TOGS, Tozo, NOW, TVL, 4415N, 3900N: allemaal nieuwe afkortingen, regelingen en Standaarden. En aardig wat werk aan de winkel voor ons als accountants. Zeker ook als het gaat over de NOW-verantwoordingen en de daarbij behorende accountantswerkzaamheden.

Het ‘kwadrant’ uit het accountantsprotocol bij de NOW 1 zal je ondertussen wel bekend zijn. En het feit dat voor subsidiebedragen tot € 125.000 (en boven de € 25.000) een derdeverklaring onder Standaard 4400N moet worden uitgevoerd vast ook. Maar hoe pak je de aanvraag tot vaststelling nu het beste aan?

Voordat je start met je werkzaamheden zijn drie vragen van belang.

Vraag 1: Is de aanvraag op het juiste groepsniveau gedaan?

Dus: betreft het een aanvraag op concern- of werkmaatschappijniveau? En als sprake is van een aanvraag op concernniveau, is deze dan aangevraagd volgens het NOW-groepsbegrip? Dit begrip wijkt namelijk op een aantal punten af van het groepsbegrip dat we kennen voor de jaarverslaggeving.

Maar wat nu als blijkt dat de aanvraag niet op het juiste niveau is aangevraagd? Een voorbeeld:

Stel: je klant heeft bij de aanvraag ten onrechte artikel 6a toegepast en de aanvraag dus op werkmaatschappijniveau gedaan. Je klant voldoet niet aan de eisen van artikel 6a van de NOW 1. Betekent dit dan een subsidievaststelling van nihil? Nee. Recent heeft de Minister van SZW aangegeven dat pas bij de aanvraag tot vaststelling moet worden voldaan aan alle voorwaarden. 

Vraag 2: Voldoet mijn klant aan alle voorwaarden van de NOW?

Dus: is daadwerkelijk sprake van meer dan 20% omzetdaling en is dat het gevolg van een buitengewone omstandigheid zoals Covid-19? 

Als je klant niet voldoet aan alle voorwaarden, zal hij het ontvangen voorschot moeten terugbetalen. Er zijn dan twee mogelijkheden:
1.    Je kunt via de aanvraag tot vaststelling een nihilstelling aanvragen; 
2.    Of je kunt een verzoek doen de aanvraag in te trekken. 
In beide situaties hoef je geen enkele vorm van een accountantsverantwoording te overleggen. 

Vraag 3: Hoe hoog is het voorschot en de aanvraag tot vaststelling?

Deze vraag is relevant om te bepalen welk type opdracht je moet uitvoeren. Aandachtspunt is dat zowel het voorschot als de aanvraag tot vaststelling van belang is. Hierbij kan de rekentool onder https://www.simulatienow.nl een handig hulpmiddel zijn. We geven nog een voorbeeld:

Stel: je klant heeft voor een bedrag van € 150.000 de NOW 1 aangevraagd en heeft een voorschot van € 120.000 ontvangen. De afrekening bedraagt € 95.000. In dat geval valt je klant in kwadrant I van het accountantsprotocol en moet je een samenstellingsopdracht onder 4415N uitvoeren.

Let op: bij een aanvraag conform artikel 6a, dus op werkmaatschappijniveau, is altijd sprake van een assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid, dus ongeacht de hoogte van het voorschot en de aanvraag tot vaststelling.