Voor wie?

Deze e-learning gebeurtenissen na balansdatum richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode bij de controle van financiële overzichten. Van partner tot assistent-accountant.

 

COS 560

Deze e-learning over Standaard 560 gaat in op de verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot gebeurtenissen na balansdatum bij een controle van financiële overzichten. De e-learning gaat tevens in op de verschillende vormen van omstandigheden die bestonden óp de datum van de financiële overzichten en omstandigheden die ná balansdatum zijn ontstaan. En wat betekent dit voor je werkzaamheden als accountant?

 

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de werkzaamheden die je als accountant moet uitvoeren voor gebeurtenissen die zich voordoen tussen de datum van de financiële overzichten en de datum van de controleverklaring;
 • de wijze waarop ingespeeld wordt op feiten die de accountant bekend worden na de datum van de controleverklaring, en wanneer deze feiten eerder bekend waren geweest door de accountant, dit tot een aanpassing in de controleverklaring hadden kunnen leiden; en
 • de werkzaamheden die je als accountant moet uitvoeren voor gebeurtenissen die zich voordoen na de publicatie van de financiële overzichten.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Hoe werkt het PE-abonnement?

Het PE-abonnement e-learning 15 PE-uren geeft je het recht om voor 15 PE-uren e-learnings te volgen bij Kriton. Als je het PE-abonnement afsluit kun je direct kiezen welke e-learnings je wil volgen. Je ontvangt één inlogcode voor de door jou gekozen online trainingen. Simpel, voordelig en gericht op jouw leerbehoefte.

Voor wie?

Dit PE-abonnement is geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn bij een accountantsorganisatie. Van partner tot assistent-accountant. De e-learnings zijn gericht op zowel vaktechniek als vaardigheden. Bekijk hier het uitgebreide aanbod.

Overige abonnementen

Liever een ander abonnement? Klik hier voor een PE-abonnement e-learning van 5 PE-uren of een PE-abonnement e-learning van 10 PE-uren.

Groepskortingen

Je kunt een individueel abonnement afsluiten, maar je kunt ook kiezen voor een groepsabonnement. Informeer via info@kriton.nl naar aantrekkelijke groepskortingen.

Hoe werkt het PE-abonnement?

Het PE-abonnement e-learning 10 PE-uren geeft je het recht om voor 10 PE-uren e-learnings te volgen bij Kriton. Als je het PE-abonnement afsluit kun je direct kiezen welke e-learnings je wil volgen. Je ontvangt één inlogcode voor de door jou gekozen online trainingen. Simpel, voordelig en gericht op jouw leerbehoefte.

Voor wie?

Dit PE-abonnement is geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn bij een accountantsorganisatie. Van partner tot assistent-accountant. De e-learnings zijn gericht op zowel vaktechniek als vaardigheden. Bekijk hier het uitgebreide aanbod.

Overige abonnementen

Liever een ander abonnement? Klik hier voor een PE-abonnement e-learning van 5 PE-uren of een PE-abonnement e-learning van 15 PE-uren.

Groepskortingen

Je kunt een individueel abonnement afsluiten, maar je kunt ook kiezen voor een groepsabonnement. Informeer via info@kriton.nl naar aantrekkelijke groepskortingen.

Voor wie?

Deze e-learning Wet- en regelgeving richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over het onderwerp wet- en regelgeving en wat de invloed daarvan is op de werkzaamheden bij de controle van de jaarrekening. Van partner tot assistent-accountant.

COS 250

Deze e-learning over Standaard 250 behandelt behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant om aandacht te besteden aan wet- en regelgeving bij de controle. De gevolgen van niet-naleving van wet- en regelgeving voor de controlewerkzaamheden en documentatie komen ook aan de orde.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de invloed van wet- en regelgeving op de financiële overzichten
 • de verantwoordelijkheden voor het naleven van wet- en regelgeving
 • de overwegingen van de accountant over het naleven van wet- en regelgeving
 • de controlewerkzaamheden bij het identificeren of vermoeden van niet-naleving
 • het rapporteren van geïdentificeerde of vermoede niet-naleving
 • de documentatievereisten

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning Fraude richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over het onderwerp fraude. Van partner tot assistent-accountant.

COS 240

Deze e-learning over Standaard 240 behandelt de begrippen fraude en afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude en hoe de accountant daarmee moet omgaan bij de  controlewerkzaamheden. Ook wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de geconstateerde fraude tijdens de controle voor de evaluatie van controle-informatie en hoe dit moet worden vastgelegd in het dossier.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • wat is je professioneel-kritische instelling als het gaat om fraude?
 • wat en met wie moet je communiceren over fraude?
 • de risico-inschattingswerkzaamheden en daarmee verband houdende werkzaamheden
 • de manieren om in te spelen op de ingeschatte risico’s verband houdende met fraude
 • de evaluatie van de controle-informatie
 • de gevolgen van geïdentificeerde fraude tijdens de controle
 • de controledocumentatie

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Hoe werkt het PE-abonnement?

Het PE-abonnement e-learning 5 PE-uren geeft je het recht om voor 5 PE-uren e-learnings te volgen bij Kriton. Als je het PE-abonnement afsluit kun je direct kiezen welke e-learnings je wil volgen. Je ontvangt één inlogcode voor de door jou gekozen online trainingen. Simpel, voordelig en gericht op jouw leerbehoefte.

Voor wie?

Dit PE-abonnement is geschikt voor alle professionals die werkzaam zijn bij een accountantsorganisatie. Van partner tot assistent-accountant. De e-learnings zijn gericht op zowel vaktechniek als vaardigheden. Bekijk hier het uitgebreide aanbod.

Overige abonnementen

Liever een ander abonnement? Klik hier voor een PE-abonnement e-learning van 10 PE-uren of een PE-abonnement e-learning van 15 PE-uren.

Groepskortingen

Je kunt een individueel abonnement afsluiten, maar je kunt ook kiezen voor een groepsabonnement. Informeer via info@kriton.nl naar aantrekkelijke groepskortingen.

Voor wie?

Deze e-learning schriftelijke bevestigingen richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over schriftelijke bevestigingen als controle-informatie bij de controle van financiële overzichten. Van partner tot assistent-accountant.

 

COS 580

Deze e-learning over Standaard 580 gaat in op het verkrijgen van schriftelijke bevestigingen van het management en toezichthouders bij de controle van financiële overzichten. De e-learning gaat tevens in op de vorm van schriftelijke bevestigingen en bij wie deze moeten worden opgevraagd. En wat doe je als deze ontbreken of je twijfelt aan de betrouwbaarheid van een schriftelijke bevestiging?

 

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • van wie schriftelijke bevestigingen worden opgevraagd
 • de schriftelijke bevestigingen die opgevraagd moeten worden
 • de wijze van handelen bij twijfel over de betrouwbaarheid van schriftelijke bevestigingen
 • de wijze van handelen bij het ontbreken van schriftelijke bevestigingen.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning e-learning andere informatie in het jaarverslag richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over hun verantwoordelijkheid voor financiële en niet-financiële informatie in het jaarverslag. Van partner tot assistent-accountant.

 

COS 720

Deze e-learning over Standaard 720 behandelt behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor andere informatie die is opgenomen in het jaarverslag van een klant. Dit kan financiële informatie en niet-financiële informatie zijn. De accountant beoordeelt of mogelijk inconsistenties bestaan tussen de informatie in het jaarverslag en de jaarrekening(controle).

 

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • het verkrijgen van de andere informatie;
 • het lezen en overwegen van de andere informatie;
 • het reageren op inconsistenties of afwijkingen van materieel belang in de andere informatie; en het rapporteren over de andere informatie in de controleverklaring.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning kernpunten in de controleverklaring richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep, van partner tot assistent-accountant.

 

COS 701

Deze e-learning over Standaard 701 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant om kernpunten van de controle in de controleverklaring te communiceren. Het doel hiervan is om meer transparantie te bereiken over de controle die is uitgevoerd. Hiermee wordt de toegevoegde waarde en de communicatie waarde van de controleverklaring vergroot.

 

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • het bepalen van de kernpunten van de controle;
 • het communiceren van de kernpunten van de controle;
 • de vorm en inhoud van van de sectie Kernpunten van de controle in de controleverklaring; en
 • de communicatie met degenen belast met governance van de kernpunten van de controle.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor wie?

Deze e-learning vergelijkende cijfers en overzichten richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over de verschillende soorten vergelijkende informatie en de gevolgen daarvoor voor de controle en verantwoordelijkheid van de accountant. Deze e-learning vergelijkende cijfers en overzichten is geschikt voor partners tot assistent-accountants.

 

COS 710

Deze e-learning over Standaard 710 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant als sprake is van ter vergelijking opgenomen informatie bij controles van financiële overzichten. Daarnaast worden de essentiële verschillen duidelijk gemaakt tussen vergelijkende cijfers en vergelijkende financiële overzichten. En de gevolgen hiervan voor de rapportering door de accountant.

 

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

 • de controlewerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden op de ter vergelijking opgenomen informatie in de financiële overzichten;
 • de wijze van rapportering over de controle bij financiële overzichten met vergelijkende cijfers; en
 • de wijze van rapportering over de controle bij financiële overzichten met vergelijkende financiële overzichten.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.