Voor wie?

Deze training frauderisicofactoren is verplicht voor alle overheidsaccountants, tenzij je deze verplichte training in 2017 al hebt gevolgd.

Resultaat

Na deze training ben je je beter bewust van frauderisicofactoren. Je bent in staat frauderisico’s beter te analyseren om ze te vertalen naar de uitvoering van je werkzaamheden. Tijdens de training vergroot je je communicatieve vaardigheden bij het bespreken van fraude. Vanzelfsprekend heb je ook voldaan aan de verplichting van de NBA om deze training te volgens als onderdeel van de Permanente Educatie 2019.

Inhoud

De verplichte training ‘frauderisicofactoren voor overheidsaccountants’ bieden we aan in de vorm van een classroomtraining van 6 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Het onderkennen van de ‘rode vlaggen’.
 2. Welke stappen moet je in verschillende situaties nemen bij constatering van mogelijke fraude?
 3. Gesprekken waarin het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en wordt aangedrongen op maatregelen.
 4. Praktijkvoorbeelden.

Een groot deel van de trainingsdag gaan we in op het vergroten van de vaardigheden die de overheidsaccountant helpen een betere analyse te maken van fraude- en corruptierisico’s en wat dat dan betekent voor de uitvoering van je werkzaamheden.

Aanpak

Deze training bestaat uit een classroombijeenkomst van 6 PE-uren.

Voor wie?
De training Update verslaggeving MKB-praktijk richt zich op alle professionals in de samenstelpraktijk die verslaggevingsregels op een juiste manier willen toepassen.

Resultaat
Na deze training ben je op de hoogte van de belangrijkste verslaggevingsissues. Ook heb je geleerd hoe je een vraagstuk van de klant het beste kunt aanpakken en oplossen.

Inhoud
Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we je een update van de verslaggevingsregels. Aan bod komt onder meer:

 • Immateriële vaste activa;
 • Financieel vaste activa;
 • Intercompany transacties;
 • Voorraden en OHW;
 • Fiscale grondslagen;
 • Minimale eisen jaarrekening klein en micro;
 • Latente belastingen;
 • Gebeurtenissen na balansdatum;
 • Stelsel, schattingswijzingen en foutherstel;
 • Continuïteit.

Maar heb je een specifiek onderwerp? Geef het door bij je aanvraag, dan houden we hier rekening mee.

Aanpak
De training Update verslaggeving MKB-praktijk is een combinatie van luisteren en doen. Zo leggen we je aan de hand van praktijkvoorbeelden de verslaggevingsregels uit. Daarnaast leren we je hoe je verslaggevingsvragen van je collega of je klant zelf kunt analyseren en beantwoorden.

Voor wie?
De training Materialiteit in het MKB richt zich op mkb-accountants werkzaam in de samenstelpraktijk.

Resultaat
Na deze training weet je alle ins en outs over materialiteit en hoe je deze moet toepassen op de verschillende mkb-opdrachten.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat is materialiteit?
 • Waarom is materialiteit belangrijk?
 • Wat betekent kwantitatieve en kwalitatieve materialiteit?
 • Hoe bereken je materialiteit?
 • Welke regelgeving is van toepassing?
 • Hoe pas je materialiteit toe bij administratieve dienstverlening, samenstellen en advies?
 • Hoe speelt materialiteit bij fiscale opdrachten?
 • Welk tuchtrecht speelt een rol?

Voor wie?
Deze training richt zich op mkb-accountants die geregeld prognoses opstellen voor de klant en derden zoals de financier.

Resultaat

Na deze training ben je op de hoogte welke regelgeving je in welke situatie moet toepassen, welke werkzaamheden je minimaal moet uitvoeren en hoe je communiceert met de klant.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat zijn de kenmerken van de Standaarden 3400, 4410 en 5500N?
 • Welke opdracht je wanneer kunt of moet toepassen?
 • Welke werkzaamheden je minimaal moet uitvoeren?
 • Wat zijn de vereisten voor de communicatie met de klant.

Voor wie?
Deze training Continuous reporting voor de MKB-praktijk richt zich op iedereen die continous reporting wil toepassen voor de klant en daarmee advieskansen wil creëren.

Resultaat
Na deze training weet je allereerst hoe je stuurinformatie moet opzetten. Daarnaast weet je hoe je deze informatie laat aansluiten op de behoeften van je klant in je MKB-praktijk. Ook ben je op de hoogte van de eisen voor stuurinformatie.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Welke typen informatie zijn er?
 • Hoe kun je de stuurinformatie aan laten sluiten op je klant?
 • Wat zijn de werkzaamheden die je minimaal moet uitvoeren bij continuo reporting?
 • Hoe voldoe je aan de eisen die worden gesteld aan meer continue rapportages?
 • Welke adviespunten kun je uit de rapportages opmaken?

Voor wie?
Deze training richt zich op mkb-accountants als adviseur die regelmatig klantadviezen geven of die van plan zijn klanten te adviseren.

Resultaat
Na deze training ben je op de hoogte van de eisen die worden gesteld aan de verschillende typen mkb-advies. Verder ben je in staat om je opdrachten volgens de eisen uit te voeren.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Welke typen advies zijn te onderkennen?
 • Wat zijn de minimaal uit te voeren werkzaamheden?
 • Aan welke documentatie-eisen moet je voldoen?
 • Hoe kun je de kwaliteit van adviesopdrachten vergroten?
 • Wat kun je doen om  je adviesvaardigheden te vergroten?
 • Welke eisen stellen adviesopdrachten aan de organisatie?

Voor wie?
Deze training richt zich op mkb-accountants die de kwaliteit van 4400N opdrachten willen vergroten en willen inspelen op kansen die hieruit voortvloeien.

Resultaat
Na deze training weet je alle ins en outs over Standaard 4400N en ben je in staat ze in de praktijk te gebruiken.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat houdt de regelgeving van Standaard 4400N in?
 • Welke tips zijn er voor de aanpak en uitvoering?
 • Hoe kunnen we modellen en voorbeelden optimaal gebruiken?
 • Wat zijn de aandachtspunten voor het schrijven van een rapport van feitelijke bevindingen?
 • Welke tuchtrechtuitspraken zijn relevant?
 • Wat houdt risicoanalyse precies in?
 • Welke standaarden van toepassing zijn en hoe moet risicoanalyse worden toegepast?

Voor wie?
Deze training richt zich op iedere mkb-accountant die te maken heeft met ander typen opdrachten dan het samenstellen van de jaarrekening.

Resultaat
Na deze training heb je allereerst voldoende kennis van verschillende typen opdrachten. Daarnaast ben je in staat om  de de kwaliteit van typen opdrachten in de praktijk verbeteren.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Hoe is de opbouw van de regelgeving?
 • Welke regelgeving kun je voor welk type opdracht het beste toepassen?
 • Welke werkzaamheden je steeds minimaal moet uitvoeren?
 • Hoe helpen modellen en voorbeelden je in de praktijk?
 • Welke tuchtrechtuitspraken zijn relevant?

Voor wie?
De referaatbegeleiding voor accountants richt zich op alle trainees die bezig zijn met hun praktijkopleiding. Voor zowel trainees die de Assurance-variant als de MKB-variant volgen.

Resultaat
Om als accountant te kunnen worden ingeschreven bij de NBA moet je naast de theoretische opleiding een (driejarige) praktijkopleiding afronden. In het tweede deel van het laatste jaar van je praktijkopleiding (zesde semester) moet je een referaat houden. Het referaat omvat een casusbeschrijving en een presentatie voor een referaatgroep. Tijdens de presentatie moet je jouw standpunten kunnen beargumenteren en verdedigen. We begeleiden je in vijf interactieve sessies en we werken toe naar een positief resultaat in de laatste sessie.

Inhoud
De referaatbegeleiding voor accountants bestaat uit de volgende vijf sessies:

sessie 1: dilemma omschrijven
Deze sessie is gericht op een goede formulering van een dilemma. Dit dilemma met een goede basis zijn voor het schrijven van het referaat en is daarom essentieel.

sessie 2: conceptreferaat
Nu je een goed dilemma hebt geformuleerd, ga je in deze sessie aan de slag met de de opbouw van je schriftelijke referaat. Je moet een goed gefundeerd commentaar kunnen leveren op de referaten van de andere trainees.

sessie 3: definitief referaat
In deze sessie komen we tot een definitief referaat. Je moet in staat zijn om, als beginnend beroepsbeoefenaar, een referaat te beoordelen en relevant commentaar te leveren.

sessie 4: presentatievaardigheden
Naast het schriftelijke stuk moet je ook een presentatie geven. Hoe ga je hiermee om en wat maakt een presentatie een goede presentatie?

sessie 5: presenteren referaat
Als slotstuk van het hele referaatproces hou je een eindpresentatie waar je het referaat ook moet verdedigen.

Aan de hand van onder meer weblectures bereid je iedere sessie voor. Je krijgt de begeleiding van onze zeer ervaren Kriton-referaatbegeleiders.

Planning
Ben je op zoek naar flexibiliteit in jouw drukke agenda? Spreek met ons data en locaties af die jou en de groep het beste passen.

Incompany
Kriton verzorgt de gehele praktijkopleiding inclusief referaatbegeleiding voor accountants ook incompany voor accountantskantoren. Neem contact met ons op door middel van de button of klik hier.

Voor wie?
Deze training richt zich op beleidsbepalers en kwaliteitsbepalers  en compliance officers binnen een organisatie.

Resultaat
Na deze training ben je in staat het begrip ‘beheerste en integere bedrijfsvoering’ te concretiseren, bedreigingen te onderkennen en passende maatregelen te nemen om een beheerste en integere bedrijfsvoering te waarborgen. Je doet dit primair om je organisatie beter te maken. Daarnaast stellen wet- en regelgeving specifieke eisen op dit punt.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Wat zijn de kenmerken van een beheerste en integere bedrijfsvoering?
 • Hoe pas je de PDCA-cyclus toe?
 • Hoe herken je integriteitsrisico’s?
 • Welke risico’s loopt een kantoor bij de huidige portefeuille?
 • Wat is ‘onterecht vertrouwen in procedures en maatregelen’?
 • Hoe bepaal je de noodzakelijke en passende maatregelen?