Voor wie?
Deze training richt zich op accountants werkzaam in de controlepraktijk die hun kennis over de toepassing van risicoanalyse willen opfrissen.

Resultaat
Na deze training ken jealle begrippen die horen bij een adequate risicoanalyse en ben je in staat om een risicoanalyse uit te voeren in overeenstemming met de controlestandaarden.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wat houdt risicoanalyse precies in?
  • Welke standaarden van toepassing zijn en hoe moet risicoanalyse worden toegepast?

Aanpak
Tijdens de bijeenkomst ga je heel concreet aan de slag met het thema van deze training. Je werkt verschillende casuïstiek met risicoanalyses uit aan de hand van de kennis die is verkregen.