Voor wie?

Deze e-learning over COS 265 richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

Resultaat

In deze e-learning staat Standaard 265 centraal. Deze Standaard behandelt het communiceren van tekortkomingen in de interne beheersing door de accountant aan het management en aan de met governance belaste personen.

Inhoud

Deze e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Het identificeren van tekortkomingen in de interne beheersing en het bepalen of deze tekortkoming significant is;
  • De wijze van communiceren van tekortkomingen in de interne beheersing aan het management en de met governance belaste personen; en
  • De inhoud van de communicatie van significante tekortkomingen in de interne beheersing aan de met governance belaste personen en het management.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 18 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.