Voor wie?

Deze e-learning NOCLAR richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over NV NOCLAR. Deze e-learning is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

NOCLAR

Deze e-learning over NOCLAR behandelt de gedragsregels bij niet-naleving van wet- en regelgeving. De inhoud van deze e-learning helpt de accountant handelen in situaties waarbij regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:
  • waar komt NOCLAR vandaan en wat is NOCLAR?
  • de samenhang van NOCLAR met andere regelgeving
  • wanneer je NOCLAR moet toepassen en wanneer niet
  • op welk moment je welke stappen moet nemen
  • de structuur van NOCLAR
  • NOCLAR bij de eigen organisatie
  • NOCLAR bij de cliënt.

Aanpak

NOCLAR komt voort uit de VGBA. Kennis van de VGBA is een pré. De e-learning is ingedeeld in blokken met in ieder blok een oefenprogramma met vragen en uitgebreide feedback. De e-learning sluit af met een eindtoets.