Deze aflevering is Elly van der Velden te gast. Elly gaat in op de verschillende vormen van prognoses en waarom prognoses vaak als lastige opdrachten worden ervaren. Tot slot worden, afhankelijk onder welke standaard je rapporteert, de werkzaamheden die je als accountant uitvoert toegelicht.

De host is Remco van den Akker.