke vraag van de klant die je gaat beantwoord? Wat is de vraag achter de vraag?
 • Hoe kom ik tot het antwoord op die vraag en wat moet ik uiteindelijk in mijn schriftelijke communicatie opnemen?
 • Wat doe je om een logische structuur in de tekst te krijgen?
 • Hoe maak je de tekst toegankelijk met hulpmiddelen zoals verwijzingen, opsommingen, kopjes en alinea’s?
 • Met welke manier van schrijven formuleer je aantrekkelijk en concreet?
 • Hoe zorg je voor een juiste uitstraling en toon?

Aanpak
Tijdens de training Schriftelijk adviseren voor fiscalisten koppelen we alle inhoudelijke onderwerpen aan de praktijkteksten van de deelnemers. Verder neem je neemt twee geanonimiseerde teksten digitaal mee naar de training.

Voor wie?
Deze training richt zich op alle financiële professionals die hun presentatievaardigheden willen verbeteren.

Resultaat
In 2006 begon de organisatie van de jaarlijkse TED-bijeenkomst met het gratis publiceren van de inmiddels wereldberoemde TED-talks. Wat TED-presentaties onderscheidt van de meeste dertien-in-een-dozijn zakelijke presentaties is, onder meer, de nadruk op storytelling en het gebruik van visuals (foto’s, video’s) ter ondersteuning van wat gezegd wordt. Deze elementen lenen zich ook uitstekend voor zakelijke presentaties. Presentaties die onthouden worden, die impact hebben.

Na deze classroom training kun je deze principes met meer vertrouwen en enthousiasme presenteren waardoor je meer impact zult hebben. Je leert hoe je je “verhaal” op een moderne en aantrekkelijke manier kunt opbouwen en de volle aandacht van je publiek te krijgen en houden. Daarnaast leer je hoe je met behulp van presentatie-software het design van je presentatie zo kunt vormgeven dat het je daadwerkelijk ondersteunt in je verhaal, in plaats van dat de slides je tegenwerken. En natuurlijk is er veel aandacht voor daadwerkelijk “voor de groep” staan, zodat je kunt oefenen met de aangereikte inzichten en er ruimte is voor feedback.

Inhoud
Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • voorbereiding op de toehoorders/klant;
 • opbouw van de presentatie;
 • de eerste indruk neerzetten;
 • een daadwerkelijk aantrekkelijke opening leren maken die toehoorders ‘raakt’;
 • effectief gebruik maken van (corporate) story telling;
 • essentiële design principes voor presentaties en het gevaar van tekst en bullet-points;
 • houding, lichaamstaal en stemgebruik;
 • nervositeit onder controle houden,
 • interactie met het publiek.

Aanpak
In een kleine groep van maximaal 6 deelnemers, wat waarborgt dat je als deelnemer ruim voldoende aan bod komt, ga je in een didactisch aantrekkelijke mix van theorie, praktijk en opdrachten aan de slag met je presentatievaardigheden. Er is zoveel mogelijk ruimte ingebouwd om daadwerkelijk ‘voor de groep’ te staan en feedback direct in de praktijk te brengen.

Kriton biedt deze training aan in samenwerking met Joop de Haan.

 

Voor wie?
Deze e-learning Wwft richt zich op alle professionals (waaronder accountants en (belasting)adviseurs) die werkzaam zijn bij een accountantsorganisatie. Een accountantsorganisatie is verplicht ervoor te zorgen dat haar medewerkers voldoende bekend zijn met de Wwft.


Inhoud
Deze e-learning behandelt de belangrijkste facetten van de nieuwe Wwft zoals de reikwijdte, het cliëntenonderzoek, de toepassing van de meldingsplicht, sancties en dossiervorming.


Resultaat

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de betekenis van witwassen en financieren van terrorisme;
 • de reikwijdte van de Wwft;
 • het doel en de aard van het cliëntenonderzoek onder de Wwft;
 • het herkennen van de uiteindelijk belanghebbende als onderdeel van het cliëntenonderzoek;
 • de betekenis van een ongebruikelijke transactie en de wijze van melden onder de Wwft; 
 • de vereisten onder de Wwft voor training en dossiervorming; en
 • de inrichting van de handhaving en toezicht op de Wwft.


Aanpak
Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit blokken met theorie, waarin we de belangrijkste onderdelen van de Wwft op hoofdlijnen behandelen. Na ieder blok volgt een oefenprogramma met uitgebreide feedback en er is een eindtoets. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.