Samenwerken is key. Want hierdoor kun je als organisatie je doelstellingen bereiken. Maar wat zijn eigenlijk de succesfactoren voor samenwerking? Welke rollen zijn er? En welke frustraties ontstaan vaak in teams?

Teamrollen

Iedereen is anders. En iedereen heeft zijn sterke en minder sterke kanten. Daarom is kennis van elkaars kwaliteiten essentieel voor een goede samenwerking. Want de één is een goede planner, de ander is juist heel creatief. En de derde is de sfeerbewaker van de groep. Allemaal stuk voor stuk belangrijke kwaliteiten binnen een team. Diversiteit is dan ook het sleutelwoord. Want met bijvoorbeeld allemaal perfectionisten in je team, komt de opdracht nooit af.

De teamrollen in de verschillende modellen worden vaak ingedeeld in introvert versus extravert, behoudend versus innovatief, ordelijk versus creatief en/of proactief versus reactief. Om de kracht binnen jouw team te ontdekken, kies je voor een goed onderbouwd model zoals de Big Five of Belbin. Op deze manier richt je je team in één keer goed in.

Frustraties

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veelvoorkomende frustraties binnen teams gebrek aan vertrouwen, weinig betrokkenheid en angst voor conflicten zijn. Mensen ontlopen dan hun verantwoordelijkheden en er is weinig oog voor het teamresultaat.

Succesfactoren

Maar hoe kun je dan wel een succes maken van je team? Dat is een combinatie van hard en soft controls. Allereerst moet duidelijk zijn welke doelen behaald moeten worden en wie wat doet. Vervolgens kun je soft controls inzetten om het vertrouwen in het team te vergroten of de onderlinge betrokkenheid te versterken.

Hoe je dat concreet doet? We noemen 7 voorbeelden.
1. Zorg dat je teamleden zelfstandig en naar eigen inzicht hun werk kunnen inrichten. Op deze manier voelen zij zich autonoom, hetgeen hun rol in het team versterkt
2. Zorg voor een goede sfeer. Haal bijvoorbeeld gebak bij een succes.
3. Toon betrokkenheid.
4. Laat zien dat je zelf ook fouten maakt, dat creëert veiligheid.
5. Benoem wat goed is gegaan en moedig aan om van verbeterpunten te leren.
6. Luister echt naar de wensen van je medewerkers en laat zien dat je hun adviezen serieus neemt.
7. En tot slot: zorg ervoor dat de taken van je medewerkers passen bij hun kwaliteiten.