Voor wie?
De training Ethisch handelen in de accountantspraktijk richt zich op alle professional in het accountantsberoep.

Resultaat
Na deze training weet je allereerst hoe je met ethische dilemma’s moet omgaan. Daarnaast weet je  wat manieren zijn om tot een passende ethische oplossing te komen. Ook kijken we aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je op een goede manier invulling geeft aan een professioneel kritische instelling. Verder oefen je zelf met diverse praktijksituaties om ethiek en je professioneel kritische instelling goed toe te kunnen passen.

Inhoud
Bij deze training wordt vooral ingegaan op het ethisch handelen in de accountantspraktijk. Je ontvangt handreikingen die helpen om ethische dilemma’s uit de accountantspraktijk zodanig te benaderen dat je tot een passende oplossing komt. Daarnaast komt aan bod hoe invulling te geven aan de professioneel kritische houding.

Aanpak
Enige kennis van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) is wenselijk. De e-learning VGBA & ViO wordt aanbevolen als voorbereiding voor deze training. Deze e-learning richt zich met name op de theorie van ethiek en in de training gaan we in op het toepassen van ethiek. Tijdens de training Ethisch handelen in de accountantspraktijk wordt veel geoefend met praktijksituaties.