In ons vorige blog hebben we je verteld over de impact van de herziene Standaard 315. Die impact is groot. Niet in de laatste plaats omdat het uitgebreide standaard is geworden. De vereisten kennen een hoge mate van detail én een aantal nieuwe elementen. Het is ook best lastig om de herziene standaard te vertalen naar praktische en logische werkprogramma’s, die ervoor kunnen zorgen dat je de vereisten goed toepast. Voor je het weet ben je het spoor bijster.

In dit blog geven we je een routeplanner voor de herziene standaard, die je helpt om de essentie van de standaard te begrijpen.


Drie sporen

De route loopt langs drie sporen die met elkaar verbonden zijn. Globaal kun je dat als volgt voorstellen.


Het draait allemaal om het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang. Dit is bepalend voor je verdere controlewerkzaamheden. Alleen als je die risico’s zorgvuldig en systematisch identificeert en inschat, kun je de respons daarop effectief plannen en uitvoeren. Daarom moet je een grondige kennis hebben van je klant (‘de entiteit’) en alles wat belangrijk is voor het tot stand komen van de jaarrekening. Dat is spoor 1. Op het eerste gezicht niet veel nieuws onder de zon, zul je denken. Maar de vereiste kennis van de klant is uitgebreider en gedetailleerder dan volgens de huidige standaard. In ons vorige blog schreven we al dat bijvoorbeeld ook de rol en betekenis van IT voor het bedrijfsmodel én voor het informatiesysteem een onderdeel vormt van die kennis.

In spoor 2 worden vijf ‘inherente risicofactoren’ geïntroduceerd. Aan de hand daarvan evalueer je of sprake is van een inherent risico op een afwijking van materieel belang voor beweringen over transactiestromen, rekeningsaldi en toelichtingen. Dat vormt mede de input voor spoor 3: welke interne beheersingsmaatregelen zijn relevant voor de inherente risico’s die je onderkent en welke daarvan zijn IT-gerelateerd? Je stelt van al die beheersingsmaatregelen vast of ze toereikend zijn ontworpen én geïmplementeerd en schat vervolgens de interne beheersingsrisico’s in.

Je moet dus verplicht langs drie sporen naar het eindstation: de inschatting van risico’s op een afwijking van materieel belang.


Wat is er nog meer nieuw?

Via de sporen 1 en 2 ga je na of transactiestromen, rekeningsaldi of toelichtingen inherent vatbaar zijn voor afwijkingen als gevolg van fraude of fouten. De inherente risicofactoren – complexiteit, onzekerheid, wijzigingen, subjectiviteit en tendenties – beïnvloeden de mate van vatbaarheid. Inherente risico’s ‘aan de bovenkant van het spectrum van kans en impact’ zijn significante risico’s.

Binnen spoor 1 is het onderscheid tussen significante en materiële transactiestromen, rekeningsaldi en toelichtingen belangrijk. Dit bepaalt mede de mate van diepgang waarmee je bijvoorbeeld het informatiesysteem en de communicatie in beeld brengt. Maar hoe maak je dit onderscheid?

Verder spelen binnen sporen 2 en 3 de ‘risico’s die voortkomen uit gebruik van IT’ en daaraan gerelateerde beheersingsmaatregelen een bijzondere rol. Waar hebben we het dan precies over? Maar ook de ‘risico’s waarvoor gegevensgerichte controles alleen niet kunnen leiden tot voldoende en geschikte controle-informatie’. Wat doe je als je voor dat soort risico’s geen beheersingsmaatregelen hebt geïdentificeerd waarop je kunt steunen?

En welke rol spelen nu precies de ‘interne beheersingsmaatregelen met betrekking tot informatieverwerking’ binnen spoor 3?


Vertrek op tijd!

De standaard is sinds enkele weken definitief. Je kunt er dus kennis van nemen. Doe dat vooral, ook al zul je pas echt met de gevolgen worden geconfronteerd bij de controle over het boekjaar 2022. Neem je collega’s mee in de reis door de standaard en ontdek waar voor jullie de belangrijke spoorwegovergangen, tussenstations en wissels zitten. Nu kun je de reis nog zo plannen dat je het eindstation op tijd gaat halen!


De impact van de herziene Standaard 315 is groot. Wacht niet tot de controle over 2022, maar plan je route naar een nieuwe werkwijze nu vast!


Meer weten?

Wil jij aan de slag met de herziene Standaard 315, maar wil je graag persoonlijke ondersteuning en deskundig advies om aan de nieuwe vereisten te voldoen? Vraag dan een vrijblijvend gesprek met ons aan!
Lees meer