Voor wie?

Deze e-learning Prognoses in het mkb richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

Prognoses in het mkb

In deze e-learning komen prognoses in het mkb aan bod. In deze e-learning leer je hoe je dergelijke opdrachten moet uitvoeren.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • Welke regelgeving van toepassing is op prognoses in het mkb;
 • Wat de kenmerken zijn van prognoses;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij deze opdrachten;
 • Welke eisen worden gesteld aan de documentatie van prognoses in het mkb; en
 • Het rapporteren over prognoses in het mkb.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Mkb-opdrachten zonder COS richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

Mkb-opdrachten zonder COS

In deze e-learning komen mkb-opdrachten waar geen Standaard van toepassing is aan bod. In deze e-learning leer je hoe je dergelijke opdrachten moet uitvoeren.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:
 • Wanneer sprake is van een mkb-opdracht zonder COS;
 • Waar je specifiek op moet letten bij de opdrachtacceptatie;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij mkb-opdrachten zonder COS;
 • De documentatievereisten; en
 • Het rapporteren over een mkb-opdracht zonder COS.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Overeengekomen specifieke werkzaamheden (COS 4400N) richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 4400N

In deze e-learning komt Standaard 4400N aan bod. In Standaard 4400N wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden van de accountant bij een opdracht tot het uitvoeren van overeengekomen specifieke werkzaamheden. Daarnaast wordt stilgestaan bij de vorm en inhoud van het rapport van feitelijke bevindingen.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • De algemene uitgangspunten voor een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden;
 • De formulering van de opdracht;
 • De opdrachtaanvaarding;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij overeengekomen specifieke werkzaamheden; en
 • Het rapporteren over de 4400N-opdrachten.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Transactiegerelateerde adviesdiensten (COS 5500N) richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 5500N

In deze e-learning komt Standaard 5500N aan bod. In deze Standaard komen de grondslagen en essentiële werkzaamheden aan bod ten aanzien van het uitvoeren van een opdracht tot het verlenen van transactiegerelateerde adviesdiensten.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • De algemene uitgangspunten voor een opdracht tot het verlenen van transactiegerelateerde adviesdiensten;
 • Het vaststellen van de opdrachtvoorwaarden;
 • De uit te voeren werkzaamheden bij het verlenen van transactiegerelateerde adviesdiensten; en
 • Het rapporteren over de 5500N-opdrachten.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?
Deze e-learning is geschikt voor een brede groep (assistent-)accountants. Of je nu teamleider of partner bij een accountantskantoor bent of accountant in business.

Resultaat
Na deze e-learning ben je op de hoogte van de relevante regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (RJk).

Inhoud

De e-learning bevat een breed scala aan externe verslaggevingsvragen over de volgende onderwerpen:

 • algemene grondslagen
 • specifieke jaarrekeningposten
 • toelichtingen in de jaarrekening
 • fiscale grondslagen en microrechtspersonen

Aanpak
Ontvang gedurende 25 dagen drie vragen per dag over externe verslaggeving. Je ontvangt bij iedere vraag feedback. Door de praktische aanpak, zijn deze direct in de praktijk toepasbaar.

Voor wie?
Deze e-learning is geschikt voor een brede groep (assistent-)accountants. Of je nu teamleider of partner bij een accountantskantoor bent of accountant in business.

Resultaat
Na deze e-learning ben je op de hoogte van de relevante regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (RJ).

Inhoud

De e-learning bevat een breed scala aan externe verslaggevingsvragen over de volgende onderwerpen:

 • algemene grondslagen
 • specifieke jaarrekeningposten
 • toelichtingen in de jaarrekening
 • jaarverslag en overige gegevens

Aanpak
Ontvang gedurende 25 dagen drie vragen per dag over externe verslaggeving. Je ontvangt bij iedere vraag feedback. Door de praktische aanpak, zijn deze direct in de praktijk toepasbaar.

Voor wie?

Deze training frauderisicofactoren is verplicht voor alle overheidsaccountants, tenzij je deze verplichte training in 2017 al hebt gevolgd.

Resultaat

Na deze training ben je je beter bewust van frauderisicofactoren. Je bent in staat frauderisico’s beter te analyseren om ze te vertalen naar de uitvoering van je werkzaamheden. Tijdens de training vergroot je je communicatieve vaardigheden bij het bespreken van fraude. Vanzelfsprekend heb je ook voldaan aan de verplichting van de NBA om deze training te volgens als onderdeel van de Permanente Educatie 2019.

Inhoud

De verplichte training ‘frauderisicofactoren voor overheidsaccountants’ bieden we aan in de vorm van een classroomtraining van 6 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Het onderkennen van de ‘rode vlaggen’.
 2. Welke stappen moet je in verschillende situaties nemen bij constatering van mogelijke fraude?
 3. Gesprekken waarin het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en wordt aangedrongen op maatregelen.
 4. Praktijkvoorbeelden.

Een groot deel van de trainingsdag gaan we in op het vergroten van de vaardigheden die de overheidsaccountant helpen een betere analyse te maken van fraude- en corruptierisico’s en wat dat dan betekent voor de uitvoering van je werkzaamheden.

Aanpak

Deze training bestaat uit een classroombijeenkomst van 6 PE-uren.

Voor wie?

Deze training frauderisicofactoren is verplicht voor alle accountants in business, tenzij je deze verplichte training in 2017 al hebt gevolgd.

Resultaat

Na deze training ben je je beter bewust van frauderisicofactoren. Je bent in staat frauderisico’s beter te analyseren om ze te vertalen naar de uitvoering van je werkzaamheden. Tijdens de training vergroot je je communicatieve vaardigheden bij het bespreken van fraude. Vanzelfsprekend heb je ook voldaan aan de verplichting van de NBA om deze training te volgens als onderdeel van de Permanente Educatie 2019.

Inhoud

De verplichte training ‘frauderisicofactoren voor accountants in business’ bieden we aan in de vorm van blended learning met een e-learning van 2 uur en een praktijkgerichte classroomtraining van 4 uur. Aan bod komt het onderkennen van de ‘rode vlaggen’, het bespreken hiervan en het aandringen op maatregelen. De training is interactief ingericht aan de hand van praktijkvoorbeelden waarmee de deelnemer kan oefenen.

E-learning

De e-learning van 2 uur behandelt het theoretische component van frauderisicofactoren. Hierin komen de algemene theorie van fraude en frauderisicofactoren, pki, de van toepassing zijnde regelgeving, de diverse verantwoordelijkheden en psychologische factoren aan bod.

Classroomtraining

De classroomtraining bestaat uit twee blokken van 2 uur en per blok wordt een specifieke casus met betrekking tot frauderisicofactoren behandeld. Het betreft de volgende onderwerpen:

 1. Het onderkennen van de ‘rode vlaggen’.
 2. Welke stappen moet je in verschillende situaties nemen bij constatering van mogelijke fraude?
 3. Gesprekken waarin het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en wordt aangedrongen op maatregelen.
 4. Praktijkvoorbeelden.

Op de trainingsdag ligt de focus op de vaardigheden die de accountant in business helpt een betere analyse te maken van fraude- en corruptierisico’s en wat dat dan betekent voor de uitvoering van je werkzaamheden.

Aanpak

Deze training bestaat uit een e-learning van 2 PE-uren in combinatie met een classroombijeenkomst van 4 PE-uren. Het voordeel hiervan is dat de contacttijd vermindert van 6 naar 4 uren. De e-learning van 2 uren kan de deelnemer op elk gewenst moment volgen.

Voor wie?

Deze training frauderisicofactoren in de assurancepraktijk is verplicht voor alle openbaar accountants die werkzaam zijn in de assurancepraktijk, tenzij je deze verplichte training in 2017 al hebt gevolgd.

Resultaat

Na deze training ben je je beter bewust van frauderisicofactoren. Je bent in staat frauderisico’s beter te analyseren om ze te vertalen naar de uitvoering van je werkzaamheden. Tijdens de training vergroot je je communicatieve vaardigheden bij het bespreken van fraude met je cliënt en met je team. Vanzelfsprekend heb je ook voldaan aan de verplichting van de NBA om deze training te volgens als onderdeel van de Permanente Educatie 2019.

Inhoud

De verplichte training ‘frauderisicofactoren in de assurancepraktijk’ bieden we aan in de vorm van blended learning met een e-learning van 2 uur en een praktijkgerichte classroomtraining van 4 uur.

E-learning

De e-learning van 2 uur behandelt de theoretische component van frauderisicofactoren in de assurancepraktijk. Hierin komen aan bod: pki bij opdrachtaanvaarding- en continuering, het onderkennen van rode vlaggen, Standaard 240, VGBA, Wwft, NOCLAR, de diverse verantwoordelijkheden en psychologische factoren.

Classroomtraining

De classroom bestaat uit twee blokken van twee uur met in elk blok een casus. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Het onderkennen van de ‘rode vlaggen’.
 2. Welke stappen moet je in verschillende situaties nemen bij constatering van mogelijke fraude?
 3. Klantgesprekken waarin het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en wordt aangedrongen op maatregelen.
 4. Praktijkvoorbeelden van controleopdrachten.

Tijdens de bijeenkomst ligt de focus op de vaardigheden die de accountant helpen een betere analyse te maken van fraude- en corruptierisico’s en het gesprek hierover aan te gaan. De training is interactief ingericht aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de assurancepraktijk waarmee de deelnemer kan oefenen.

Aanpak

Deze training bestaat uit een e-learning van 2 PE-uren in combinatie met een classroombijeenkomst van 4 PE-uren. Het voordeel hiervan is dat de contacttijd vermindert van 6 naar 4 uren. De e-learning van 2 uren kan de deelnemer op elk gewenst moment volgen.

Voor wie?
Deze e-learning Accountant en fraude richt zich op alle accountants in business die meer willen weten over frauderisicofactoren en het onderkennen van frauderisico’s.

Resultaat
Na deze e-learning weet je op welke wijze je aandacht moet besteden aan fraude-aspecten bij de uitvoering van je werkzaamheden. En wat van jou als accountant in business wordt verwacht als je op fraude, overtreding van wet- en regelgeving of ongebruikelijke transacties stuit.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:

 • wat verstaan we onder fraude en frauderisicofactoren?
 • waar moet je rekening mee houden als het gaat om frauderisico’s?
 • hoe handel je professioneel kritisch met betrekking tot fraude-aspecten?
 • hoe onderken je rode vlaggen bij de uitvoering van je werkzaamheden?
 • en wat doe je daarmee?

Aanpak
Door middel van diverse casussen en praktische toepassing van regelgeving neem je kennis van het onderwerp fraude. Deze e-learning bestaat uit een oefenprogramma met uitgebreide feedback en een eindtoets.