Deze coronatijden vragen om aanpassing. Online leren in plaats van offline is daar een voorbeeld van. Maar is online leren wel net zo effectief? En werkt het wel voor iedereen? We zetten de belangrijkste voors en tegens op een rij.

1.    Tijd

De grootste uitdaging om nieuwe zaken te leren is het managen van tijd. Iedereen is druk. En iedereen heeft wel een lijstje met zaken die hij nog graag wil leren. Wanneer je geregeld leert, ben je over het algemeen zekerder van je werk, ervaar je minder stress en ben je meer productief. Leren heeft dus veel voordelen. Online leren kan de drempel om te leren verlagen. Het is immers flexibel. Je bepaalt zelf wanneer je leert. En je kunt een oefening of video nog eens terugkijken wanneer je een bepaald onderwerp als lastig ervaart om er zo opnieuw mee te experimenteren. En als je een bepaald onderdeel al beheerst, sla je het juist over. Dat motiveert!

2.    Effectief leren

Online leren vraagt om zelfdiscipline, is een veelgehoorde stelling. En is daarmee online leren wel net zo effectief als offline leren? Ja, blijkt uit verschillende onderzoeken. 

Een virtual classroom vraagt niet meer zelfdiscipline dan een fysieke training. Je zit immers ook dan in een ‘class’ met andere deelnemers, alleen online. Het is wel van belang dat de gekozen werkvorm past bij de aan te leren kennis of vaardigheid. Vaak is dat een mix van werkvormen. Maar ook dit is niet anders dan bij offline leren. En ook online zijn er vele werkvormen mogelijk, misschien wel meer. Denk aan video’s, podcasts, een quiz of oefentoetsen. 

3.    Vaardigheden

Vaardigheden zijn key in deze tijd. Vooral communicatieskills, creativiteit en empathie zien velen als onderscheidende vaardigheden. Nu zijn allereerst niet alle vaardigheden aan te leren -sommige heb je of heb je niet- èn is het de vraag of je alle vaardigheden online kunt aanleren. Vaardigheden leer je immers door te oefenen in de praktijk. Als je bijvoorbeeld je gesprekstechnieken met een klant oefent, is dat lastig om online feedback op te geven. Maar veel is ook wel mogelijk. Je kunt in overleg met de klant bijvoorbeeld het gesprek opnemen, waarna je coach je online voorziet van feedback. Of je reflecteert zelf op het gesprek en bespreekt dat in een online sessie. 

4.    Het sociale aspect

Ja, ook dat is een belangrijk aspect van leren. Want mensen leren ook door het delen van hun leerervaringen. Nu heb je online bijvoorbeeld geen koffiepauze waarin je nog even napraat over de training. Maar ook hier geldt, met een beetje creativiteit is veel mogelijk. Zo zitten in diverse online tools break-out rooms en andere mogelijkheden waarin volop ruimte is voor het sociale aspect.

Kortom, online leren vraagt voor trainers om andere werkvormen en aanpak. Maar ook dan biedt online veel kansen om effectief te leren. En dat is toch wat we allemaal willen!

Leren zit bij Kriton in het dna. Of het nu gaat om onze (internal) audit, forensics of mkb-support. We leveren altijd een leerelement als onderdeel van onze dienstverlening.