Meer dan 72% van de bedrijven is nog niet bekend met de nieuwe EU-richtlijnen voor het rapporteren over duurzaamheid. Geldt dit ook voor jouw klanten? En zoek je naar mogelijkheden om dit thema bij je klanten aan de orde te stellen? In dit blog lees je wat de nieuwe doelstellingen voor bedrijven inhouden. We geven je daarnaast concrete handvatten om, samen met je klant, nú al aan de slag te gaan met duurzaamheid. 

Waarom is duurzaamheid zo belangrijk?

Het VN-klimaatpanel IPCC heeft begin april 2022 zijn derde rapport uitgebracht in een reeks van drie die de basis vormt voor het klimaatbeleid van regeringen wereldwijd. Hoewel duurzaamheid verder gaat dan alleen klimaat, denk bijvoorbeeld ook aan sociale rechtvaardigheid, inclusiviteit en ethiek, geeft de toon van het laatste IPCC-rapport aan dat regeringen en het bedrijfsleven snel stappen moeten gaan zetten op het gebied van klimaat. Wordt dat onvoldoende gedaan? Dan wordt het volgens het IPCC bijna onmogelijk om aan de klimaatdoelen voor de opwarming van de aarde (onder de 1,5 graad) te voldoen.

Bedrijven die financiering nodig hebben, merken nu al dat het thema duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Banken en andere financiële instellingen zijn al verplicht om te rapporteren over hun inzet rondom duurzaamheid en dit thema weegt dan ook steeds zwaarder bij het komen tot een akkoord op een financieringsaanvraag. Denk hierbij aan een uitsluitingsbeleid in bepaalde branches en het moeten behalen van een minimale duurzaamheidsscore. 

Bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid

Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol in het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Om die reden wil de EU met de introductie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bedrijven verplichten om te rapporteren over duurzaamheid. De gedachte is dat als bedrijven moeten rapporteren, zij intensief met het thema aan de slag gaan. Je kunt namelijk alleen rapporteren over duurzaamheid, als je er ook iets mee doet. 

Hoewel de inwerkingtreding CSRD in eerste aanleg al zou ingaan in 2023, moet de eerste groep bedrijven waarschijnlijk gaan rapporteren vanaf boekjaar 2024. De exacte opzet van het rapport en de verslaggevingsvoorschriften zijn nog in ontwikkeling. De eerste jaren van de introductie van de CSRD worden naar verwachting tropenjaren, waarbij bedrijven nog zoekende zijn hoe ze het beste kunnen rapporteren. Een ding is wel duidelijk: ondernemingen en hun accountants moeten nu al in beweging komen en nadenken over welke stappen zij zetten op het gebied van duurzaamheid.

Het doel van de CSRD is dat duurzaamheid verweven raakt met de bedrijfsstrategie. Uit onderzoek blijkt dat ondernemingen die intensief bezig zijn met duurzaamheid, succesvoller zijn. Duurzaamheid levert dus niet alleen iets op voor de maatschappij: bedrijven kunnen hier ook voordeel uit halen.  

Wat kun je als accountant nu al doen voor je klant?

Als accountant is je voornaamste taak om tijdig in gesprek te gaan met je klanten over het thema duurzaamheid. Dit thema biedt veel kansen, maar kan ook bestaande bedrijfsmodellen bedreigen. Bespreek met je klant wat duurzaamheid betekent voor de strategie van zijn onderneming op de korte en de lange termijn. Begin met de langetermijndoelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor heb je goed in kaart waar de onderneming naartoe wil. Kijk vervolgens naar de doelstellingen op korte termijn. Deze doelstellingen geven je klant namelijk nu al inzicht in welke stappen zijn gezet én welke stappen nog gezet moeten worden.

Een voorbeeld: 

Om het katoen voor één jeansbroek te verbouwen en te verwerken, is 8.000 liter water nodig. Een producent van katoenen spijkerbroeken heeft een langetermijndoelstelling om het waterverbruik met minimaal 75% verminderen in 2030 t.o.v. 2022. Een bijbehorende kortetermijndoelstelling kan dan zijn om de spijkerbroeken voor de collectie van 2023 en 2024 voor minimaal 25% te laten bestaan uit de grondstoffen hennep, bamboe of viscose in plaats van katoen.  

Door het gesprek aan te gaan fungeer je als accountant voor je klant als sparringpartner: in de auditpraktijk vanuit je natuurlijke adviesfunctie en in de samenstelpraktijk vanuit je rol als financiële huisarts. 

In onze volgende blogs gaan we dieper in op wat je nu al als controlerende accountant en samenstellende accountant kunt doen op het gebied van duurzaamheid.  

Breng bij ieder klantgesprek het onderwerp duurzaamheid onder de aandacht. Alleen zo beweeg je samen richting een duurzame toekomst!


Meer weten?

Wil jij ook aan de slag met duurzaamheid bij je klant en heb je behoefte aan concrete handvatten? Download dan onze groenboeken voor de controlerende en samenstellende accountant. In deze groenboeken lees je hoe je samen met je klant, binnen je bestaande werkzaamheden, nu al aan de slag kunt gaan met een groene toekomst. Meer informatie vind je hier.