Is Standaard 315 relevant bij samenstellingsopdrachten? Je eerste reactie is vast: nee. Want de nieuwe Standaard 315 geldt toch alleen voor controleopdrachten? Dat klopt. Dus waarom zou je die Standaard (lees: delen ervan) ook bij samenstellingsopdrachten willen toepassen? Simpel, omdat het je helpt in de risicogerichte aanpak en je je klant zo nóg beter kunt adviseren over zaken die er echt toe doen. En wie wil dat nu niet? In dit blog behandelen we vier kansen die de herziene Standaard 315 jou bieden.

1. Wanneer is sprake van een risico?

Een van de zaken die we kunnen leren uit de herziene Standaard 315 is wanneer sprake kan zijn van een risico. Het gaat dan om gebeurtenissen en omstandigheden die aan wijzigingen onderhevig zijn, complex of onzeker zijn, of een bepaalde subjectiviteit bevatten. Ook gebeurtenissen en omstandigheden die geraakt kunnen worden door tendenties van het management zijn mogelijk een risico.

Is van een van deze elementen sprake? Dan is vaak sprake van een risico. Of dat dan ook een risico is voor je samenstellingsopdracht is de vraag. Maar meestal is het wel een risico voor de bedrijfsvoering bij je klant zelf, en wellicht een potentieel adviesonderwerp voor jou als adviserende accountant.

2. IT, IT en nog eens IT

Een ander element in de nieuwe Standaard 315 is de aandacht voor IT. Het gaat er dan om hoe IT-aspecten de bedrijfsvoering beïnvloeden en dat daarmee risico’s voor je opdracht ontstaan of juist de mogelijke risico’s matigen. Standaard 315 gaat ervan uit dat alleen al het hebben van IT in je onderneming specifieke risico’s tot gevolg kan hebben. Een kans is dan ook: neem de IT-aspecten op in je klantbeschrijving. Je krijgt zo een beter beeld van je klant en zo kun je de planningsfase van je samenstellingsopdracht effectiever inrichten.

3. Stand back-principe

In de nieuwste controlestandaarden is steeds het ‘stand-back’ criterium opgenomen. Dit houdt in dat je de ontvangen (controle) informatie -tijdens de uitvoering en dus niet alleen bij de afronding- bewust evalueert om zo na te gaan of sprake is van bevestigende en/of tegenstrijdige informatie. Letterlijk: je leunt achterover en kijkt terug op alle verzamelde informatie en je beoordeelt wat dat voor gevolgen heeft voor je werkzaamheden en verklaring. Een waardevolle kans om je samenstelwerkzaamheden nog effectiever uit te voeren.

4. A-typische fouten

De Standaard stelt dat deze er bijna niet zijn. Er is namelijk altijd wel een onderliggende oorzaak die ook bij andere fouten een belangrijke oorzaak vormt. Fouten vragen dus om een root-cause analyse. Op basis van jouw onderzoekende geest en het toepassen van professionele oordeelsvorming, kun je je klant helpen het probleem boven tafel te krijgen.

Kijk bij het samenstellen naar de elementen van Standaard 315 en pas die -aangepast aan jouw klant- toe bij je samenstelopdracht. Dan kun je je opdracht effectief uitvoeren en je klant actief adviseren!


Meer weten?

Volg dan het leertraject ‘Samenstellen the next level’ waarin we niet alleen uitgebreid aandacht besteden aan de klantbeschrijving, maar waarin je ook leert hoe je vanuit de klantbeschrijving de echte risico’s bij je klant bepaalt en welke werkzaamheden daarbij horen.