De tendens in controleland is dat er steeds minder tijd en aandacht wordt besteed aan de interim-controle. In plaats daarvan worden meer gegevensgerichte werkzaamheden gedaan bij de jaarrekeningcontrole. Ogenschijnlijk een effectieve oplossing om voldoende en goede evidence te genereren. Maar is deze tendens wel gewenst? En wat moet je tijdens de interim-controle doen met de gevolgen van de coronacrisis? We geven je 3 tips.

1. Ken je klant

De interim-controle geeft je inzicht in wat de klant doet: kennis van de klant dus. Essentieel om de risico’s en daarbij behorende controlewerkzaamheden goed te kunnen adresseren en uitvoeren.

Want als je je klant of de branche onvoldoende kent, bestaat het gevaar dat je verkeerde risico’s formuleert. Risico’s die feitelijk geen risico zijn, maar ook risico’s die te breed worden ingestoken zodat je team te veel controlewerkzaamheden uitvoert. In dit laatste geval ontbreekt de uitwerking van de vijf w-vragen (wie, wat, wanneer, waarom, waarmee) om het risico duidelijk af te kunnen bakenen.

Tip

Besteed meer kwalitatieve tijd aan de kennis van de klant en risico-inschatting in de planningsfase, dus geen doorrol van de planningsfase van voorgaand jaar. Laat daarbij de planningsfase niet door de stagiair of jongste assistent uitvoeren, maar betrek hier een hoger niveau bij. Doe je dat pas bij de interim-controle? Dan ben je te laat. Met de werkzaamheden rondom de opzet en het bestaan van de AO/IB genereer je immers ook nuttige kennis van de klant. Daar waar nodig toets je op een later moment dan nog de werking ervan.

En gebruik ook soft controls voor het inzicht in je klant. Heeft je klant bijvoorbeeld een transparante cultuur dan kun je het risicoprofiel wellicht als ‘laag’ kwalificeren. Meer over soft controls lees je binnenkort in een volgend blog.

2. Besteed aandacht aan de gevolgen van de coronacrisis

Door de coronacrisis zijn procedures gewijzigd of worden op een andere wijze uitgevoerd. Op het moment van uitbreken van de coronacrisis zijn zeer veel mensen vanuit huis gaan werken. Dit is in veel gevallen op zeer korte termijn geregeld en de infrastructuur om dit mogelijk te maken is aangepast of uitgebreid. Dit kan een grote impact hebben op de rollen en rechten. Het is de vraag of deze nog aansluiten bij de gewenste functiescheiding.

Tip

Breng de impact van de coronacrisis op de IT-omgeving en de ingerichte functiescheiding tijdig in kaart. Hiermee kun je een betere planning maken van de noodzakelijke additionele gegevensgerichte testwerkzaamheden. Concreet kun je de volgende vragen aan de klant stellen:

  • Hoe heeft de corona-crisis de interne beheersing geraakt?
  • Welke doorbrekingen van IB-maatregelen zijn er (geweest) in bestaande processen?
  • Hoe zijn deze opgespoord en hoe zijn achteraf de onderhavige transacties gecontroleerd en geautoriseerd?
  • Zijn bepaalde processen gewijzigd en hoe worden deze beheerst?
  • Heeft het management specifiek gekeken naar frauderisico’s als gevolg van de coronacrisis en hoe is hierop gereageerd?

3. Zet data-analyses & process mining in

Het gebruik van data-analyses en process mining kan op verschillende momenten in het proces veel waarde toevoegen in de controle. Tijdens de planning- en interimfase geeft het waardevolle informatie over de organisatie en bij het uitvoeren van gegevensgerichte werkzaamheden is data-analyse audit evidence.

Tip

In de praktijk is het soms lastig om de juiste data in een juist format te verkrijgen. Om niet weer een jaar te verliezen is het zaak hier tijdig mee aan de slag te gaan. Pas het in eerste instantie beperkt toe en breid het daarna uit.

Kriton adviseert over prestatieverbetering. Dat heeft niet alleen betrekking op het voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook op de manier waarop je je werkzaamheden zo effectief mogelijk kunt uitvoeren.