Voor wie?

Deze e-learning richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 3400

Standaard 3400 heeft betrekking op het onderzoeken en rapporteren over toekomstgerichte financiële informatie.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:
  • De algemene uitgangspunten voor het uitvoeren van een onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie;
  • De opdrachtaanvaarding;
  • Het plannen en uitvoeren van de opdracht;
  • De presentatie en toelichting van toekomstgerichte financiële informatie; en
  • De rapportering.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.