Nulmeting kwaliteitssysteem

Om invulling te geven aan een integere en beheerste bedrijfsuitoefening richten accountantskantoren een kwaliteitssysteem in. Dit is minimaal gericht op het voldoen aan wet- en regelgeving. Door het uitvoeren van een nulmeting van het kwaliteitssysteem geeft Kriton inzicht in zaken die goed gaan, maar ook in eventuele aandachts- en verbeterpunten.

Wat biedt Kriton?

Kriton toetst het kwaliteitssysteem aan wet- en regelgeving. Wij toetsen het beleid en de procedures aan de hand van documentatie. Daarnaast houden we interviews met meerdere medewerkers in de organisatie. Dat resulteert in een rapportage met een evaluatie van de huidige stand van zaken. De rapportage beschrijft de aandachtspunten inclusief een prioritering. De rapportage geeft richting voor het opstellen en actualiseren van het compliance jaarkalender.

Betrouwbare partner

De professionals van Kriton werken vanzelfsprekend volgens de bepalingen van de verordening gedrags- en beroepsregels accountants. Vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn gegarandeerd, net als het naleven van alle relevante wet- en regelgeving. Door onze brede dienstverlening, expertise en vakkennis geven we advies waar nodig en denken we proactief met je mee.

Audit Support

Kriton doet meer dan alleen een nulmeting van het kwaliteitssysteem

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op

Wil je meer informatie over hoe Kriton je kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op, we vertellen je er graag meer over.