In ons vorige blog behandelden we de gewijzigde regelgeving voor opbrengstverantwoording en gingen we in op het begrip prestatieverplichting. Dat begrip speelt ook een rol bij garanties. Wanneer verwerk je de opbrengsten en de kosten van garanties in de jaarrekening? En wanneer niet? In dit blog krijg je antwoord op deze vragen aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld 1:

Een fabrikant van warmtepompen belooft een fabrieksgarantie van 5 jaar. De transactieprijs van een warmtepomp bedraagt € 15.000. Hierin is een bedrag aan garanties inbegrepen. Deze garantie biedt de afnemer de zekerheid dat de warmtepomp gedurende 5 jaar aan de technische specificaties blijft voldoen.

Hoe verwerk je de garantie in de jaarrekening van de fabrikant? Om antwoord te geven op deze vraag, moet je nagaan of de garantie een afzonderlijke prestatieverplichting is of niet. Zoals we in het vorige blog hebben gezien, spelen hierbij twee elementen een rol:

  • is het toegezegde goed of dienst van elkaar te onderscheiden, en
  • kan de afnemer van je klant de voordelen van het goed of dienst zelfstandig benutten.

De RJ heeft handvatten gegeven om te beoordelen of een garantie een afzonderlijke prestatieverplichting is. Relevant daarbij is:

  • of een garantie wettelijk verplicht is en enkel een bescherming vormt tegen het risico om ondeugdelijke goederen te kopen,
  • wat de lengte van de garantieperiode is, en
  • wat de aard van de taken is die de rechtspersoon belooft te zullen uitvoeren.

In het voorbeeld is de garantie geen te onderscheiden dienst. De afnemer heeft immers niet de mogelijkheid om de garantie te kopen of ervan af te zien. Ook biedt de garantie niet meer dan alleen de zekerheid dat de warmtepomp aan de technische specificaties blijft voldoen. De garantie is onderdeel van de aankoop van de warmtepomp.

Het antwoord

De opbrengst van € 15.000 wordt verwerkt zodra de warmtepomp is geleverd. De kosten die de fabrikant verwacht te maken voor deze garantie worden als een voorziening verwerkt.

Voorbeeld 2:

Een fabrikant van warmtepompen belooft een fabrieksgarantie van 5 jaar. De transactieprijs van een warmtepomp bedraagt € 15.000. De klant heeft de mogelijkheid de garantie uit te breiden tot 10 jaar tegen een aanvullende vergoeding van € 1.500.

In die situatie wordt het antwoord op de vraag hoe je de garantie verwerkt, anders. De fabrikant biedt een langere garantieperiode aan die de klant tegen een aanvullende vergoeding kan aanschaffen. De garantie wordt dan wél beschouwd als een afzonderlijke prestatieverplichting.

Het antwoord

Vanaf jaar 6 tot en met jaar 10 verwerk je elk jaar € 300 aan opbrengsten voor de aanvullende garantie. In die jaren wordt immers de overeengekomen dienst geleverd.

Geeft je klant garanties aan haar afnemers? Ga dan aan de hand van de nieuwe verslaggevingsregels na wanneer de opbrengsten hiervan moeten worden verantwoord.


Meer weten?

Wil je meer weten over garanties en de andere wijzigingen in de verslaggevingsregels? Volg dan onze e-learning ‘Verslaggeving opbrengstverantwoording’.

Na het volgen van dit e-learningprogramma weet je wat de actuele verslaggevingsaspecten zijn rond de waardering en presentatie van de opbrengstverantwoording volgens de nieuwe regelgeving in de RJ(k) 270.