Compliant zijn, het juist naleven van alle wet- en regelgeving, willen we allemaal. Alleen op die manier kunnen we immers onze klant optimale kwaliteit leveren. Compliant zijn is dus de basisvoorwaarde voor onze dienstverlening. Maar het is lastig om door de bomen van alle regelgeving het bos nog te zien. Hoe weet je dat jouw kantoor aan alle eisen, regels en verplichtingen voldoet en dus compliant is? In dit blog geven we je twee praktische hulpmiddelen die je helpen compliant 2022 in te gaan!


We zien door de bomen het bos niet meer…..

Compliance is een breed begrip en onze wet- en regelgeving wijzigt iedere keer. Denk aan de nieuwe Standaard 315, het gewijzigde toezicht, gewijzigde verslaggevingsregels over de opbrengstverantwoording en dan hebben we het nog niet eens over wat de AQI’s ons gaan brengen. Logisch dus dat je niet altijd door de bomen het bos meer ziet. We weten wel dát er iets moet gebeuren, maar we weten niet altijd precies wát dat dan is of waar we moeten starten.


Hulpmiddel 1: de 0-meting

Hoe weet je als kantoor of je op de goede weg bent? Wat doe je al goed, wat heb je nu ingericht en wat doe je nog niet? En hoe bepaal je wat je dan de belangrijkste actiepunten zouden moeten zijn?

Daarvoor heeft Kriton een 0-meting ontwikkeld. Deze 0-meting geeft je gestructureerd inzicht in waar je als organisatie staat op het gebied van compliance. In een interview komen alle onderwerpen van compliance aan bod, van de AVG tot aan de klachtenregeling. En van de klant- en opdrachtacceptatie tot de wijze van bedrijfsvoering.

Op basis van de uitkomsten prioriteren we samen de acties, we helpen je om keuzes maken en je route te bepalen. Heb je eenmaal een duidelijk beeld van de mate waarin jouw organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving, dan kun je de gebieden definiëren waarop je actie moet nemen.

Na de 0-meting heb je:

  1. Inzichtelijk waar je nu staat;
  2. Een overzicht van wat er allemaal moet gebeuren om compliant te zijn;
  3. Weet je wat de grootste prioriteit heeft.


Hulpmiddel 2: de compliancekalender

Een ander handig hulpmiddel om acties en verantwoordelijkheden vast te leggen, is het opstellen van een compliancekalender. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten en imbedden van SIRA in de organisatie, het actualiseren van handboeken, het opzetten en vastleggen van procedures of het registreren van schendingen. Niet alleen nieuwe regelging of issues dus, maar ook het periodiek actualiseren van zaken.

In de compliancekalender betrek je niet alleen de accountantstak van je organisatie maar ook andere specialisaties. Ook zij moeten zich immers binnen je kantoor bewust zijn van het nut en toegevoegde waarde van compliance en zich daarnaar kunnen gedragen. In de compliancekalender krijgen alle betrokkenen een verantwoordelijkheid, wordt er tijd gereserveerd en deadlines gesteld. Kortom: wat moet gebeuren, wanneer en door wie?


Zie compliance niet als administratieve last, maar als het fundament om je werkzaamheden goed te kunnen doen. Zorg dus voor inzicht en leg verantwoordelijkheden vast!


Meer weten?

Heb je interesse in de 0-meting? Lees hier hoe Kriton dat aanpakt. Wil je een voorbeeldrapportage van de 0-meting ontvangen, of kun je praktisch advies gebruiken bij het opstellen van een concrete compliancekalender waar je ècht mee verder kunt? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.