Liever een opdracht met een Standaard, dan zonder. Dit geluid hoor je regelmatig in de praktijk. Logisch, want we zijn zo gewend om te denken in Standaarden. Van 4410, tot de 3000-categorie, Standaard 570 voor continuïteit en ga zo maar door. Het is comfortabel om een opdracht met een Standaard uit te voeren. Maar toch biedt het ontbreken van een Standaard -een overige opdracht- in veel gevallen meer mogelijkheden dan de toepassing van een Standaard. In dit blog gaan we in waarom een overige opdracht vaak passender is en geven we je handvatten hoe je een dergelijke opdracht aanpakt.

Altijd de VGBA

Allereerst is voor iedere opdracht de VGBA van toepassing. Ook de Standaarden zijn hierop gebaseerd. Feitelijk zijn de Standaarden een concretisering van het fundamentele beginsel ‘vakbekwaamheid en zorgvuldigheid’ uit de VGBA. Als je het zo bekijkt, zou je zelfs helemaal geen Standaarden nodig hebben. Maar goed, de NV COS zorgt er wel voor dat de fundamentele beginselen uniform worden uitgelegd en maakt daarmee ons leven ook een stuk gemakkelijker.

4400N meestal geen goed alternatief

Wanneer sprake is van andere typen mkb-opdrachten dan de samenstellingsopdracht, wordt veelvuldig gegrepen naar Standaard 4400N voor opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden. Maar is dat nu wel juist? Nee, lang niet altijd. Want Standaard 4400N pas je toe op feitelijkheden, je geeft dus -ook zonder zekerheid- geen ‘oordeel’ of ‘mening’. En dat is precies wat de opdrachtgever vaak wel van je vraagt: jouw deskundige mening over een onderzoek naar de administratie of een rapportage.

Wees dus voorzichtig met de toepassing van 4400N. Doe dat alleen als je wordt gevraagd om echt over feitelijkheden te rapporteren[1]. In veel gevallen past de uitvoering in de vorm van een overige opdracht -zonder Standaard dus- prima.


[1] Tot 19 september 2022 loopt de NBA-consultatie over Standaard 4400N. Hierin worden een aantal zaken verduidelijkt of verbeterd, maar ook dan geldt hetgeen in dit blog over Standaard 4400N is opgenomen.

Maar wat dan wel?

Heb je bij een overige opdracht wel een opdrachtbevestiging nodig? Wat moet je dan documenteren in je dossier? En hoe moet je rapporteren? Geen nood, we geven je 3 tips.

Tip 1

Zorg ervoor dat je je opdracht ergens formeel juridisch hebt vastgelegd. Dat kan zijn in een afzonderlijke opdrachtbevestiging maar het is ook mogelijk dat je in de doorlopende opdrachtbevestiging voor bijvoorbeeld je samenstellingsopdracht een passage opneemt voor dit type opdrachten. Je kunt dan -onder verwijzing naar deze opdrachtbevestiging- per mail de concrete opdracht en het budget met je klant afstemmen.

Tip 2

Documenteer ook bij een overige opdracht je bevindingen en onderbouwingen van conclusies in een dossier, hoe compact soms ook. Van belang is dat een derde kan volgen hoe jij tot je conclusies bent gekomen.

Tip 3

De inhoudelijke rapportage, of dat nu een brief is of een mail, bevat altijd een aantal elementen. Dat zijn het doel, de gehanteerde uitgangspunten of gebruikte gegevens, je werkzaamheden die je al dan niet hebt uitgevoerd, je bevindingen en de verspreidingskring. Vergeet je dan niet dan te vermelden dat geen assurance is verstrekt? Dat kun je opnemen, maar is niet verplicht als dat duidelijk uit de beschrijving van de werkzaamheden blijkt.

Kortom: de stelling ‘Beter een Standaard dan geen Standaard’ is wat ons betreft onjuist. Maar pas wel de tips in dit blog toe als je een opdracht zonder Standaard uitvoert.


Meer weten?

Wil je meer weten over de kansen van een overige opdracht? Volg onze e-learning Opdrachten zonder COS. In deze e-learning komen mkb-opdrachten waar geen Standaard van toepassing is aan bod en leer hoe je dergelijke opdrachten moet uitvoeren.