Voor wie?
Deze e-learning richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam zijn in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

 

Resultaat
Na deze e-learning weet je:

  • welke fundamentele beginselen onderdeel zijn van de VGBA en hoe je deze kunt toepassen;
  • welke acties je dient te ondernemen indien sprake is van een bedreiging van één of meer van de fundamentele beginselen;
  • wat je moet doen als zich samenloop van dienstverlening voordoet.

 

Inhoud
Deze e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wat is de betekenis van de verschillende elementen van de VGBA?
  • Op welke wijze kun je eventueel noodzakelijke maatregelen vormgeven, indien sprake is van een bedreiging van één van de fundamentele beginselen.
  • Hoe ga je om met samenloop van dienstverlening?

 

Aanpak
Deze e-learning bestaat uit een oefenprogramma met uitgebreide feedback en een eindtoets.