Hoewel de duurzaamheidsverslaggeving nog niet definitief is en ook niet direct voor alle ondernemingen verplicht is[1], geeft de concepttekst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wel richting aan waar het verslag aan moet voldoen. Voor jou als accountant is het nuttig om hiervan kennis te nemen en hierover al in gesprek te gaan met je klant. In dit blog behandelen we 4 kenmerken van het duurzaamheidsverslag.


[1] Meer informatie over de CSRD en wanneer deze van toepassing is, vind je op NBA.nl.

Kenmerk 1: Duurzaamheid is een onderdeel van het bestuursverslag

Duurzaamheidsinformatie wordt straks gerapporteerd als een duidelijk onderscheiden onderdeel van het bestuursverslag in het jaarverslag. In dit onderdeel komen naast algemene zaken -zoals strategie en de risicobeheersing- ook de drie elementen van ESG[2] aan bod:

  1. Informatie over milieu en klimaat gaat onder meer over klimaatverandering, vervuiling en het gebruik van grondstoffen.
  2. Informatie over sociale aspecten gaat over hoe de organisatie omgaat met eigen werknemers en werknemers in de waardeketen, maar ook over consumenten en eindgebruikers.
  3. Bij informatie over governance-aspecten kun je denken aan de wijze waarop de organisatie zakendoet.

De precieze invulling van de duurzaamheidsinformatie wordt uitgewerkt in de verslaggevingsrichtlijnen voor duurzaamheid (ESRS). Deze zullen in juni 2023 definitief zijn. Tot die tijd is het raadzaam om alvast kennis te nemen van de concept-standaarden.


[2] ESG staat voor Environmental Social & Governance.

Kenmerk 2: Elektronisch rapportageformat

De CSRD vereist dat de duurzaamheidsinformatie in een elektronisch rapportageformat, vergelijkbaar met XBRL en SBR, wordt gezet. Hiervoor wordt een taxonomie ontwikkeld. Dit maakt het voor gebruikers van het duurzaamheidsverslag makkelijker om informatie te vergelijken. Het precieze format van de elektronische rapportage is nog niet bekend. Wel weten we dat de informatie gaat lopen via de European Single Access Point (ESAP).

Kenmerk 3: Verplicht openbaar maken

Vanwege het belang van duurzaamheidsinformatie voor het maatschappelijk verkeer, wil de Europese Commissie dat deze informatie verplicht openbaar wordt gemaakt. Voor organisaties die er nu voor kiezen om het bestuursverslag niet te publiceren kan dit consequenties hebben. Hoe dit precies z’n beslag zal krijgen, is nog niet duidelijk. Nederland heeft namelijk tot juni 2024 om de CSRD in de nationale wet- en regelgeving te verwerken. Houd ook deze ontwikkeling in de gaten en informeer je klant tijdig over de mogelijke gevolgen.

Kenmerk 4: Dubbele materialiteit

Voor het duurzaamheidsverslag moet je gebruikmaken van de dubbele materialiteit. Dit is een andersoortige materialiteit dan de jaarrekeningmaterialiteit die we als accountant kennen. Volgens de CSRD moet een organisatie rapporteren over duurzaamheidsthema’s die materieel zijn op basis van de volgende twee perspectieven, namelijk die van de investeerder en die van andere stakeholders.

De materialiteit vanuit het perspectief van de investeerder -de financiële materialiteit- gaat over de gevolgen van duurzaamheid op de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van schaarste aan grondstoffen voor het bedrijfsmodel.

Het perspectief van andere stakeholders, zoals klanten, leveranciers, etc. gaat over de gevolgen van de organisatie op duurzaamheidsaspecten. Denk aan de CO2-uitstoot van de productiefaciliteiten van de organisatie. Dit is de impactmaterialiteit. Deze kwalitatieve analyse vraagt veel kennis van je klant. Begin hier dan ook tijdig mee en betrek je klant actief in dit proces.

Het rapporteren over duurzaamheid zal veel voeten in de aarde hebben. Ondanks dat de wet- en regelgeving nog volop in ontwikkeling is en nog niet voor iedere onderneming direct verplicht, is het belangrijk om de eerste stappen te zetten met je klant. Alleen op die manier werken we samen aan een duurzame toekomst.

Meer weten?

Wil jij je goed voorbereiden op de duurzaamheidsverslaggeving en samen met je klant nú al aan de slag? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. Je kunt dan direct onze ‘groenboeken’ over duurzaamheid downloaden.