Als je écht wilt weten wie je klant is, dan is het belangrijk dat je weet wie de uiteindelijke zeggenschap heeft bij jouw klant. Dit wordt ook vereist door de Wwft voor onder andere externe accountants en belastingadviseurs. Het onderzoek naar de uiteindelijke belanghebbende (UBO) blijkt in de praktijk nog best uitdagend. Daarom geven we je drie stappen om de UBO bij jouw klant te bepalen.

Stap 1: Heeft een natuurlijk persoon direct of indirect een belang van meer dan 25%?

Om de UBO te bepalen kijk je eerst naar het eigendomsbelang. Daarbij houd je rekening met directe en indirecte belangen. In het voorbeeld hieronder heeft geen van de natuurlijke personen een direct belang van meer dan 25% in de fictieve organisatie NewAgeing BV. Maar de heer Janssen heeft door middel van zijn belang in Janssen Holding BV een indirect belang van 40% in NewAgeing BV. In totaal heeft de heer Janssen dan 60% van de aandelen in bezit en voldoet daarmee aan de definitie van een UBO. Janssen Holding kan overigens niet beschouwd worden als UBO, omdat dit geen natuurlijke persoon is.

Stap 2: Heeft een natuurlijk persoon eigenaarschap of zeggenschap via andere middelen?

Als je op basis van eigendomsbelang geen UBO kunt aanwijzen, dan kijk je vervolgens naar andere middelen. Je kunt dan denken aan het recht om de meerderheid van de bestuursleden van de onderneming te benoemen of te ontslaan. Een andere optie is de mogelijkheid om op basis van een overeenkomst overheersende invloed uit te oefenen op de onderneming. Voor deze stap raadpleeg je de statuten om te bepalen of er andere middelen zijn waarmee eigenaarschap of zeggenschap kan worden uitgeoefend door een of meerdere natuurlijke personen.

Stap 3: Als bovenstaande stappen niet leiden tot een UBO, wijs dan een pseudo-UBO aan

Volgens de Wwft moet je altijd een of meerdere UBO’s aanwijzen als onderdeel van het cliëntenonderzoek. Als dit niet lukt op basis van stap 1 of stap 2, dan biedt de Wwft een terugvaloptie. Deze terugvaloptie mag je alleen toepassen als er geen andere mogelijkheden zijn om een UBO te bepalen en er geen sprake is van een verdenking van witwassen of financieren van terrorisme. Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan moet je het hoger leidinggevend personeel van de klant aanwijzen als UBO. In de praktijk komt dit neer op alle statutaire bestuurders.

De UBO-beslisboom

Misschien zie je na deze drie stappen nog steeds door de bomen het bos niet. Dat is begrijpelijk, want de regelgeving blijft op dit punt lastig. Zo kan de uitwerking van deze stappen behoorlijk verschillen, afhankelijk van de rechtsvorm van je klant.

Om je te helpen heeft Kriton de UBO beslisboom ontwikkeld waarmee je stapsgewijs voor de meest voorkomende rechtsvormen tot de UBO kunt komen. Deze tool bevat hulpteksten en voorbeelden om deze ingewikkelde materie te doorgronden. Ook is de tool te raadplegen via je telefoon, zodat je de benodigde informatie altijd snel bij de hand hebt.

Deze tool kun je gratis gebruiken als onderdeel van de e-learning Wwft voor accountants en (belasting)adviseurs. Zo weet je snel en eenvoudig wie de uiteindelijke belanghebbende is bij jouw klant.

Vind je het lastig om de UBO te bepalen? Volg dan de stappen in dit blog. Zo voldoe je aan de UBO-vereisten in de Wwft!

Meer weten?

Raadpleeg onze website voor meer informatie over de UBO-beslisboom en volg de e-learning kendeWwft voor accountants, fiscalisten of ondersteuners. KendeWwft is een leuke, leerzame en praktische manier om je kennis over de Wwft up-to-date te houden. Iedere dag ontvang je drie vragen over de Wwft waarmee je je kennis over de Wwft opbouwt én uitbouwt.