In Kritonline nr. 62 hebben we het thema duurzaamheid voor accountants geïntroduceerd. In het daaropvolgende blog gingen we in op wat duurzaamheid betekent voor de controlerend accountant. In dit blog staan de gevolgen van de duurzaamheidsverslaglegging voor de samenstellend accountant centraal en geven we je een stappenplan waarmee je nu al aan de slag kunt.

Haal informatie op bij je klant

Een van de zaken waar je als samenstellend accountant mee te maken krijgt als je aan de slag gaat met duurzaamheid, is dat je veel data nodig hebt. Een deel van deze gegevens is al vastgelegd in klantbeschrijvingen, samensteldossiers, adviesdossiers en correspondentie-dossiers. Maar met die gegevens ben je er nog niet…

Om de komende periode alvast praktisch aan de slag te gaan met het verzamelen van informatie bij je klant met betrekking tot het thema duurzaamheid, kun je hier tijdens je samenstelwerkzaamheden al aandacht aan schenken. Een van de manieren waarop dat kan is door gebruik te maken van het stappenplan van Accountancy Europe. Dit stappenplan omvat 3 stappen en deze zijn als volgt weer te geven:

Stap 1: de mogelijkheden in het bedrijfsmodel

In stap 1 ga je (nog) meer informatie boven tafel halen van je klant die inzicht geven in hoe duurzaam het bedrijfsmodel is. Vraag je klant bijvoorbeeld of veranderende klantbehoeften de mogelijkheid bieden om te betalen voor gebruik in plaats van voor bezit, waardoor minder grondstoffen gebruikt kunnen worden. Een ander voorbeeld: overleg met je klant of er al initiatieven zijn ontplooid op het gebied van duurzaam inkopen en bespreek waarom deze initiatieven wel of niet gelukt zijn. Tot slot kun je vragen naar welke positie je klant nu heeft in de totale toeleveringsketen.

Stap 2: aan de slag met nieuwe informatie

In stap 2 ga je alle nieuwe informatie gebruiken, beoordelen en rubriceren rondom drie centrale thema’s: Environment (milieu/omgeving), Social (sociale aspecten) en Governance (goed bestuur). Aan de hand van deze onderverdeling leg je gericht mogelijke duurzaamheidsrisico’s en mogelijke kwetsbaarheden bloot. Ga van onderbuik naar onderbouwing! Je kijkt hierbij enerzijds naar de effecten van de onderneming op de omgeving en anderzijds naar het effect van de omgeving op de onderneming.

Stap 3: verklein duurzaamheidsrisico’s

In stap 3 schenk je aandacht aan de duurzaamheidsrisico’s en kwetsbaarheden met het grootste risico. Om het risico in de toekomst te verkleinen kun je nu al in beweging komen. Want door nu kleine stapjes te zetten, voorkom je dat je straks onder druk grote stappen moet zetten. Om doelgericht aan de slag te gaan, monitor je de stappen die je zet via relevante meetindicatoren (KPI’s).

In het onderstaande voorbeeld zie je hoe je voor twee soorten bedrijven verschillende KPI’s kunt implementeren voor de risico’s die je onderkent in stap 2.

RisicoBouwbedrijfZakelijke dienstverlener
EnergieverbruikEnergieverbruik in kwH op de bouwplaats buiten werktijdInvesteringen in energiezuinige kantoorapparatuur
MilieuaantastingPercentage afval dat wordt gerecycledCO2-emissie van het wagenpark
Veiligheid op het werkAantal ongevallen per gewerkt uurAantal klokkenluidersmeldingen
GegevensbeschermingBeschikbaarheid ERP-pakketPercentage dossiers dat voldoet aan AVG-richtlijn
SleutelpositiesAantal opleidingsurenVerloop personeel op managementniveau
LeveranciersPercentage uitval van machines en apparatuurICT-uitgaven in relatie tot de omzet

Deze voorbeelden kun je gebruiken als inspiratie. Ga het gesprek met je klant aan, omarm de onzekerheid (bij jezelf en de klant) en bepaal samen met je klant de meest relevante KPI’s voor de komende tijd. Je kunt ze in de toekomst altijd verder uitbreiden en aanscherpen. Ga ook met je klant in gesprek over de rapportagefrequentie, zodat het in de huidige overgangsfase behapbaar blijft om de gegevens te verzamelen.

Begin op tijd met deze 3 stappen. Je helpt hiermee jezelf, je klant én de maatschappij naar een duurzame toekomst!


Meer weten?

Als je naar aanleiding van dit blog aan de slag wilt met duurzaamheid, lees dan onze groenboeken. Deze groenboeken voor controlerend en samenstellend accountants geven je nog meer concrete handvatten om, binnen je bestaande werkzaamheden, samen met je klant stappen te zetten naar een groene toekomst. Meer informatie kun je hier vinden.