De verslaggevingsregels van RJ 270 zijn met ingang van jaarrekeningen die starten op of na 1 januari 2022 behoorlijk op de schop gegaan. De jaarrekening van 2022 klinkt nog ver weg, maar voor jouw klant verandert er nu al het nodige. In dit blog geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en geven we je handvatten hoe je jouw klant hierover proactief kunt adviseren. Zo maak je van de nieuwe regels een advieskans!


Wat wijzigt er?

Veel! Een van de belangrijkste wijzigingen is de toevoeging van het begrip ‘prestatieverplichting’. Daarnaast zijn op veel fronten verduidelijkingen toegevoegd, zowel voor kleine als middelgrote ondernemingen. Deze verduidelijkingen kunnen voor jouw klant betekenen dat zij de opbrengsten op een heel andere wijze moet verantwoorden. Gelukkig is het toegestaan om de wijzigingen in de verwerking van de opbrengsten alleen toe te passen op overeenkomsten aangegaan of gewijzigd op of na 1 januari 2022. In onze volgende blogs gaan we dieper in op enkele verduidelijkingen. In dit blog behandelen we eerst het begrip ‘prestatieverplichting’.


Wat is het begrip prestatieverplichting
?

In een verkoopovereenkomst maakt de verkopende partij allerlei afspraken met de kopende partij. Bij deze afspraken gaat het dan om toezeggingen tot het leveren van goederen of diensten. Een prestatieverplichting is een toezegging om een te onderscheiden goed of dienst te leveren. Maar het kan ook gaan om een combinatie van goederen of diensten die samen zijn te onderscheiden van andere afspraken in de overeenkomst. Afhankelijk van de gemaakte afspraken in de overeenkomst kun je een of meerdere prestatieverplichtingen identificeren.

Het identificeren van de prestatieverplichtingen is belangrijk, omdat de verwerkingswijze van de opbrengsten per prestatieverplichting moet worden bepaald.


Maar hoe onderscheid je dan de verschillende prestatieverplichtingen
?

Doorslaggevend voor het identificeren van afzonderlijke prestatieverplichtingen is:

  1. de vraag of het toegezegde goed of dienst van elkaar is te onderscheiden, en
  2. de afnemer van je klant de voordelen van het goed of dienst zelfstandig kan benutten. Je klant heeft na het voldoen aan de afspraak dus geen voordelen meer van het goed of dienst.

Om het antwoord op de eerste vraag te verduidelijken geeft de RJ enkele handvatten die in onderstaande tabel zijn samengevat:

Situatie met één prestatieverplichtingVoorbeeld
Het gaat om een geïntegreerd geheel van goederen of diensten.De constructie van een kantoorpand.
Een goed of dienst wijzigt in belangrijke mate een ander goed of dienst.  Updates van software die nodig zijn om de software te laten functioneren.
Goederen of diensten zijn in hoge mate met elkaar verbonden.Besturingssoftware van een machine die nodig is om de machine te laten functioneren.

Hoe kan ik mijn klant hierover optimaal adviseren?

In de Ten geleide van de RJ staat een tabel met alle wijzigingen in de opbrengstverantwoording en onderhanden projecten. Aan de hand van deze tabel kun je nagaan of de wijzigingen van invloed zijn op de situatie bij je klant. Of vraag je klant om zelf met deze tabel aan de slag te gaan. En let op: de nieuwe regels gaan over alle opbrengstverantwoordingen. Dus ook over de projectopbrengsten bij onderhanden projecten.

Adviseer je klant nú al proactief over de nieuwe verslaggevingsregels voor opbrengstverantwoording, want de wijzigingen kunnen grote impact hebben.


Meer weten over opbrengstverantwoording en de actuele verslaggevingsregels?

Volg dan onze training ‘Update verslaggeving’. Hierin staan we uitgebreid stil bij de wijzigingen in de opbrengstverantwoording en onderhanden projecten per 1 januari 2022. Maar ook alle andere wijzigingen in de verslaggevingsregels voor jaarrekening 2021 en 2022 komen aan bod.