De verplichting om te rapporteren over duurzaamheid wordt met de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor steeds meer accountants relevant. Met dit leertraject ga je praktisch aan de slag met het thema duurzaamheid. Je leert om breder te kijken dan alleen de klimaatimpact, en dat het juist gaat om de integratie van álle ESG-factoren (Environmental, Social en Governance). Hierdoor raak je vertrouwd met jouw rol als accountant bij dit belangrijke thema voor de nabije toekomst.

Voor wie?

Dit leertraject is bedoeld voor controlerende, samenstellende en interne accountants en accountants in business, die betrokken zijn (of worden) bij het opstellen en controleren van en/of adviseren over duurzaamheidsinformatie.

Resultaat
Na het volgen van het leertraject kun je jouw klant of het bedrijf waarvoor je werkt proactief en deskundig adviseren over duurzaamheid.

Leerdoelen 

Na afronding van het leertraject weet je: 

  • wat duurzaamheid en ESG inhouden;
  • in hoofdlijnen wat de vereisten zijn vanuit de CSRD en ESRS voor het duurzaamheidsverslag;
  • hoe je door middel van bedrijfsverkenning de belangrijkste duurzaamheidsthema’s kunt identificeren;
  • hoe je de risico’s van de belangrijkste duurzaamheidsthema’s kunt inschatten; en
  • hoe je de informatie-elementen die van belang zijn voor het duurzaamheidsverslag kunt bepalen.

Inhoud

Het leertraject bestaat uit de volgende onderdelen: 

  1. E-learning (2 uur): in twee e-learningmodules leer je wat duurzaamheid en ESG inhouden en worden de hoofdlijnen van de CSRD en ESRS behandeld.
  2. Voorbereidende opdracht (1 uur): in de leeromgeving stel je jezelf voor aan de andere deelnemers. Ook denk je alvast na welke vragen je kunt stellen over duurzaamheid in een bedrijfscasus. Tot slot maak je kennis met het drie-stappenplan om met duurzaamheid aan de slag te gaan.
  3. Bedrijfsbezoek en uitwerken van een praktijkcasus (4 uur): tijdens deze bijeenkomst op locatie maak je kennis met een onderneming die al bezig is met het thema duurzaamheid. Je gaat in groepjes aan de slag met een praktijkcasus van het bedrijf waarbij het drie-stappenplan wordt toegepast. Ieder groepje presenteert de uitkomsten van de praktijkcasus aan de directie van de onderneming.
  4. Praktijkopdracht (1 uur):de opgedane kennis uit het bedrijfsbezoek pas je toe bij een klant of het bedrijf waarvoor je werkt. De praktijkopdracht lever je in via de digitale leeromgeving waarna je van de trainer feedback hierop ontvangt.

Aanpak

Het leertraject wordt gefaciliteerd door een digitale leeromgeving waarin je alle informatie terug kunt vinden. De totale studiebelasting bedraagt 8 uur. De e-learnings en de voorbereidende opdracht maak je op eigen gelegenheid voorafgaand aan het bedrijfsbezoek. Na het bedrijfsbezoek ga je op eigen gelegenheid aan de slag met de praktijkopdracht waarna je van de trainer feedback ontvangt.