Voor wie?

Deze e-learning gebeurtenissen na balansdatum richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode bij de controle van financiële overzichten. Van partner tot assistent-accountant.

 

COS 560

Deze e-learning over Standaard 560 gaat in op de verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot gebeurtenissen na balansdatum bij een controle van financiële overzichten. De e-learning gaat tevens in op de verschillende vormen van omstandigheden die bestonden óp de datum van de financiële overzichten en omstandigheden die ná balansdatum zijn ontstaan. En wat betekent dit voor je werkzaamheden als accountant?

 

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de werkzaamheden die je als accountant moet uitvoeren voor gebeurtenissen die zich voordoen tussen de datum van de financiële overzichten en de datum van de controleverklaring;
 • de wijze waarop ingespeeld wordt op feiten die de accountant bekend worden na de datum van de controleverklaring, en wanneer deze feiten eerder bekend waren geweest door de accountant, dit tot een aanpassing in de controleverklaring hadden kunnen leiden; en
 • de werkzaamheden die je als accountant moet uitvoeren voor gebeurtenissen die zich voordoen na de publicatie van de financiële overzichten.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Hoe werkt het PE-abonnement?

Het PE-abonnement e-learning 15 PE-uren geeft je het recht om voor 15 PE-uren e-learnings te volgen bij Kriton. Als je het PE-abonnement afsluit kun je direct kiezen welke e-learnings je wil volgen. Je ontvangt één inlogcode voor de door jou gekozen online trainingen. Simpel, voordelig en gericht op jouw leerbehoefte.

Voor wie?

Dit PE-abonnement is geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn bij een accountantsorganisatie. Van partner tot assistent-accountant. De e-learnings zijn gericht op zowel vaktechniek als vaardigheden. Bekijk hier het uitgebreide aanbod.

Overige abonnementen

Liever een ander abonnement? Klik hier voor een PE-abonnement e-learning van 5 PE-uren of een PE-abonnement e-learning van 10 PE-uren.

Groepskortingen

Je kunt een individueel abonnement afsluiten, maar je kunt ook kiezen voor een groepsabonnement. Informeer via info@kriton.nl naar aantrekkelijke groepskortingen.

Hoe werkt het PE-abonnement?

Het PE-abonnement e-learning 10 PE-uren geeft je het recht om voor 10 PE-uren e-learnings te volgen bij Kriton. Als je het PE-abonnement afsluit kun je direct kiezen welke e-learnings je wil volgen. Je ontvangt één inlogcode voor de door jou gekozen online trainingen. Simpel, voordelig en gericht op jouw leerbehoefte.

Voor wie?

Dit PE-abonnement is geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn bij een accountantsorganisatie. Van partner tot assistent-accountant. De e-learnings zijn gericht op zowel vaktechniek als vaardigheden. Bekijk hier het uitgebreide aanbod.

Overige abonnementen

Liever een ander abonnement? Klik hier voor een PE-abonnement e-learning van 5 PE-uren of een PE-abonnement e-learning van 15 PE-uren.

Groepskortingen

Je kunt een individueel abonnement afsluiten, maar je kunt ook kiezen voor een groepsabonnement. Informeer via info@kriton.nl naar aantrekkelijke groepskortingen.

Voor wie?

Deze e-learning Wet- en regelgeving richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over het onderwerp wet- en regelgeving en wat de invloed daarvan is op de werkzaamheden bij de controle van de jaarrekening. Van partner tot assistent-accountant.

COS 250

Deze e-learning over Standaard 250 behandelt behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant om aandacht te besteden aan wet- en regelgeving bij de controle. De gevolgen van niet-naleving van wet- en regelgeving voor de controlewerkzaamheden en documentatie komen ook aan de orde.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de invloed van wet- en regelgeving op de financiële overzichten
 • de verantwoordelijkheden voor het naleven van wet- en regelgeving
 • de overwegingen van de accountant over het naleven van wet- en regelgeving
 • de controlewerkzaamheden bij het identificeren of vermoeden van niet-naleving
 • het rapporteren van geïdentificeerde of vermoede niet-naleving
 • de documentatievereisten

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Fraude richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over het onderwerp fraude. Van partner tot assistent-accountant.

COS 240

Deze e-learning over Standaard 240 behandelt de begrippen fraude en afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude en hoe de accountant daarmee moet omgaan bij de  controlewerkzaamheden. Ook wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de geconstateerde fraude tijdens de controle voor de evaluatie van controle-informatie en hoe dit moet worden vastgelegd in het dossier.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • wat is je professioneel-kritische instelling als het gaat om fraude?
 • wat en met wie moet je communiceren over fraude?
 • de risico-inschattingswerkzaamheden en daarmee verband houdende werkzaamheden
 • de manieren om in te spelen op de ingeschatte risico’s verband houdende met fraude
 • de evaluatie van de controle-informatie
 • de gevolgen van geïdentificeerde fraude tijdens de controle
 • de controledocumentatie

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Hoe werkt het PE-abonnement?

Het PE-abonnement e-learning 5 PE-uren geeft je het recht om voor 5 PE-uren e-learnings te volgen bij Kriton. Als je het PE-abonnement afsluit kun je direct kiezen welke e-learnings je wil volgen. Je ontvangt één inlogcode voor de door jou gekozen online trainingen. Simpel, voordelig en gericht op jouw leerbehoefte.

Voor wie?

Dit PE-abonnement is geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn bij een accountantsorganisatie. Van partner tot assistent-accountant. De e-learnings zijn gericht op zowel vaktechniek als vaardigheden. Bekijk hier het uitgebreide aanbod.

Overige abonnementen

Liever een ander abonnement? Klik hier voor een PE-abonnement e-learning van 10 PE-uren of een PE-abonnement e-learning van 15 PE-uren.

Groepskortingen

Je kunt een individueel abonnement afsluiten, maar je kunt ook kiezen voor een groepsabonnement. Informeer via info@kriton.nl naar aantrekkelijke groepskortingen.

Voor wie?
Deze e-learning Professionele e-mails schrijven voor stafdiensten richt zich op alle professionals werkzaam binnen stafdiensten als HR, marketing, management support en finance.

Resultaat
Na deze e-learning ben je ten eerste in staat om mails te schrijven die objectief en kernachtig de boodschap verwoorden. Ten tweede schrijf je mails klantgericht zijn door een transparante opbouw. Tot slot benadrukken jouw mails je professionele kwaliteiten.

Inhoud
Deze e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Hoe kom je tot doelgerichte e-mails inzetten met voldoende aandacht voor de functie, de boodschap en relevante informatie?
 • Waarmee maak je de email toegankelijk met behulp van onderwerpregel, opbouw en structuur?
 • Hoe zorg je voor een juiste uitstraling en toon?

Aanpak
Na een intake krijg je een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen voor jou relevant zijn. Daarna oefen je deze onderdelen en krijg je per opdracht uitgebreide feedback. Verder kun je voor, tijdens en na de e-learning gebruik maken van de online en offline syllabus. Deze e-learning bevat heel veel oefeningen gebaseerd op de praktijk van stafdiensten.

Voor wie?
Deze e-learning Professionele e-mails schrijven voor juristen en fiscalisten richt zich op alle juridische en fiscale professionals werkzaam bij een accountantskantoor of financiële dienstverlener.

Resultaat
Na deze e-learning ben je ten eerste in staat om mails te schrijven die objectief en kernachtig de boodschap verwoorden. Ten tweede schrijf je mails klantgericht zijn door een transparante opbouw. Tot slot benadrukken jouw mails je professionele kwaliteiten.

Inhoud
Deze e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Hoe kom je tot doelgerichte e-mails inzetten met voldoende aandacht voor de functie, de boodschap en relevante informatie?
 • Waarmee maak je de email toegankelijk met behulp van onderwerpregel, opbouw en structuur?
 • Hoe zorg je voor een juiste uitstraling en toon?

Aanpak
Na een intake krijg je een persoonlijk advies waarin staat welke onderdelen voor jou relevant zijn. Daarna oefen je deze onderdelen en krijg je per opdracht uitgebreide feedback. Verder kun je voor, tijdens en na de e-learning gebruik maken van de online en offline syllabus. Deze e-learning bevat heel veel oefeningen gebaseerd op de juridische en fiscale praktijk.

Voor wie?

Deze e-learning schriftelijke bevestigingen richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over schriftelijke bevestigingen als controle-informatie bij de controle van financiële overzichten. Van partner tot assistent-accountant.

 

COS 580

Deze e-learning over Standaard 580 gaat in op het verkrijgen van schriftelijke bevestigingen van het management en toezichthouders bij de controle van financiële overzichten. De e-learning gaat tevens in op de vorm van schriftelijke bevestigingen en bij wie deze moeten worden opgevraagd. En wat doe je als deze ontbreken of je twijfelt aan de betrouwbaarheid van een schriftelijke bevestiging?

 

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • van wie schriftelijke bevestigingen worden opgevraagd
 • de schriftelijke bevestigingen die opgevraagd moeten worden
 • de wijze van handelen bij twijfel over de betrouwbaarheid van schriftelijke bevestigingen
 • de wijze van handelen bij het ontbreken van schriftelijke bevestigingen.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning e-learning andere informatie in het jaarverslag richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over hun verantwoordelijkheid voor financiële en niet-financiële informatie in het jaarverslag. Van partner tot assistent-accountant.

 

COS 720

Deze e-learning over Standaard 720 behandelt behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor andere informatie die is opgenomen in het jaarverslag van een klant. Dit kan financiële informatie en niet-financiële informatie zijn. De accountant beoordeelt of mogelijk inconsistenties bestaan tussen de informatie in het jaarverslag en de jaarrekening(controle).

 

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • het verkrijgen van de andere informatie;
 • het lezen en overwegen van de andere informatie;
 • het reageren op inconsistenties of afwijkingen van materieel belang in de andere informatie; en het rapporteren over de andere informatie in de controleverklaring.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.