Bij Kriton geloven we sterk in het leren in de praktijk. Om die reden zijn we vorig jaar in het kader van ons leertraject duurzaamheid op bezoek gegaan bij verschillende bedrijven, waaronder Agro Giethoorn. Daar werden de deelnemers niet alleen getrakteerd op koffie, thee en koek, maar ook op een presentatie en rondleiding door een bevlogen ondernemer. In dit blog vertellen we wat Agro Giethoorn bijzonder maakt en geven we je drie praktijklessen die jou als accountant helpen in gesprekken met mkb-ondernemers over duurzaamheid.

Duurzaamheid bij Agro Giethoorn

Agro Giethoorn is een agrarisch bedrijf met twee hoofdactiviteiten:

  1. Een akkerbouwbedrijf dat is gespecialiseerd in de teelt en verwerking van chips- en fritesaardappelen.
  2. Een pluimveebedrijf dat beschikt over drie stallen met plaats voor zo’n 115.000 Goed Nest Kippen.

De biogasinstallatie die Agro Giethoorn in 2012 heeft gebouwd verbindt deze twee hoofdactiviteiten met elkaar. In deze installatie zitten vergisters waar dagelijks mest en energierijke restproducten vanuit de productie worden ingevoerd. Hieruit komt biogas vrij. Het biogas wordt in de gasmotor verbrand en hiermee wordt een generator aangedreven die elektrische stroom afzet op het openbare elektriciteitsnet. Dit levert groene stroom op voor circa 5.500 huishoudens.

De gasmotor levert ook restwarmte die gebruikt wordt voor het verwarmen van de kippenstallen, het verhitten van digestaat (een restproduct van de biogasinstallatie) en het drogen van agrarische producten. Het digestaat wordt gebruikt voor het bemesten van de akkers. Met behulp van de drooginstallatie worden reststromen verwerkt tot ingrediënten voor de dierenvoedingsindustrie. Een mooi voorbeeld van kringlooplandbouw! Maar welke lessen kunnen wij als accountants hieruit nu trekken?

Praktijkles 1: Ken de drijfveren van de ondernemer

De presentatie en rondleiding werden verzorgd door Pieter Winter, de eigenaar van Agro Giethoorn. Vol passie, maar ook met zekere boerennuchterheid, vertelde hij over de geschiedenis van het bedrijf en welke keuzes hij hierin heeft gemaakt. Bij deze keuzes spelen de drijfveren van de ondernemer een belangrijke rol. Het model van de International Integrated Reporting Council (IIRC) benoemt deze drijfveren als zes waardesoorten: financiële waarde, natuurlijke waarde, sociaal-relationele waarde, intellectuele waarde, menselijke waarde en materiële waarde. Leidend bij alle investeringen voor Agro Giethoorn is dat iedere euro weer terugverdiend moet worden. Dat is niet vreemd, want voor deze investeringen is naast subsidie ook financiering vanuit de bank nodig. Pieter hecht dus met name aan financiële waarde als het gaat om duurzaamheid. Het kennen van de drijfveren van je klant is belangrijk, want hier kun je in je gesprek met de ondernemer goed op aansluiten.

Praktijkles 2: Kijk met een brede blik naar de organisatie

Tijdens het bezoek aan Agro Giethoorn gingen de deelnemers aan het leertraject aan de slag met het identificeren van de belangrijkste duurzaamheidsthema’s. Het is daarbij niet moeilijk om bij een agrarisch bedrijf de thema’s rondom milieu te onderkennen. Maar hoe zit het de sociale en governance-aspecten? Ook deze kwamen aan bod en leidden tot interessante discussies met de ondernemer. Zo dachten enkele deelnemers bij de sociale aspecten ook na over de eindconsument. Is het wel verantwoord om aardappelen te telen voor frites en chips, als we uit onderzoek weten dat 16 procent van de bevolking van 20 jaar of ouder obesitas heeft? Ook die invalshoeken vallen onder ESG. Door met een brede blik naar de organisatie te kijken kom je tot nieuwe inzichten. Voor jezelf, maar ook voor de ondernemer.

Praktijkles 3: Herken de duurzaamheidsrisico’s

Een agrarisch bedrijf staat in deze tijd voor veel uitdagingen. Zo is er veel onzekerheid over de toekomst door de slepende stikstofdiscussie. Maar ook kalender-landbouw geeft de sector kopzorgen door de onvoorspelbaarheid van het klimaat. Als accountant kunnen we deze problemen niet oplossen voor de ondernemer. Wel kun je goed luisteren naar de uitdagingen waar je klant voor staat en meedenken hoe je deze het hoofd kunt bieden. Om in te spelen op de risico’s van kalender-landbouw kun je bijvoorbeeld de financiële gevolgen van het telen van klimaatbestendige gewassen in kaart brengen.  

Duurzaamheid start met inzicht in de drijfveren van je klant. Weet dus wat de mkb-ondernemer drijft en zorg dat je goed weet wat zich afspeelt binnen en buiten de onderneming. En vergeet vooral niet om goed te luisteren!

Meer weten?

Beluister ook de podcast waarin we in gesprek gingen met Pieter Winter van Agro Giethoorn. Hij vertelt hoe hij aankijkt tegen duurzaamheid en welke stappen hij hier als ondernemer al in heeft gezet, maar ook tegen welke dilemma’s hij is aangelopen en welke uitdagingen hij ziet voor de toekomst.