In ons vorige blog stonden we stil bij het belang van duurzaamheid voor ondernemingen en de rol van accountants hierbij. Binnen afzienbare tijd moeten controlerend accountants zekerheid verschaffen bij de duurzaamheidsinformatie in het bestuursverslag van grote ondernemingen. Om je op deze aankomende verplichting voor te bereiden geven we je in dit blog vier concrete stappen waar je tijdens de planningsfase van de controle van boekjaar 2022 al mee aan de slag kunt. Deze vier stappen werken we uit aan de hand van een voorbeeld.  

Stel, je bent controlerend accountant van een transportonderneming die goederen vervoert van distributiecentra naar lokale winkels in stadscentra. Wat kun je nu al doen aan duurzaamheid? 

Stap 1: Neem kennis van de GRI-standaarden

Hoe de nieuwe EU-richtlijnen voor de duurzaamheidsrapportage (CSRD) eruit gaan zien, weten we nog niet precies. Maar de verwachting is wel dat de richtlijnen aansluiting zoeken bij bestaande standaarden voor duurzaamheidsverslagen. De meest bekende standaarden op dit gebied zijn afkomstig van de Global Reporting Initiative (GRI).  

De GRI-standaarden bestaan uit universele standaarden, standaarden per sector en standaarden voor specifieke onderwerpen. Hoewel de standaarden voor de transportsector nog in de maak zijn, kun je al wel kennisnemen van de andere standaarden. Zo weet je wat je kunt verwachten. 

Stap 2: Bespreek met je klant welke duurzaamheidsthema’s van belang zijn

De duurzaamheidsrapportage richt zich alleen op de thema’s die het belangrijkst zijn voor de onderneming. Goede kennis van de klant is dan ook vereist. Besteed daarom tijdens het risico-inschattingsproces alvast tijd aan duurzaamheid en hoe thema’s zoals klimaatverandering van invloed zijn op de bedrijfsvoering.  

Voor een transportbedrijf dat goederen vervoert naar winkels in stadscentra is de uitstoot van het wagenpark een belangrijk thema. Steden stellen steeds vaker milieuzones in waardoor vervuilende vervoersmiddelen worden geweerd. Milieuregelgeving heeft dan ook invloed op het bedrijfsmodel en kan van invloed zijn op de strategie van de onderneming. Het management van de onderneming kan bijvoorbeeld kiezen om de vrachtwagens die op diesel rijden in de toekomst te vervangen door elektrische vrachtwagens. Door tijdig hierover het gesprek aan te gaan met het management weet je welke thema’s straks aan bod komen in het bestuursverslag. 

Stap 3: Bepaal welke controle-informatie je nodig hebt

Om zekerheid te kunnen verschaffen bij de duurzaamheidsrapportage moet je beschikken over voldoende en geschikte controle-informatie. Op basis van de kennis van de GRI-standaarden en begrip van de belangrijkste duurzaamheidsthema’s bepaal je welke controle-informatie je nodig hebt. De benodigde controle-informatie zet je vervolgens af tegen de beschikbare controle-informatie binnen de onderneming. Bespreek vervolgens met je klant hoe en óf het mogelijk is om de ontbrekende informatie boven tafel te krijgen. 

Voor een transportonderneming is de gezondheid en veiligheid van de werknemers een ander belangrijk duurzaamheidsthema. Voor dit thema zijn bijvoorbeeld de rij- en rusttijden van de chauffeurs van belang. Denk alvast na hoe je deze gegevens straks kunt verzamelen en hoe je de betrouwbaarheid van deze gegevens kunt vaststellen.  

Stap 4: Rapporteer over duurzaamheid in managementletter of accountantsverslag

Om de urgentie en noodzaak van de aankomende rapportageverplichting te benadrukken bij het management en het toezichthoudend orgaan van je klant, is het raadzaam om hierover te rapporteren in de managementletter of het accountantsverslag.  

Start dus nu al met het lezen van de GRI-standaarden en spar met je collega’s over de wijze waarop jullie de nieuwe eisen onder de aandacht bij jullie klanten willen brengen!


Meer weten?

Heb je behoefte aan een voorbeeldtekst voor je managementletter of accountantsverslag? Download dan het groenboek voor controlerend accountants. In het groenboek vind je nog meer concrete stappen, waar je nu al mee aan de slag kunt.