Deze aflevering staat in het teken van de Kennistoets 2022. Leja Gouwens vertelt alles over het besluit van het NBA-bestuur dat in 2022, net als in 2019, een specifieke groep accountants verplicht de kennistoets met een goed gevolg afgelegd moet hebben. We sluiten af met enkele praktische tips om je goed voor te bereiden op deze kennistoets.

De host is Remco van den Akker.