De naam van Standaard 4400N (Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden) zegt het al: het gaat om ‘overeengekomen specifieke werkzaamheden’ die we rapporteren in de vorm van een ‘rapport van feitelijke bevindingen’. Dit betekent dus wél feiten rapporteren, maar géén oordeel geven. En dat is precies waar het nogal eens mis gaat. We zetten drie valkuilen van 4400N voor je op een rij.


Valkuil 1: 4400N wanneer je opdrachtgever een oordeel van je vraagt

De eerste vraag die je je moet stellen wanneer je voornemens bent om een 4400N opdracht uit te voeren is of je Standaard 4400N wel kunt toepassen. Vaak is het antwoord daarop ‘nee’. 4400N is namelijk gericht op het vaststellen van feiten, en geen oordeel! Als je klant bijvoorbeeld vraagt om een prognose, dan moet je de opdracht onder een andere Standaard of als overige opdracht uitvoeren.

De tuchtrechter heeft duidelijk verwoord dat een prognose niet als 4400N kan worden uitgevoerd. Juist omdat de opdrachtgever bij een prognose een bepaald oordeel van de accountant verwacht en geen antwoord op feitelijkheden. Ook als de rapportage wordt ingebracht in een gerechtelijke procedure, past 4400N meestal niet.


Valkuil 2: geen afstemming vooraf met de beoogd gebruiker

Voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht kom je overeen met je opdrachtgever welke werkzaamheden je precies uitvoert. Deze stem je af met de andere gebruikers van de rapportage en neem je letterlijk op in je opdrachtbevestiging. Twee vragen zijn hierbij van belang: wie de beoogd gebruikers zijn en welke specifieke werkzaamheden je overeenkomt.

De beoogde gebruikers ken je immers niet altijd, maar zul je voor een 4400N-opdracht wel in kaart moeten brengen. Als sprake is van een groep van gebruikers die niet ieder afzonderlijk kunnen worden geraadpleegd, neem je contact op met een aangewezen vertegenwoordiger van deze groep. Maar dan moet je wel weer nagaan of die vertegenwoordiger een toereikende afvaardiging is van de gehele groep.


Valkuil 3: geen feitelijke werkzaamheden rapporteren

Ook de formulering van de werkzaamheden kan lastig zijn. Gelukkig geven hier de toelichtende teksten van Standaard 4400N guidance. Er staan namelijk voorbeelden in opgenomen hoe je de feitelijke werkzaamheden in je opdrachtbevestiging en rapportage formuleert.

Ook hier heeft de tuchtrechter in een aantal uitspraken geoordeeld dat feitelijk op basis van de bewoordingen sprake is van assurance. Het is dus van belang om géén assurancetermen te gebruiken. Het mooie is dat in de toelichtende teksten van 4400N woorden zijn opgenomen die je beter niet kunt gebruiken. Het gaat dan om woorden als ‘controle, oordeel, conclusie en zekerheid’. Handig om die erbij te pakken als je een 4400N-rapportage uitvoert.


4400N opdracht gaat dus om feiten, feiten en nog eens feiten. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan!


Meer weten?

Wil je nog meer weten over de mogelijke valkuilen van een 4400N, maar wil je ook leren hoe het wel moet? Volg dan de e-learning 4400N of de training Tips bij 4400N.