Denk je aan KPI’s, dan denk je waarschijnlijk als eerste aan omzetgroei, winstmarge en werkkapitaal. Dit zijn gangbare en ook relatief gemakkelijk te bepalen waardes die je gebruikt om de prestaties van je klant te meten én te volgen. Tot zover niks nieuws onder de zon, zeker niet voor accountants. Maar met de aankomende duurzaamheidsrapportages in zicht, moeten organisaties én accountants aan de slag met het verzamelen van andere data dan we gewend zijn. Daarom gaat dit blog over duurzame KPI’s: we geven je voorbeelden van prestatie-indicatoren die interessant kunnen zijn voor je klant.

Waarom heb je duurzame KPI’s nodig?

Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we kijken naar de EU-duurzaamheidsregelgeving. Die schrijft voor dat bedrijven over duurzaamheid moeten gaan rapporteren (zie ook ons vorige blog). De duurzaamheidsrapportage wordt voor aangewezen ondernemingen een verplichting via het bestuursverslag, voor andere ondernemingen zal dit via de keten op hen afkomen. Organisaties moeten dus nadenken over wat hun doelstellingen zijn op het gebied van duurzaamheid en bepalen waar zij nu staan. En om dat doel helder te verwoorden en de voortgang ervan te meten heb je duurzame KPI’s nodig.

Welke KPI’s dat precies zijn, is niet eenduidig beschreven in de EU-duurzaamheidsregelgeving. Om je een beeld te geven zijn hieronder de onderwerpen opgesomd die in de duurzaamheidsregelgeving zijn opgenomen. Het plaatje is de kapstok om te bepalen over welke onderwerpen je straks gaat rapporteren.

Voorbeelden van duurzame KPI’s

Aan welke concrete KPI’s kun je dan denken? Dit is uiteraard mede-afhankelijk van de bedrijfsomvang en de branche, maar we geven je vast drie voorbeelden:

Voorbeeld 1: Verminderde CO2-uitstoot

De meest gebruikte KPI op het gebied van klimaatverandering is waarschijnlijk de CO2-uitstoot. Dit is echter ook een hele generieke KPI. Weet je welke bronnen van uitstoot er zijn bij je klant? En hoeveel impact elk van deze bronnen heeft op de mate van uitstoot? Als je de bronnen scherp hebt, kun je daarna gemakkelijker een specifieke KPI bedenken die het meeste resultaat oplevert. Je kunt bij een transportonderneming bijvoorbeeld denken aan het uitsplitsen van het verbruik van diesel, benzine, LPG, aardgas of groen gas of (groene) elektriciteit voor het in beweging houden van alle vervoermiddelen.

Via Klimaatplein.com kun je een berekening maken van de CO2-voetafdruk.

Voorbeeld 2: Recycling en afvalvermindering

Bedrijven kunnen hun bijdrage aan een circulaire economie meten en monitoren door te kijken naar bijvoorbeeld de hoeveelheid gerecyclede materialen ze gebruiken ten opzichte van het totale verbruik. Andere voorbeelden zijn het aantal producten dat ze repareren of hergebruiken en de mate waarin ze afval verminderen of zelfs voorkomen. Kijk hierbij niet zozeer naar de omvang van het verbruik, maar vooral naar de impact die het verbruik heeft. De schadelijke impact van het gebruik van aluminium, staal en textiel op het milieu is echter veel groter dan bijvoorbeeld die van beton. Met deze informatie in je achterhoofd kun je samen met je klant specifiekere KPI’s vormgeven.

Voorbeeld 3: Sociale duurzame maatregelen

Ook sociale maatregelen zijn onderdeel van de duurzaamheidsstrategie. Om de sociale impact van de activiteiten van je klant te meten kun je onder meer denken aan de werkgelegenheid die gecreëerd wordt, het aantal arbeidsongevallen of uitval door psychosociale arbeidsbelasting, het aantal opleidingsuren dat een onderneming verzorgt en de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap door kennis of kunde gratis ter beschikking te stellen. Ook op sociaal gebied zijn duurzame KPI’s dus relevant.

Om te kunnen rapporteren over duurzaamheid, zul je dus ook data moeten halen uit andere systemen dan alleen de financiële administratie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meterstanden uit de slimme meter, arbeidsuren uit het HRM-pakket en machine-uren uit het ERP-pakket. Daarna is het de kunst om van deze data duurzame KPI’s te maken die je volgt door de tijd heen.

Zet het thema duurzaamheid op de agenda bij de eerstvolgende klantbespreking. Bespreek welke ESG-doelstellingen je klant heeft, hoe je klant die doelen wil gaan realiseren en welke KPI’s hierop aansluiten. Want met duurzame KPI’s verander je de wereld wél!

Meer weten?

Wil jij aan de slag met duurzame KPI’s voor jouw klant? Volg dan het leertraject duurzaamheid. Zo kun je jouw klant proactief en deskundig adviseren over duurzaamheidsdoelstellingen.