Voor wie?
De training Update verslaggeving mkb-praktijk richt zich op alle professionals in de samenstelpraktijk die verslaggevingsregels op een juiste manier willen toepassen.

Resultaat
Na deze training ben je op de hoogte van de belangrijkste verslaggevingsissues. Ook heb je geleerd hoe je een vraagstuk van de klant het beste kunt aanpakken en oplossen.

Inhoud
Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we je een update van de verslaggevingsregels. Aan bod komt onder meer:

  • Immateriële vaste activa;
  • Financieel vaste activa;
  • Intercompany transacties;
  • Voorraden en OHW;
  • Fiscale grondslagen;
  • Minimale eisen jaarrekening klein en micro;
  • Latente belastingen;
  • Gebeurtenissen na balansdatum;
  • Stelsel, schattingswijzingen en foutherstel;
  • Continuïteit.

Maar heb je een specifiek onderwerp? Geef het door bij je aanvraag, dan houden we hier rekening mee.

Aanpak
De training Update verslaggeving mkb-praktijk is een combinatie van luisteren en doen. Zo leggen we je aan de hand van praktijkvoorbeelden de verslaggevingsregels uit. Daarnaast leren we je hoe je verslaggevingsvragen van je collega of je klant zelf kunt analyseren en beantwoorden.

De training bestaat uit een e-learning RJk van 2 PE-uren en een classroombijeenkomst van 4 PE-uren. Deze e-learning van 2 uren kun je op elk gewenst moment volgen.