Voor wie?
Deze training richt zich op alle professionals die werkzaam zijn in de controlepraktijk.

Resultaat
Na deze training ben je in staat om heel concreet te verwoorden waarom wel of geen sprake is van risico’s van materieel belang. Je baseert daarop jouw verdere controlewerkzaamheden en bereikt een optimaal resultaat.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Wat zijn beweringen?
  • Wat is materialiteit en wat is uitvoeringsmaterialiteit?
  • Wat is het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve materialiteit?
  • Waarom kunnen afwijkingen van materieel belang in een jaarrekening ontstaan en wat is het risico dat dit gebeurt?
  • Wat zijn de gevolgen van deze risico’s voor mijn controle?