Voor wie?
Deze e-learning over continuïteit in de jaarrekening richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam zijn als accountant in de controlepraktijk: van partner tot assistent-accountant.

Resultaat
Na deze e-learning weet je onder meer:

  • wat de verantwoordelijkheden van de controlerend accountant zijn met betrekking tot de wijze waarop het management bij het opstellen van de jaarrekening de continuïteitsveronderstelling hanteert;
  • de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving toe te passen, in geval er sprake is van materiële onzekerheid over de continuïteit of sprake is van discontinuïteit.

Inhoud
Is sprake van gerede twijfel over continuïteit? Of is er zekerheid over discontinuïteit? Wijst alle informatie op continuïteit? En wat betekent dit dan voor de waardering van posten in de jaarrekening van de onderneming en de toelichting daarbij? Essentiële vragen, waar naast het management ook de controlerend accountant zijn verantwoordelijkheden moet nemen. Deze e-learning gaat onder meer over deze verantwoordelijkheden van de controlerend accountant inzake continuïteit. Standaard 570 Continuïteit en Richtlijn 170 Discontinuïteit en materiële onzekerheid over de continuïteit staan centraal. Ook komen andere Standaarden aan bod, zoals Standaard 540 inzake de controle van schattingen en Standaard 315 inzake risicoanalyse.

Aanpak
Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een oefenprogramma met uitgebreide feedback en een eindtoets. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.