Voor wie?

Deze e-learning kernpunten in de controleverklaring richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep, van partner tot assistent-accountant.

 

COS 701

Deze e-learning over Standaard 701 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant om kernpunten van de controle in de controleverklaring te communiceren. Het doel hiervan is om meer transparantie te bereiken over de controle die is uitgevoerd. Hiermee wordt de toegevoegde waarde en de communicatie waarde van de controleverklaring vergroot.

 

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

  • het bepalen van de kernpunten van de controle;
  • het communiceren van de kernpunten van de controle;
  • de vorm en inhoud van van de sectie Kernpunten van de controle in de controleverklaring; en
  • de communicatie met degenen belast met governance van de kernpunten van de controle.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 18 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.