Voor wie?

Deze e-learning is geschikt voor een brede groep (assistent-)accountants. Of je nu teamleider of partner bij een accountantskantoor bent of accountant in business.

Resultaat

In deze e-learning komen de belangrijkste verslaggevingsaspecten van onderhanden projecten aan bod.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:
  • Wat een onderhanden project is;
  • Hoe je prestatieverplichtingen identificeert;
  • Wat projectopbrengsten en -kosten zijn;
  • Hoe je onderhanden projecten verwerkt in de jaarrekening; en
  • Wat de presentatie- en toelichtingseisen zijn.

Deze e-learning is gebaseerd op jaareditie 2021 van de RJ en RJk. Deze editie heeft betrekking op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit blokken met theorie en oefenvragen met feedback. Hierin behandelen we de belangrijkste verslaggevingsaspecten van onderhanden projecten. De e-learning sluit af met een eindtoets. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.