Er is al aardig wat over geschreven maar toch rijst nog geregeld de vraag ‘Wat is nu precies een significante aangelegenheid?’ Wanneer is iets dat je tegenkomt bij een samenstellingsopdracht nu zodanig belangrijk dat je actie moet ondernemen? In dit blog leggen we je eenvoudig uit wat significante aangelegenheden zijn en geven we antwoord op twee veelgestelde vragen.

Eén keer in Standaard 4410

Welgeteld één keer komt het begrip ‘significante aangelegenheden’ voor in Standaard 4410, en wel in artikel 38 over het documenteren. Want als je een significante aangelegenheid constateert, moet je die bespreken met je klant, documenteren in je dossier én aangeven hoe je hiermee om bent gegaan. In de praktijk zie je ook begrippen als ‘significante post’ of ‘significante oordeelsvorming’.

Het begrip eenvoudig uitgelegd

Het begrip bestaat uit twee woorden, significant en aangelegenheid. Significant betekent volgens de Dikke van Dale ‘statistisch niet aan toeval toe te schrijven en dus betekenisvol’. En een aangelegenheid is een ‘zaak, een belang of issue’.

Het gaat dus om zaken die -volgens de accountant- van belang zijn voor de jaarrekening. Bij samenstellingsopdrachten is dat vaak de verslaggeving of de kwaliteit van de aangeleverde informatie. In de toevoeging -volgens de accountant- zit ook een bepaalde mate van subjectiviteit. Immers, iedere accountant heeft een bepaalde mate van eigen professionele oordeelsvorming. Maar we moeten hierbij wel altijd kritisch zijn en de gebruiker van de jaarrekening in ogenschouw nemen.

NBA Handreiking 1136 geeft een aantal voorbeelden van significante aangelegenheden. Wij hebben deze nog verder aangevuld:

 • Belangrijke schattingsposten, grondslagen of toelichtingen.
 • Issues die verband houden met vermoede fraude.
 • Zaken die verband houden met vermoeden van niet-naleven van wet- en regelgeving.
 • Belangrijke ontwikkelingen op economisch, juridisch of boekhoudkundig gebied.
 • Complexe transacties.
 • Transacties buiten het kader van normale bedrijfsuitoefening.
 • Informatie die onvolledig of onjuist blijkt.
 • Specifieke of gewijzigde waarderingsgrondslagen.
 • Onderbouwing van posten door de klant.
 • Gebeurtenissen na balansdatum.
 • Continuïteitsissues.

Significante aangelegenheden zijn dus voor de jaarrekening belangrijke zaken volgens de accountant.

Maar sommige onderwerpen zijn toch altijd een significante aangelegenheid?

Ja dat klopt. Continuïteit is daar een goed voorbeeld van. Een continuïteitissue is een belangrijk verslaggevingsonderwerp met mogelijke gevolgen voor de waardering van posten en de toelichting erop. Een ander voorbeeld van een significante aangelegenheid is fraude.


Is een significante aangelegenheid dan hetzelfde als een risicopost?

Nee. Een risicopost kan significante aangelegenheden bevatten. Sterker nog, dat zal geregeld het geval zijn, maar dat hoeft niet. Hetzelfde geldt overigens voor een materiële post. Ook het ontbreken van een vereiste toelichting van een niet-materiële post is een significante aangelegenheid die je bespreekt met de klant en documenteert in je dossier.


Meer weten?

Meer weten over significante aangelegenheden, risico’s, materialiteit en andere zaken die bij samenstellingsopdrachten spelen? Volg dan de leerlijn ‘Samenstellen, the next level’. We maken altijd een maatwerkprogramma dat aansluit op jouw specifieke wensen.