Sorteren op populairst
 • Populairst
 • PE-uren
 • Titel
 • Prijs

Voor wie?
Met deze online PE-portfolio tool kunnen accountants én accountantskantoren invulling geven aan het verplichte PE-portfolio.

Resultaat
Voor de accountant:

 • Met deze online tool stel je als accountant een PE-portfolio op volgens de richtlijnen van de NBA.
 • Je formuleert je leerdoelen op basis van de huidige en toekomstige werkzaamheden.
 • Je geeft aan hoe je met de leerdoelen aan de slag gaat en je reflecteert op de bereikte resultaten.
 • Alle bewijsmaterialen voor gevolgde trainingen en opleidingen kun je uploaden in de online tool.

Voor het accountantskantoor:

 • Het kantoor heeft met deze online tool overzicht over alle ingevulde PE-portfolio’s en heeft inzicht in de verschillende leerbehoeften.
 • Met dit inzicht is het gemakkelijker om in-companykeuzes te maken en trends in leerbehoeften te analyseren.
 • Het kantoor kan tot slot verplichte trainingen automatisch koppelen aan individuele PE-portfolio’s en kan interne trainingen als opties laten zien.

Inhoud
In de online tool doorloop je stap voor stap het proces om tot goed geformuleerde leerdoelen te komen en deze te vertalen naar relevante ontwikkelmogelijkheden.

 • De tool houdt rekening met het 70-20-10 principe waarin informeel leren een belangrijke rol speelt.
 • Begeleiders kunnen feedback geven op onderdelen van het PE-portfolio.
 • In de tool komen alle behaalde certificaten te staan die als bewijs dienen voor gemaakte ontwikkelstappen.

Bekijk enkele screenshots uit de tool.

Aanpak

 • Onze online tool is niet gekoppeld aan ons eigen trainingsaanbod, zoals bij sommige andere aanbieders. Gebruikers zijn dus volledig vrij in de keuze van trainingen en worden niet gepusht om een training bij Kriton te volgen.
 • Elke gebruiker betaalt voor een jaarlicentie voor gebruik van de tool.
 • Elke gebruiker krijgt vooraf een online instructie over het gebruik van de tool.
 • Kantoren kunnen aanvullend kiezen voor een korte workshop waarin accountants leren om een inhoudelijk goed portfolio op te stellen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de leerdoelen.
 • Kantoren kunnen aanvullend kiezen voor een korte workshop waarin begeleiders/HR/leidinggevenden leren om de tool optimaal te gebruiken.  Zo kunnen ze accountants ondersteunen bij het portfolio, de voortgang monitoren en vanuit alle portfolio’s relevante stuurinformatie halen.