Sorteren op populairst
 • Populairst
 • Titel
 • Prijs

Voor wie?
Met deze online PE-portfolio tool kunnen accountants én accountantskantoren invulling geven aan het verplichte PE-portfolio.

Resultaat
Voor de accountant:

 • Met deze online tool stel je als accountant een PE-portfolio op volgens de richtlijnen van de NBA.
 • Je formuleert je leerdoelen op basis van de huidige en toekomstige werkzaamheden.
 • Je geeft aan hoe je met de leerdoelen aan de slag gaat en je reflecteert op de bereikte resultaten.
 • Alle bewijsmaterialen voor gevolgde trainingen en opleidingen kun je uploaden in de online tool.

Voor het accountantskantoor:

 • Het kantoor heeft met deze online tool overzicht over alle ingevulde en afgeronde PE-portfolio’s (compliance) en heeft inzicht in de verschillende leerbehoeften.
 • Het kantoor heeft een dashboard waarin de belangrijkste gegevens van de PE-portfolio’s zichtbaar zijn.
 • Met het inzicht in leerbehoeften is het gemakkelijker om in-companykeuzes te maken en trends in leerbehoeften te analyseren.
 • Het kantoor kan organisatieleerdoelen en bijbehorende leeractiviteiten opnemen in de PE-portfolio’s en kan interne trainingen als opties laten zien.
 • Alle portfolio-data is te exporteren en te koppelen met kantoorsystemen.

Let op: de tool is zo ingericht dat deze te gebruiken is voor professionals uit alle disciplines in het kantoor. Dus ook voor bijvoorbeeld fiscalisten en staf.

 

Inhoud
In de online tool doorloopt de professional stap voor stap het proces om tot goed geformuleerde leerdoelen te komen en deze te vertalen naar relevante ontwikkelmogelijkheden.

 • De tool houdt rekening met het 70-20-10 principe waarin informeel leren een belangrijke rol speelt.
 • Begeleiders kunnen feedback geven op onderdelen van het PE-portfolio.
 • In de tool komen alle bewijsmaterialen te staan van de gemaakte ontwikkelstappen.

Deze tool is ingericht voor PE-jaar 2024.

Aanpak

 • Onze online tool is niet gekoppeld aan ons eigen trainingsaanbod, zoals bij sommige andere aanbieders. Gebruikers zijn dus volledig vrij in de keuze van trainingen en worden niet gepusht om een training bij Kriton te volgen.
 • De prijs per gebruiker per jaar is € 32,-.
 • De kosten voor monitoringtools, opnemen organisatieleerdoelen en eigen trainingen en een eigen look and feel zijn€ 1.100,- voor het eerste jaar en € 450,- per vervolgjaar.
 • De tool bevat een serie instructievideo’s over het gebruik van de tool.
 • Kantoren kunnen aanvullend kiezen voor een korte workshop waarin accountants leren om een inhoudelijk goed portfolio op te stellen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de leerdoelen.
 • Kantoren kunnen aanvullend kiezen voor een korte workshop waarin begeleiders/HR/leidinggevenden leren om de tool optimaal te gebruiken.  Zo kunnen ze accountants ondersteunen bij het portfolio, de voortgang monitoren en vanuit alle portfolio’s relevante stuurinformatie halen.