Voor wie?

Deze e-learning Risico-inschatting richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over het identificeren en inschatten van risico’s bij de controle van de jaarrekening. Een belangrijk element hierbij is het verkrijgen van kennis van de entiteit en haar omgeving en haar interne beheersing. Deze e-learning Risico-inschatting is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

 

COS 315

Deze e-learning over Standaard 315 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het identificeren en inschatten van de risico’s op een afwijking van materieel belang in een financieel overzicht door het verkrijgen van inzicht in de entiteit en haar omgeving, met inbegrip van haar interne beheersing.

 

Inhoud

Met deze e-learning risico-inschatting krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

  • de risico-inschattingswerkzaamheden en de daarmee verband houdende werkzaamheden die je als accountant moet uitvoeren
  • het verkrijgen van het vereiste inzicht in de entiteit en haar omgeving, met inbegrip van haar interne beheersing
  • het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang
  • de wijze waarop de risico-inschatting in het dossier gedocumenteerd moet worden.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.