Voor wie?
Deze e-learning Wwft richt zich op alle professionals (waaronder accountants en (belasting)adviseurs) die werkzaam zijn bij een accountantsorganisatie. Een accountantsorganisatie is verplicht ervoor te zorgen dat haar medewerkers voldoende bekend zijn met de Wwft.


Inhoud
Deze e-learning behandelt de belangrijkste facetten van de Wwft zoals de reikwijdte, het cliëntenonderzoek, de toepassing van de meldingsplicht, sancties en dossiervorming.


Resultaat

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

  • de betekenis van witwassen en financieren van terrorisme;
  • de reikwijdte van de Wwft;
  • het doel en de aard van het cliëntenonderzoek onder de Wwft;
  • het herkennen van de uiteindelijk belanghebbende als onderdeel van het cliëntenonderzoek;
  • de betekenis van een ongebruikelijke transactie en de wijze van melden onder de Wwft; 
  • de vereisten onder de Wwft voor training en dossiervorming; en
  • de inrichting van de handhaving en toezicht op de Wwft.


Aanpak
Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit blokken met theorie, waarin we de belangrijkste onderdelen van de Wwft op hoofdlijnen behandelen. Na ieder blok volgt een oefenprogramma met uitgebreide feedback en er is een eindtoets. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.