In onze vorige blogs stond het thema regeldruk centraal. Om regeldruk te voorkomen is het belangrijk om de achterliggende bedoeling van de regelgeving duidelijk voor ogen te hebben. Want dat maakt de juiste toepassing ervan makkelijker. We lichtten dit toe aan de hand van Standaard 4410 en we gingen in op diverse misverstanden die kunnen ontstaan bij het risicogericht samenstellen. Het ging over de administratieve werkzaamheden, de juiste selectie van risico’s, de daarbij behorende werkzaamheden en de cijferanalyse. In dit blog laten we je laatste 3 misverstanden zien die we veel tegenkomen bij de toepassing van risicogericht samenstellen. Wederom met tips!

In de herhaling: de bedoeling van risicogericht samenstellen

Wat is de bedoeling van risicogericht samenstellen? Het doel is om juist die werkzaamheden uit te voeren die relevant zijn voor je klant, en ze bovendien uit te voeren op het moment dat zij er voor je klant toe doen. Het gaat dus over wat je doet en wanneer je wat doet. Je samenstelwerkzaamheden zien op het mitigeren van de risico’s bij de klant en het voldoen aan de regelgeving.

1. Cijferbeoordeling zonder norm of verwachting

We zien in de praktijk ook geregeld dat een risico wordt ‘opgelost’ door cijferbeoordeling, dus door de vergelijking van de post met het voorgaande jaar. Maar wat nu als er al jaren een afwijking in de cijfers zit? Die vind je dan niet door cijferbeoordeling. In de controle wordt cijferanalyse gehanteerd, waarbij vooraf een norm of verwachting wordt geformuleerd om deze vervolgens te matchen met de werkelijke uitkomsten. Bij samenstellen ga je minder ‘ver’ in je werkzaamheden, maar het vooraf formuleren van een norm of verwachting op basis van je klantkennis is wel degelijk een nuttige insteek bij de risicogerichte aanpak.

Tip: Hanteer cijferanalyse om een risico te mitigeren. Ga dus vooraf op basis van je klantkennis na wat je verwachting is voor een bepaalde post en vergelijk die met de werkelijke uitkomst.

2. Werkprogramma is niet klantspecifiek

Wil je echt risicogericht samenstellen, hanteer dan voor de risicoposten een klantspecifiek werkprogramma. Is dat dan niet inefficiënt of lastig? De praktijk leert dat het vaak even wennen is maar de ‘standaard checklist’ komt te vervallen en dat scheelt je tijd. Daarnaast komt een klantspecifiek werkprogramma de kwaliteit van de werkzaamheden ten goede en motiveert het vooral veel jonge accountants.

Tip: Ga voor kwaliteit en motivatie van je team op de lange termijn en start met een klantspecifiek werkprogramma.

3. Last but not least: een risicogerichte review ontbreekt

Ook komt het voor dat de assistent keurig de jaarrekening volgens de risicogerichte aanpak heeft samengesteld maar dat de reviewer toch meer documentatie wenst in het dossier op de niet-risicoposten of de onderdelen uit het administratieve proces. Een voorbeeld. In het administratieve proces is al de voorziening voor incourante debiteuren bepaald en de debiteuren vormen verder geen risicopost. Tijdens het samenstellen wordt gesteund op deze werkzaamheden en de assistent voert hiervoor dan ook geen specifieke werkzaamheden meer uit. Die zijn immers in het administratieve proces al gedaan, is de redenering van de assistent. Maar de reviewer wil toch graag dat de onderbouwing van de voorziening wordt opgenomen in het samensteldossier.

Tip: Richt het proces zodanig in dat je geen dubbel werk verricht en vertrouw op elkaars werkzaamheden.

Risicogericht samenstellen doe je met het gehele team en vraagt om een andere werkwijze. Bespreek met elkaar waar de verbeterpunten zitten en maak concrete afspraken om deze te realiseren!

Meer weten?

Wil jij inzicht in de mogelijke verbeterpunten in je bedrijfsprocessen? Kriton geeft je door middel van een quick scan inzicht in de mogelijke verbeterpunten en helpt bij het creëren van bewustwording. Of het nu gaat om het samenstelproces, het administratieve proces of de advisering.